היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66306
כיצד, באמצעות יצירותיו הביא לידי ביטוי את חריגותו, עד אשר הפכה זו לחלק בלתי נפרד מאישיותו, והאם אכן הצליח "לנקום" בחברה הבורגנית על שפלותה?
11,084 מילים (כ-34 עמ'), 17 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66305
ניתוח החברה תוך התייחסות לדרכים בהן יש למצב ולבדל את החברה בשווקים בהם היא פועלת.
7,884 מילים (כ-24.5 עמ'), 9 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 66318
ניתוח ותיאור תרומת מערכת מידע לארגון.
2,539 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66319
אסטרטגיה עסקית, תפקידי התקציב, שלבי הכנתו ושיטות לברירת כדאיות השקעה וקבלת החלטות עסקיות נכונות.
2,621 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66309
סביבה חיצונית, מתחרים ולקוחות
4,528 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66369
הצגת המצב הפיננסי של החברה.
2,905 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 66344
בחינת החברות בהיבט של מימון וקבלת החלטות פיננסיות.
4,036 מילים (כ-12.5 עמ'), 12 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 66341
מוסד הנישואין לפי שתי תפיסות עיקריות הקיימות בישראל: התפיסה הדתית והתפיסה החילונית/מודרנית.
5,360 מילים (כ-16.5 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66350
בעלי העניין, קונפליקטים והניהול האפקטיבי.
4,066 מילים (כ-12.5 עמ'), 5 מקורות, 217.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100