היישום אינו מחובר לאינטרנט

שוויון בעבודה בין המינים מזווית הראייה של האחריות המשפחתית

עבודה מס' 061742

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הסיבות לאפליה, נטל האחריות המשפחתית ומה יש לעשות בכדי להשיג שוויון.

8,492 מילים ,52 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
1) מבוא
2) מהו שוויון מבחינה משפטית
3) המסורת היהודית והשפעתה על מעמד האישה בשוק העבודה
4) הרקע להצטרפות הנשים למעגל העבודה
5) האישה בשוק העבודה
6) מהי האחריות המשפחתית ?
7) חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
8) סיכום
9) ביבליוגרפיה

מבוא
החברה רואה באימהות סוכנות חברתיות, שמגדלות את ההון האנושי של החברה כולה.
יחד עם זאת, עובדה היא כי דווקא אמהות נפגעות כלכלית וחברתית, למרות שעל ידי חינוך ילדיהן, הן מקריבות את טובתן האישית להגדלת ההון האנושי והלאומי, ההכרחי והחיוני כל כך לצמיחת הכלכלה .

בישראל, שרואה את עצמה כמדינת רווחה, קיים קונסנזוס רחב בכל הנוגע לשוויון בין המינים, אולם המדיניות הכלכלית מובילה בפועל להגדלת אי השוויון. למשל, בשוק העבודה: מצד אחד חוקי העבודה שלנו מתקדמים וגדושי הצהרות על שוויון לנשים. בפועל, לעומת זאת, מדיניות השכר מיטיבה בעיקר עם הגברים ופוגעת בעיקר בנשים.

נשים נפגעות כאשר גדלה האבטלה; כאשר מקצצים בשירותי הבריאות הציבורית או שמייקרים אותם; כאשר גדלות ההוצאות על החזקת ילדים בגנים ובמעונות יום; כאשר מאלצים יותר ויותר עובדות לעבוד באמצעות חברות כוח אדם ובעבודות זמניות; כאשר הן מפוטרות בשל העובדה כי הן נעדרות מהעבודה לצורך טיפול בילדיהם; כאשר הן נדחות אפילו בשלב קבלה לעבודה בשל העובדה כי הן אימהות לילדים קטנים; כאשר עליהן מוטלת האחריות המשפחתית למרות האפשרות כי הגבר יכול גם לשאת בנטל .

במרבית המדינות המתועשות עוברת המשפחה שינויים רבים. חוקרים מצביעים על התפתחויות דומות בישראל(1); הקטנתה ויציבותה של המשפחה, אוטונומיה רבה יותר לפרטים בה, גידול בערכים מרכזיים של הגשמה עצמית וחיפוש אושר אישי, חדירת ערכי שוויון ושיתופיות בעול המשפחתי במקום ערכים של סמכות ודומיננטיות. כל אלה אמורים להקל את העומס על הנשים, לסייע להן לקחת אחריות יותר גדולה, להמשיך בכניסתן לשוק העבודה ולחזק את רצונן למימוש אישי. אך, למרות זאת נוכחותן של הנשים עדיין קטנה ואינה מספקת.

מהן הסיבות שבגינן נשים מופלות לרעה מהגברים; מדוע עליהן מוטל נטל האחריות המשפחתית; מה אם כן דרוש לחברה הישראלית על מנת להשיג שוויון אמיתי בעבודה ובכלל בין המינים; האם הפתרון הוא בחקיקה???
----------------------------------------------------------------------------------
1) ש' שלו , ניהול רך ישיב כוחניות", ניהול: ביטאון מנהלי ישראל 68 , 14-12 (1995) , 102.

מקורות:

