היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66318
ניתוח ותיאור תרומת מערכת מידע לארגון.
2,539 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66319
אסטרטגיה עסקית, תפקידי התקציב, שלבי הכנתו ושיטות לברירת כדאיות השקעה וקבלת החלטות עסקיות נכונות.
2,621 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62001
עבודה הבוחנת את ההצלחה או אי ההצלחה של האינטגרציה החברתית כאחד הפתרונות לריבוד.
9,032 מילים (כ-28 עמ'), 45 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66291
בחינת יוזמה של יחידת הייצור באחד המפעלים.
4,557 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 66305
ניתוח החברה תוך התייחסות לדרכים בהן יש למצב ולבדל את החברה בשווקים בהם היא פועלת.
7,884 מילים (כ-24.5 עמ'), 9 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 66306
כיצד, באמצעות יצירותיו הביא לידי ביטוי את חריגותו, עד אשר הפכה זו לחלק בלתי נפרד מאישיותו, והאם אכן הצליח "לנקום" בחברה הבורגנית על שפלותה?
11,084 מילים (כ-34 עמ'), 17 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66350
בעלי העניין, קונפליקטים והניהול האפקטיבי.
4,066 מילים (כ-12.5 עמ'), 5 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 66364
דוח סיור עם שבט צופים.
1,613 מילים (כ-5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66369
הצגת המצב הפיננסי של החברה.
2,905 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 144.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100