היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 87
עבודה מס' 68239
המשפט ככלי אפקטיבי ליצירת שוויון בין המינים במקום העבודה - החוק למניעת הטרדה מינית כמקרה מבחן.
4,160 מילים (כ-13 עמ'), 35 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63374
הרצון להגיע לשוויון מול המגבלות הביולוגיות, והשינויים בנושא בארץ ובעולם.
7,459 מילים (כ-23 עמ'), 8 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 61940
בחינת עמדות בין סטודנטים יהודים וערבים במכללת הגליל בשאלת אי השוויון בחינוך כלפי המגזר הערבי לקראת חינוך רב-תרבותי
11,485 מילים (כ-35.5 עמ'), 60 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64167
אי השוויון והבדלים בין המינים בספרות הילדים, תפיסות שונות אודות התנהגויות נשיות וגבריות והתמקדות בסטריאוטיפים המייצגים את המינים.
6,278 מילים (כ-19.5 עמ'), 42 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 66391
בחינת עיקרון השוויון באספקטים שונים של המציאות הישראלית.
10,713 מילים (כ-33 עמ'), 47 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69495
הצגת אי השוויון בין נשים וגברים בקידום לעמדות מפתח והסיבות לכך.
12,670 מילים (כ-39 עמ'), 43 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69355
סקירת מחקרים אמפיריים במטרה לענות על השאלה: האם קיימים קשרים בין צמיחה, עוני ואי שוויון, ואם כן מהם כיוונם?
9,949 מילים (כ-30.5 עמ'), 13 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67059
בחינת יישום עקרון השוויון בין נשים לגברים במגזר הציבורי לאור החקיקה בישראל.
19,781 מילים (כ-61 עמ'), 58 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67324
בחינת עקרון השוויון ביחס לנשים בישראל, וכיצד השלכות היסטוריות, חברתיות השפיעו וממשיכות להשפיע על החברה הישראלית כמדינה דמוקרטית.
6,585 מילים (כ-20.5 עמ'), 35 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 87