היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 45
עבודה מס' 66504
סקירת מחקרים בתחום ועריכת ראיון.
7,694 מילים (כ-23.5 עמ'), 12 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 61214
בחינת ניצול הזמן הפנוי באוכלוסייה המבוגרת ובמיוחד את הפנאי של קשישות ואלמנות מתגוררות בדיור מוגן (בית אבות "המבריא" בכפר סבא).
8,031 מילים (כ-24.5 עמ'), 30 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 63565
יוקרת פעילויות פנאי בקרב בני נוער בישראל.
9,901 מילים (כ-30.5 עמ'), 25 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 63774
סיכום שלושה מאמרים ודיון קצר בעידן הפנאי והשלכותיו על איש החינוך.
2,336 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63891
בחינת פעילויות הפנאי של צעירים ערביים-ישראלים עירוניים וכיצד הן מתגבשות בחלק מסגנונות החיים במגזר הערבי.
9,179 מילים (כ-28 עמ'), 17 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64212
תרבות הפנאי של העולים מחבר העמים כסמן לחוסר השתלבותם בחברה הישראלית
7,631 מילים (כ-23.5 עמ'), 22 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65073
תרבות הפנאי של קשישים יהודים בבתי אבות לעומת קשישים ערביים
8,718 מילים (כ-27 עמ'), 52 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65172
מהות הפנאי בתנאים מיוחדים- אנשי צבא קבע המשרתים באזור בילוי.
6,566 מילים (כ-20 עמ'), 21 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65354
בחינת מאפייני הפנאי של נשים בתפקידי ניהול.
6,385 מילים (כ-19.5 עמ'), 57 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 45