היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניפוץ "תקרת זכוכית" ובחינת ישום עקרון השוויון בחברה ומשפט ישראלי

עבודה מס' 067059

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת יישום עקרון השוויון בין נשים לגברים במגזר הציבורי לאור החקיקה בישראל.

19,781 מילים ,58 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

מגילת העצמאות, היא המסמך המכונן של מדינת ישראל, הגדירה את מעמדה השוויוני של האישה במילים - "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין." ואמנם גם בקווי היסוד של הממשלה הנבחרת הראשונה בישראל ביום 18.3.1949, נקבע, כי "יקוים שוויון מלא וגמור של האישה - שוויון בזכויות ובחובות, בחיי המדינה, החברה והמשק ובכל מערכת החוקים."
אולם, כפי שיפורט בעבודה זו, אין המצב בישראל משקף את שהתכוונו קברניטיה לקיים ובפועל החברה הישראלית הציבה באופן עקבי חסמים בפני היכולת של האישה בישראל לממש באופן מלא את יכולותיה.
הטענה, כי חיסול אי השוויון של הנשים בישראל, אינו נובע אך ורק מן הטעם של צדק חברתי, שכן טעם זה ברור ואין אדם שיחלוק עליו, אלא דווקא מן הטעם, שחברה המפלה לרעה את מרבית חבריה (נשים), מונעת מעצמה אפשרות של ניצול פוטנציאל אדיר הטמון בה ולפיכך, מנוהלת באופן בלתי יעיל.
הטענה הנטענת היא, כי שוק עבודה יעיל, אינו יכול להיות מונחה משיקולים בלתי הגיוניים כגון אי שיוון, הנובע מדעות קדומות ומסטריאוטיפים. שוק עבודה יעיל מוכרח, שישתמש במאגר האנושי שבו באופן רציונאלי ויעיל, תוך העדפת עקרון זה על פני עקרונות חשוכים, כי ייתכן, ונשים ראויות ממש כמו הגברים להחזיק בעמדות מפתח בממשל, בפוליטיקה ובכלכלה. חברה, המונחית ע"י עקרונות בלתי רציונאליים, גורמת לבזבוז כלכלי אדיר של המשאב היקר ביותר שלה, הוא המשאב האנושי.
אין די בביטול אי השוויון נגד נשים. היעד הוא קידום נשים בפועל לעמדות הכרעה והשפעה בתחום הפוליטי, הכלכלי והניהולי. היעד הוא ליצור הזדמנויות ממשיות שיאפשרו לנשים להיות מעורבות ותורמות שוות ביצירה ובצבירה של ההון הכלכלי והעסקי בישראל, ובהזדמנויות של ממש לנשים, להיות שוות ייצוג בפוליטיקה, בניהול ובעסקים בישראל.
אי שיווין מטעמי מין הוא בעל ההיקף הנרחב ביותר במגזר הציבורי הישראלי, הן משום שמספרן היחסי של הנשים גדול משל הגברים והן משום שנשים אינן מופלות רק בשל היותן נשים, אלא גם בשל הריון, לידה והורות. אי השוויון בין נשים וגברים במגזר הציבורי מתבטא בכל האופנים האפשריים, ובכלל זה אפליה בשכר, בקידום, בכניסה למקצועות השונים, בתנאי עבודה, הטרדה מינית וכו'.
מטרת עבודתי היא להציג את מהות אי השוויון בין נשים לגברים במגזר הציבורי ולבחון בנקודות זמן שונות את המצב הקיים, לבדוק מדוע קיימים פערים בין המצב הרצוי לבין המצב הקיים ומהן הסיבות והגורמים לכך. כמו כן אציג מספר פתרונות אשר יכולים להביא לצמצום אי שוויון.
המתודולוגיה בה בחרתי להשתמש, הינה סקירה וניתוח חומר ספרותי רלוונטי הכולל מאמרים בנושא, פרוטוקולים של ועדות כנסת, נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים מארגונים לקידום מעמד האישה כגון: נעמ"ת, וויצ"ו, מכון אדווה וכו'.
בנוסף אבחן את עיצוב המדיניות המתבטא בחוקים שנחקקו בתחום השוויון ומניעת אי השוויון בין המינים ואבדוק את יישומם הלכה למעשה.

