היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66220
בחינת מחקרים בנושא דפוסי התנהגות קבועים אצל עבריינים סדרתיים בכלל ועברייני מין בפרט.
3,245 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 66254
בחינה אקונומטרית של משתנים שונים המשפיעים על האבטלה כגון: עליה, מין, עובדים זרים, מקום מגורים וכדומה.
7,481 מילים (כ-23 עמ'), 22 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66337
הקשר שבין קבלת החלטות בבחירת מגמה לבין רמת הדתיות ומין הבוחר.
5,800 מילים (כ-18 עמ'), 22 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61815
סקירת מאמרים.
7,471 מילים (כ-23 עמ'), 60 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61742
הסיבות לאפליה, נטל האחריות המשפחתית ומה יש לעשות בכדי להשיג שוויון.
8,492 מילים (כ-26 עמ'), 52 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 61613
עבודת מחקר הבוחנת את יישום עקרון השוויון בין המינים בישראל לאור התחיקה והפסיקה בישראל.
52,339 מילים (כ-161 עמ'), 100 מקורות, 1,209.95 ₪
עבודה מס' 61618
עבודה העוסקת ביופי, שפה, אהבה ומיניות בין שני המינים.
11,430 מילים (כ-35 עמ'), 28 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61665
סקירת הספרות בנושא ובדיקה אמפירית של רמת הסגרגציה על פי מדד דאנקן.
7,059 מילים (כ-21.5 עמ'), 21 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62126
מחקר הבודק את השפעת חרדת בחינות על הישגים בלימודים ואינטיליגנציה כגורם משפיע על חרדה זו.
6,120 מילים (כ-19 עמ'), 42 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100