היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68232
בחינת הרקע והסיבות לפרוץ השביתה, תוך התייחסות לפעולות הצדדים, תהליך המו"מ והשגת יעדי המורים.
3,344 מילים (כ-10.5 עמ'), 22 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 20887
סקירת מעמד הנשים בשוק העבודה ובדיקת הסיבות לפערים בין שכר הנשים לשכר הגברים.
2,753 מילים (כ-8.5 עמ'), 11 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 64430
כיצד הסכמי שכר קיבוציים משפיעים על אי שוויון בשכר.
2,984 מילים (כ-9 עמ'), 13 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 69514
עבודה עיונית אשר סוקרת את שכר המנכ"לים בחברות ציבוריות שונות ומנסה להוכיח קשר בין השכר לבין ביצועי החברה, רווחיה וכו'.
5,193 מילים (כ-16 עמ'), 38 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67280
בחינת הגורמים המשפיעים על שכרם של מנכ"לים במסגרת מודל תיאורטי, תוך בחינת השפעת ביצועי החברה על שכרו של המנכ"ל וההבחנה בין מנכ"ל שכיר למנכ"ל בעלים.
7,370 מילים (כ-22.5 עמ'), 18 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69590
האם שכר הבכירים במשק הוגן ומוסרי? האם מוצדק הפער בשכר מבחינת עקרונות המוסר והצדק?
8,107 מילים (כ-25 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69988
במחקר זה אנו בוחנים, במדגם של חברות ישראליות, את מידת הרגישות של שכר המנכ"ל לביצועי החברה, וכן לגורמים המשפיעים על השכר.
11,262 מילים (כ-34.5 עמ'), 20 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65502
האם שכר מנהלים בכירים בחברה ציבורית הינו פונקציה של תוצאותיה העסקיות של החברה או שאין קשר בין שכר המנהל לתוצאות החברה.
4,704 מילים (כ-14.5 עמ'), 15 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68107
הגורמים המשפיעים על השכר של המנהלים הבכירים בהתבסס על נתוני 58 חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל בשנת 2006.
3,745 מילים (כ-11.5 עמ'), 16 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100