היישום אינו מחובר לאינטרנט

דפוסי פנאי של מנהלות

עבודה מס' 065354

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת מאפייני הפנאי של נשים בתפקידי ניהול.

6,385 מילים ,57 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

אנו חיים בעולם משתנה. ההתפתחות הטכנולוגית האיצה תהליכים רבים ויצרה שינויים רבים אשר אנו חשים במערכות השונות. אותם השינויים הביאו גם לשינויים ערכיים, להם השלכה ישירה על נושא תרבות הפנאי (אדוני,1979).השינויים הביאו לשיפורים טכנולוגיים מרחיקי לכת ולעליה ברמת החיים, והם הגדילו את מגוון אפשרויות הבילוי והעיסוק העומדים לרשות הפרט. הם אף הגדילו את הזמן, בו ניתן לנצל אפשרויות אלו (גולדברגר, 1995; כץ, 1973; כץ,1993).
הגידול בזמן הפנוי נובע בעיקר מהסיבות הבאות:
1. הטכנולוגיה המודרנית הביאה לעולמנו את עידן המכונה והמכונית, המטוס, האוכל הקפוא וכל הקשור להקלה על עבודות הבית.
2. האיגודים המקצועיים הגיעו להישגים בעלי אופי חברתי מובהק: הוגבלה עבודתם של ילדים, נשים וקשישים, קוצר יום העבודה ושבוע העבודה (המעבר ל - 5 ימי עבודה) הוארכו החופשות ועוד.
3. הירידה בכוחן והשפעתן של הממסד הדתי והמשפחה.
4. חשיבותו של הזמן הפנוי נקבעה יותר בתודעה.
5. עלייה משמעותית ברמת ההשכלה.
6. העדר עייפות פיסית.
7. עליה ברמת ההכנסה, היכולות הכלכליות פתחו אפשרויות רבות לבילוי בזמן הפנוי.
לגידול בזמן הפנוי, יש השלכות על החברה כולה ועל הפרט בחברה. הצריכה התרבותית והיצע הפעילויות גדלו במשך הזמן. בעתיד, הפנאי יהפוך עבור אנשים רבים, לחלק הזמן המשמעותי והמהנה בחייהם. ולכן יש לשים דגש על תחומי עיסוק בפנאי הראויים לפיתוח (גולדברגר, 1995).

על הנשים בחברה מוטלות מטלות רבות יותר מאשר הגברים ולכן ניתן לצפות כי עיתות הפנאי של האישה אשר נמצאת בתפקידי ניהול תהיינה מוגבלות במיוחד. מטרת העבודה הנוכחית היא לבדוק מהם דפוסי הפנאי של מנהלות בישראל. המחקר הנוכחי מתמקד בדפוסי פנאי של נשים בתפקידי ניהול.

במחקר הנוכחי יערך סקר באמצעות שאלון מובנה. שיטת הדגימה היא שיטת כדור שלג- השאלון הועבר למכרות ולחברותיתן של מכרות המשמשות בתפקידי ניהול. כמו כן יצרתי קשר עם עובד בכיר ברשות הדואר אשר היה מוכן לדגום עבורי מספר מנהלות בשירות הציבורי.
מתוך כלל המנהלות שפניתי, 78% מהם הסכימו למלא את השאלון, ומתוך אלו שהסכימו, 35 מילאו בסופו של דבר את השאלון.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירת הספרות
2.1 המושג פנאי
2.2 חשיבות צריכת הפנאי
2.3 מהות הפנאי ודרך ניצולו
2.4 הפנאי בתיאוריות סוציולוגיות שונות
2.5 מאפייני הפנאי בחברה המודרנית
2.6 הקשר בין הפנאי לעבודה
2.7 אפיוני עבודה תחת לחץ המשפיעים על תרבות הפנאי
2.8 הפנאי בחברה הישראלית
2.9 שחיקה בקרב מנהלות
2.10 שאלת המחקר
3. מתודולוגיה
3.1 שיטת המחקר
3.2 אוכלוסיית המחקר ושיטת הדגימה
3.3 כלי המחקר
3.4 מגבלות המחקר
4. תוצאות המחקר ודיון בהן
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה
נספח - שאלון למנהלות

קטע מהעבודה:

במחקרים השונים מוגדר מושג הפנאי בשלושה אופנים עיקריים:
1. כזמן שארית - כמות הזמן הנותרת לרשותו של אדם, אחרי הזמן שהוקדש לביצוע פעולות הכרחיות לקיומו הפיסי (אכילה, שינה), לקיומו הכלכלי (עבודה) , והזמן המוקדש למחוייבויות משפחתיות ואחרות (גידול וטיפול בילדים, משק בית ועוד). פנאי כזמן שארית - מוגדר כזמן חופשי, ספונטאני, לא פורמלי וגמיש מבחינת בחירת הפעילויות וכמות הזמן שמוקדש להן (כץ, 1993). כך למשל הסוציולוג Parker (1971) מתייחס לפנאי כ"זמן חופשי" מעבודה, ומההתחייבויות אחרות. הוא רואה בפנאי זמן "חופשי" בהבחנה מ"זמן כפוי".
חקר הפנאי לפי ממד הזמן, זכה לכיסוי נרחב בשיטה הקרויה "תיקצוב זמן" (כץ וגורביץ, 1973 ; כץ ואחרים, 1993; Robinson , 1977). בזמן זה, לפי מחקרים שונים, אנו יכולים לעשות כרצוננו יותר מאשר בזמנים אחרים. אבל גם על זמן זה ישנן מגבלות, כיוון שהוא מושפע מהזמן המחוייב ונשלט על ידי נורמות וערכים (;1963 ,Smigel; 1964, Weiss 1972 ,Szalai).

תגים:

ניהול · זמן · פנאי · תחביבי · פעילויות · מנהלת · נופש

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דפוסי פנאי של מנהלות", סמינריון אודות "דפוסי פנאי של מנהלות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.