היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62301
חקירת הגורמים אשר השפיעו על שכר הבכירים בחברות הציבוריות בישראל בשנת 2000.
3,459 מילים (כ-10.5 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66509
בדיקת הפערים בהכנסה בקרב אשכנזים לעומת מזרחים החל משנת 1965 ועד לשנת 1994.
4,192 מילים (כ-13 עמ'), 11 מקורות, 465.95 ₪
עבודה מס' 66218
מהי מידת המעורבות הלגיטימית של מוסדות המדינה והחברה בתהליכים הטבעיים של כללי ההיצע והביקוש במגזר העסקי לשם צמצומם של פערי ההכנסה בתוכו?
6,911 מילים (כ-21.5 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65166
האם צריך להיות קשר בין ביצועי המנהלים לבין שכרם?
3,664 מילים (כ-11.5 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65989
הקשר בין שביעות הרצון של העובדים (והגורמים העיקריים התורמים לשביעות רצון זו) לתפוקה גבוהה
3,181 מילים (כ-10 עמ'), 16 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 61521
מסמך זה מתמקד בנושא אפלייה בין עובדים זרים לישראלים.
9,044 מילים (כ-28 עמ'), 23 מקורות, 397.95 ₪
עבודה מס' 66659
בחינת סוגיית הלנת שכר בישראל בהשוואה למדינות אחרות בעולם.
6,053 מילים (כ-18.5 עמ'), 36 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62423
היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
6,209 מילים (כ-19 עמ'), 18 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62533
בחינה כללית והתמקדות במצבן בשוק העבודה והבדלי השכר בינן לבין הגברים.
6,162 מילים (כ-19 עמ'), 13 מקורות, 338.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100