היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10137
אחריות מנהל מההבט המשפטי חברתי,הצגת תשובות לשיפור המצב הקיים ע"פ החוק ואמות מידה מוסריות.
5,659 מילים (כ-17.5 עמ'), 10 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 10149
ניתוח העסק, אסטרטגית השיווק, האסטרטגיה הפיננסית, ייצור ורכש, משאבי האנוש והמבנה הארגוני.
5,998 מילים (כ-18.5 עמ'), 8 מקורות, 137.95 ₪
עבודה מס' 10169
סקירת פעילות חברה ציבורית עד לתאריך הנפקת ני"ע, מבנה ההון,הון זר ועלותו,חלוקת דיבדנד,גיון ההון ומטרתו.
3,764 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 10191
ניתוח הנתונים אודות מאפייני כח העבודה אצל נשים מזווית כלכלית, פערי השכר מהאספקטים הכלכליים משפטיים.
9,291 מילים (כ-28.5 עמ'), 22 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 10194
סקירת הבעיות האתיות העלולות להיווצר ביעוץ בחברה ע"י יועצים שונים כדוג': רו"ח,מבקר פנים.
7,047 מילים (כ-21.5 עמ'), 12 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 10247
בדיקת אמפירית על חברה ציבורית ומסקנות.
5,398 מילים (כ-16.5 עמ'), 13 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 10341
אובדן האמונה על פי אוטוביוגפיות, משה לילנבלום סקירת חייו על פי תקופות כולל הציונות.
5,346 מילים (כ-16.5 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 10345
סקירת גלויי הדעת, הנחיות החוק, פס"ד מנחים בדיקה אמפירית ומסקנות.
7,209 מילים (כ-22 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 10365
סקירת נושא העבדות והשוואה להוגי הדעות של העולם העתיק ולדעות החדשות של מוסר וצדק חברתי ובסיס מוסרי.
4,776 מילים (כ-14.5 עמ'), 12 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100