היישום אינו מחובר לאינטרנט

שוויון במשפט - שוויון בין המינים במקום העבודה

עבודה מס' 068239

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: המשפט ככלי אפקטיבי ליצירת שוויון בין המינים במקום העבודה - החוק למניעת הטרדה מינית כמקרה מבחן.

4,160 מילים ,35 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

חקיקה מגינה על נשים בשוק העבודה איננה המצאה ישראלית, חקיקה זו קיימת בכל המדינות המפותחות. הצורך בחקיקה מגנה נובע משני טעמים: ראשית, אין לכחש שקיימת אפליית נשים בשוק העבודה, הנובעת בעיקרה מנורמות חברתיות שהשתרשו. מסיבות אלה ראה המחוקק צורך להעניק לנשים הגנות מיוחדות בכדי להבטיח שוויון הזדמנויות. שנית, בעולם המערבי ניתן לראות שינויים בהיצע כוח העבודה של נשים. ישנה עליה בהשכלתן, שינויים בתהליך בניית המשפחה וכו'. הגידול בהשתתפות נשים בשוק העבודה העלה לפני השטח בעיות ביישום חקיקה קיימת או לחילופין בהתאמתה לרצונן ובחירתן של הנשים.
התפתחות החקיקה המגנה על נשים בשוק העבודה היא, בין היתר, תולדה של התפתחות המושג שוויון הזדמנויות בעבודה, ניתן להבחין בשלושה שלבים: שלב קידום שוויוני, שלב קביעת הזכות הפורמלית לשוויון ונקיטת העדפה מתקנת.
המעבר בין השלבים מתבטא במעבר בחקיקה מהגנות מנדטוריות אשר הנשים מוכרחות לקבלן להגנות אופציונליות שנשים יכולות לבחור באם לנצלן.
הסוגיה העומדת במרכז הדיון והניתוח הפמיניסטי של המשפט סובבת סביב השאלה באיזו מידה יכול המשפט לשמש ככלי אפקטיבי ליצירת שוויון בין המינים במקום העבודה.
בעבודה זו אבחן את אחד החוקים הבולטים ברפורמה המשפטית שצמחה בעקבות פעילות פמיניסטית מאורגנת, החוק למניעת הטרדה מינית. תחילה אסקור את המניעים שהובילו לחקיקה, ואבחן באמצעות פסיקת ביהמ"ש, הדנה במקרים של הטרדה מינית, את אופי השיח השיפוטי בישראל. בהמשך אבחן את התפתחות ההתמודדות המשפטית עם תופעת ההטרדה המינית בארה"ב ובאנגליה. בפרק ד' יוצגו ביקורות שונות, בעיקר לגבי פרשנות החוק ואופן ניסוחו מבחינת השגת התכלית העומדת בבסיסו.
ברצוני להראות כיצד השיח השיפוטי הקיים בימינו מעורר קשיים בכל הנוגע למהות ההטרדה המינית ומהות הפגיעה הטמונה בתופעה, מפרספקטיבה פמיניסטית, וכיצד ניסוח החוק מעורר קושי במימוש מטרתו ככלי אפקטיבי ליצירת שוויון.
יש להבהיר בהקשר החוק הנ"ל שתי הבהרות; ראשית, החוק נוקט לשון נטרלית ממנה משתמע כי הוא מתייחס גם למצב בו נשים מטרידות גברים או נשים אחרות. שנית, החוק חולש על כל המקומות שהטרדות מיניות יכולות להתרחש בהם, ולאו דווקא במסגרת יחסי עבודה.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א- התמודדות משפטית עם הטרדה מינית- מבט היסטורי
פמיניזם - רקע תיאורטי
הטרדה מינית
ההסדר הסטטוטורי
עידוד הגשת תלונות על הטרדות מיניות
הטרדה מינית - פגיעה בכבוד האדם ובשוויון
פרק ב - התייחסות הפסיקה לסוגיה
פרק ג - הטרדה מינית - מבט משווה
פרק ד - הביקורת על החוק למניעת הטרדה מינית
החוק כמשקף את מעמד האישה בחברה
האיסור הפלילי על הטרדה מינית
פרשנות מרחיבה
עידוד נשים להתלונן
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הפמיניזם נולד בתגובה למציאות חייהן של נשים, כקבוצה בחברה האנושית. נקודת המוצא היא העובדה כי למרות שנשים הן בנות אדם לכל דבר ועניין, הן אינן נהנות משוויון זכויות והזדמנויות בשום מגזר של החיים החברתיים.
הפמיניזם אינו עשוי מקשה אחת, אך המכנה המשותף הוא השאיפה לחשוף את מנגנוני דיכוין של נשים ע"י המערכות הגבריות הקיימות ואת הדרתן השיטתית ממרכזי כוח ושליטה, והפעילות לשם העמקת המודעות למצוקתן הקבוצתית של נשים, ולקידום מעמדן(3).
דרך מקובלת לסווג את הגישות הפמיניסטיות למשפט היא לחלקן לשלוש קטגוריות: "ליברלית", "תרבותית" ו"רדיקלית"(4).

תגים:

דמוקרטיה חקיקה · הטרדה מינית חוק · אפליה בעבודה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שוויון במשפט - שוויון בין המינים במקום העבודה", סמינריון אודות "שוויון במשפט - שוויון בין המינים במקום העבודה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.