א' ברק , "הן עשו זאת" , נעמת : הירחון לאישה ולמשפחה (מרץ 1995) 15
א' י'. דותן , :"ערוכה הדרך לדירקטוריון" , נעמת : הירחון לאישה ולמשפחה , (מרץ 1995 ) 11-10
א' קמר , ע' שמיר, "מעמד האישה בחוק הישראלי : דיני עבודה, הריון ולידה, זכויות הורים" , על מה : ביטאון לקידום מעמד האישה 1 , (1998) 23-22
א' שורק, "כבר לא חרדות לעסקים", סטטוס: הירחון לחשיבה ניהולית 93 ,(1999) 24-18
בג"ץ 104/87 דר' נעמי נבו נ' בית הדין הארצי לעבודה , פ"ד מד ( 4) 749 ,759
בג"ץ 153/87 לאה שקדיאל נ' השר לענייני דתות ואח' , פ"ד מב (2) 221
בג"ץ 953/87 , 1/88 פורז ואח' נ. ראש עיריית תל אבי ב- יפו ואח' , פ"ד מ"ב (2) 309
ב' סבירסקי, "כסף הוא שם המשחק" , נגה 36: (1999) 22-18
ג' חן , "יונה יהודאי של עץ לבוד (דיוקן ניהולי)", ניהול: ביטאון מנהלי ישראל 110 ,(1996) 36-33
ג' לאולור, "למה הן עוזבות" , ניהול: ביטאון מנהלי ישראל 110: (1996) 30-24
"השכלה , עבודה וקידום מעמד האישה" , אוניברסיטת חיפה, המרכז הקיבוצי , המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי ,1999
י' צפריר , "כיצד להתגבר על אי השוויון בעבודה ?" , ניהול : ביטאון מנהלי ישראל 117 , (1997) 51-49
כ' גולן , "זה עולה לנו יותר כשאת עובדת" , הורים וילדים 135 , (1999) 24-18
ל' עפרוני, "בישראל גברים מרוויחים פי 1.9 מנשים" , נגה 32 : (1997) 36-37
מ' חניק , "טיפוס נשי: נשות קריירה ישראליות מספרות על דרכן להצלחה", 15-65 , מטר, תשנ"ט 1998
מ' חניק , "מנהל , אישה בחדר הישיבות . נא תגובתך ! , סטטוס : הירחון לחשיבה ניהולית 87 , (1998) 45-44
מ' חניק , "נשים הן הון אנושי" , נעמת : הירחון לאישה ולמשפחה , (מרץ 1995) 12-14
"מעשה ידיה" : אישה בין עבודה ומשפחה , 1-15 , אוניברסיטת בר אילן, תשס"א 2001
ע' גרינבאום , "כשהעסק נמצא רק במקום השני" , סטטוס: הירחון לחשיבה ניהולית 98 (מרץ 1999) 24-20
פ' רדאי , "מעמד האישה בחברה ובמשפט" , 64-90 ,שוקן , תשנ"ה - 1995
ר' אלוני, "חדר לעצמה" , סטטוס: הירחון לחשיבה ניהולית 89 , (1998) 59-56
ר' בן ישראל , השוויון במשפט העבודה מנין ולאן? , שנתון משפט העבודה : ביטאון האגודה למשפט ולביטחון סוציאלי 6, (1996) 119-85
ר' בן ישראל , שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה , כרך א', 19-23 , האוניברסיטה הפתוחה , תשנ"ח - 1998
ר' גורן , "עקרון הרצף ודיכוי האימהות " , הורים וילדים 161 , (2001) 12
ר' טל , "שוות פחות" , הורים וילדים 161 , (2001) 10-8
ר' ניב- אפלר , " מישהו צריך לוותר" , סטטוס: הירחון לחשיבה ניהולית 89 , (1998)43-41
ר' ניב- אפלר , "להנות מהעולם בביסים קטנים" , סטטוס : הירחון לחשיבה ניהולית 93 , (1999) 43-40
ש' אלמוג , "מינים : בדרך המשפט אל השוויון" , ניהול : ביטאון מנהלי ישראל 105 , (1995) 43-42
ש' אלמוג , "מינים : צעד נוסף לשיוויון" , ניהול: ביטאון מנהלי ישראל 106 , (1995)30-31
ש' שלו , "אפליה מתקנת אפליה קיימת" , ניהול : ביטאון מנהלי ישראל 107, (1995) 54-51
ש' שלו , "קריירה נשית היא עניין אחר" , ניהול : ביטאון מנהלי ישראל 106 , (1995) 20-19
ש' שלו , ניהול רך ישיב כוחניות" , ניהול: ביטאון מנהלי ישראל 102 , (1995) 14-12 68
"שונים ונפרדים - טיפוח קרירה אצל נשים וגברים" , סטטוס: הירחון לחשיבה ניהולית 79 : (1998) 52
תב"ע מט / 12-1182 אלונה פלונסקר - "שטיח אדום" - שירותי אירוח בע"מ, פד"ע כא מו
ת' גוז'ינסקי , "הגלובליזציה פוגעת במיוחד בנשים" , נגה 37 : (2000) 26-27
ת' שיטה, ע' מטלון , "האמהות יכולה לתרום לקריירה " , הורים וילדים 140 , (1999) 56-52
Gangadharan, Jaisri -"The effect of child - bearing on married women's labor supply and earnings", Cambridge, Mass., National Bureau of Economic Research, 1996.
J.s Mill and H.T. Mill, Essays on Sex Equality, P-179, Rossi A. (ed.), University of Chicago Press, Chicago, 1970
Williams, Joan, 1952 - "Unbending gender: why family and work conflict and what to do about it". Oxford: Oxford University Press, 2000
Schwartz Cowan, "Women's Work, Housework and History", in Gerstel and Gross, Families and work, Penn., Temple Univ, Press, 1998

תגים:

ג'נדר · מין · בין · המינים · שיוויון

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שוויון בעבודה בין המינים מזווית הראייה של האחריות המשפחתית", סמינריון אודות "שוויון בעבודה בין המינים מזווית הראייה של האחריות המשפחתית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.