היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 11
עבודה מס' 62190
האתגרים שהציבה מדיניותו של היטלר בשנות ה30 - ותגובתן של צרפת ובריטניה לאתגרים אלה.
1,208 מילים (כ-3.5 עמ'), 1 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 62895
השתקפות מאפייני אישיותו של היטלר בסיטואציות פוליטיות ובפעולות מדיניות.
4,167 מילים (כ-13 עמ'), 14 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 66846
בחינת הגותו של הרדר בנושא הלאומיות ו"האמן הגאון" והאם ראה עצמו היטלר ככזה.
1,790 מילים (כ-5.5 עמ'), 10 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 60374
בחינת שלושת היסודות האידיאולוגיים עליהם ביסס היטלר את מדיניות המפלגה הנאצית כלפי בריטניה.
8,131 מילים (כ-25 עמ'), 21 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 61679
דרכו של היטלר מאז עלייתו לשלטון עד למפנה שחל בשנת 1941.
2,649 מילים (כ-8 עמ'), 11 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 50424
עבודה זו מעלה את הטענה, תוך סקירת הרקע ההיסטורי, שהמשבר הכלכלי היה אחד הסיבות המרכזיות לעליית היטלר לשלטון.
3,319 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 64738
ניתוח אישיותו, יחסיו עם המונהגים והשפעתו ההרסנית על סביבתו
6,199 מילים (כ-19 עמ'), 11 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 31688
התפתחות האידיאולוגיה האנטישמית לתורת הגזע ושאלת היהודים בעיני אינטלקטואלים שמרנים וליברלים בתקופת הרייך השני.
4,685 מילים (כ-14.5 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63539
1,784 מילים (כ-5.5 עמ'), 10 מקורות, 156.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 11