היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 44
עבודה מס' 66504
סקירת מחקרים בתחום ועריכת ראיון.
7,694 מילים (כ-23.5 עמ'), 12 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 62945
הקשר בין עולמם של החרדים למחשב בכלל ולאינטרנט בפרט.
15,033 מילים (כ-46.5 עמ'), 42 מקורות, 356.95 ₪
עבודה מס' 66780
בחינת השינויים שהתרחשו בקרב בני הנוער בקהילה זו, בהעדפותיהם, בהבנתם ובהתנהגותם כלפי הסביבה ואורח החיים.
10,715 מילים (כ-33 עמ'), 36 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 63565
יוקרת פעילויות פנאי בקרב בני נוער בישראל.
9,901 מילים (כ-30.5 עמ'), 25 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 62303
האם מאפייני הציבור החרדי משפיעים על עמדתו כלפי שימוש במחשב בכלל וברשת האינטרנט בפרט.
5,562 מילים (כ-17 עמ'), 32 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 66447
בדיקת מדגם של 60 בני נוער.
6,171 מילים (כ-19 עמ'), 35 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 65810
ניתוח כולל של השיר סימנים, והיחס שבין שיר זה לשירת הפנאי העברית.
2,484 מילים (כ-7.5 עמ'), 1 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 61214
בחינת ניצול הזמן הפנוי באוכלוסייה המבוגרת ובמיוחד את הפנאי של קשישות ואלמנות מתגוררות בדיור מוגן (בית אבות "המבריא" בכפר סבא).
8,031 מילים (כ-24.5 עמ'), 30 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 66143
באיזו מידה משתנה צריכת הפנאי בקרב נשים דתיות וחילוניות לפני נישואין ואחרי נישואין.
8,780 מילים (כ-27 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 44