תוכן העניינים:
מבוא
1. הגדרת המחקר
1.1 מטרת העבודה
1.2 פרדוקס
1.3 שאלת המחקר
1.4 השערות
1.5 מתודולוגיה
2. סקר ספרות
2.1 רקע והגדרות
2.2 התפתחות היסטורית
2.2.1. חלוקת התפקידים המסורתית
2.2.2. תקופת היישוב
2.2.3. הקמת המדינה
2.2.4. 1960-1990
2.2.5. 1990-2000
2.3 גורמים לאי השוויון
2.3.1. תפיסות מסורתיות
2.3.2. סטריאוטיפים
2.3.3. חינוך
2.3.4. קונפליקט בין עבודה לבין משפחה
2.3.5. תקשורת
2.3.6. הפרדת עיסוקים
3. נשים בפוליטיקה
3.1 תמונת מצב
3.2 השוואה בין מדינות
3.3 נשים בממשלה, בכנסת ובשלטון המקומי
3.3.1 נשים בממשלה
3.3.2 נשים בכנסת
3.4 גורמים לתת ייצוגיות נשים בפוליטיקה
4. פערי שכר וחלקן היחסי של הנשים במגזר הציבורי
4.1 השתתפות נשים בכוח עבודה
4.2 שכר הנשים
4.3 נשים בשירות הציבורי
4.3.1 חלקן של הנשים בשירות הציבורי והתפלגות הדרגות.
4.3.2 שכר נשים בשירות הציבורי
5. עיצוב מדיניות השוויון בין המינים
5.1 חוקים
5.2 פסקי דין
6. יישום מדיניות ובעיית החסמים
6.1 רקע תיאורטי
6.2 החסמים המונעים מנשים בישראל מלממש את הפוטנציאל שבהן
6.3 הקושי באכיפת החקיקה המגנה.
7. מסקנות לאור השערות המחקר
8. סיכום
9. פתרונות בדרך לרצוי
9.1 דרכי פעולה לביטול החסמים
9.1.1 מימון עלות השילוב בין חיי הורות לחיי העבודה ע"י הקופה הציבורית
9.1.2 קביעת זכות יסוד לשוויון הזדמנויות לאישה
9.1.3 תיקון סעיף 5 לחוק שיוון זכויות האישה
9.1.4 אכיפת החקיקה האוסרת אפליה
9.1.5 חינוך
9.1.6 קידום נשים בעסקים.
9.1.7 העדפה מתקנת
9.1.8 הקמת ארגונים וגופים לצמצום הפער
9.2 מיגור האפליה
10. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

משמעות המושג "שוויון בעבודה" נגזרת מהמשמעות הכללית של עקרון השוויון. על כן, הדיון במשמעות מושג השוויון בעבודה מצדיק, תחילה, כניסה לעובי הקורה של מושג השוויון כעקרון כללי.
רעיון השוויון הוא עקרון יסוד של מערכת המשפט בכל חברה דמוקרטית. יסוד זה בא לידי ביטוי במגילת העצמאות של מדינת ישראל, אשר הבטיחה שוויון פוליטי וחברתי מלא לכל תושביה, ללא הבדל דת, גזע או מין. ואולם היישום של הצהרה רעיונית זו בתוך המציאות החברתית הנתונה איננו פשוט כלל, וקיים איזון הדדי בין המושג המופשט של השוויון לבין הדרישות המשתנות של הצדק החברתי. הנושא של שוויון המינים, הוא ללא ספק, אחד התחומים הבולטים מבחינה זו.

תגים:

תקרת · זכוכית · מעמדן · נשים · בחרה · ומשפט · שוויון · בין · המינים · אישה · נשים · אפליה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניפוץ "תקרת זכוכית" ובחינת ישום עקרון השוויון בחברה ומשפט ישראלי", סמינריון אודות "ניפוץ "תקרת זכוכית" ובחינת ישום עקרון השוויון בחברה ומשפט ישראלי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.