היישום אינו מחובר לאינטרנט

תרבות הפנאי של עולים מחבר העמים

עבודה מס' 064212

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תרבות הפנאי של העולים מחבר העמים כסמן לחוסר השתלבותם בחברה הישראלית

7,631 מילים ,22 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

קליטת יהודי בריה"מ היא הקליטה הגדולה ביותר בתולדות המדינה לאחר העלייה החמישית. עליה זו מאופיינת ע"י שני גלי עליה גדולים ביותר, בשנות השבעים ובשנות התשעים. בשנת 1990 מסתמנת פריצת דרך בעליה, שלא היתה כמותה מאז קום המדינה. ב-9 החודשים הראשונים של העליה זו עלו לישראל כמעט 100,000 עולים מבריה"מ- גידול של 763% בהשוואה לשנת 1989. מספר זה של עולים מבריה"מ הגיע לישראל ב- 16 שנים עד לעליה זו . העליה לישראל שונה במהותה מההגירה במובנה המקובל בשל המימד הרעיוני רגשי הקשור בה. דבר זה משפיע על ציפיות העולה לשייכות ולקשר מחד, ועל מחויבות החברה הקולטת לסייע לתהליכים אלה מאידך (רוזנבאום, 1991).
מגוון העזרה הוא רחב מאוד אולם למרות זאת לא כל העולים מרוצים בארץ מבחינות שונות. חלקם לא מרוצים מצורת הקליטה וחלקם לא מרוצים מהמשך הטיפול בהם או מהצלחתם בקליטה ובהתערות הפנימית. על רקע זה שאלת המחקר אותה אני בודקת היא: האם, יש הבדלי בדפוסי הפנאי של העולים והאם ההבדלים מבטאים שוני תרבותי ומנציחים את חוסר השתלבות החברתית.

המחקר הנוכחי יתבסס על מחקרים קודמים שנערכו בעיקר בנושא מהגרים והיחס אליהם, יחס המהגרים לחברה הקולטת והשפעת היחס על מידת הקליטה החברתית. העבודה תהיה תיאורטית ומחקרית, כאשר בחלק האמפירי יערכו ראינות עם עולים חדשים (תמלילי הראיונות אינם מצורפים לעבודה).
אופיו של מחקר זה הוא תיאורי- מתאר מציאות. כאוכלוסית המחקר נבחרו עולים שעלו לפני לפחות חמש שנים לארץ, כלומר היתה להם אפשרות להתערות בארץ. במסגרת המחקר נעשה שימוש בראיונות בלבד, באמצעות שאלון מובנה.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. מאפייני העליה ובעיותיה
2.1 הסתגלות העולים
2.2 תיאוריות על קליטת מהגרים
3. תרבות הפנאי של העולים
3.1 התקשורת ברוסית
4. שיטת המחקר
4.1 מערך המחקר
4.2 אוכלוסיית המחקר
4.3 כלי המחקר
4.4 איסוף ועיבוד הנתונים
4.5 היבטים אתיים
5. תוצאות
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

המושג פנאי ומשמעותו מושפעים מהשקפת העולם הכללית של הפרט ומההשתייכות החברתית תרבותית שלו. תפיסת משמעות מושג הפנאי משמשת בבואה לערכים ודפוסים חברתיים תרבותיים של הפרט, ושל החברה אליה הוא משתייך. משמעות מושג זה משפיעה על ניצול שעות הפנאי של הפרט (1981 ,Godbey).

מקורות:

אברהם, א' (1998), התקשורת בישראל מרכז ופריפריה. תל אביב: ברירות.
איזנשטדט ש.נ. (1987) "תכונות היסוד של המדינה המודרנית", בתוך אייזנשטדט ש.נ., עמנואל גוטמן ויעל עצמון (עורכים), מדינה וחברה: סוגיות בסוציולוגיה פוליטית, כרך א', ת"א, עמודים 87-89.
אליצור, ד' (1990) קליטה, שנת -1989מחקר, מחלקת העליה והקליטה של הסוכנות.
בייט מרום רות (1986), שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, יחידו 1-3, האוניברסיטה הפתוחה.
הורניק, י' (1994), סקרים, מחקרים ומשאלי דעת קהל, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
נחמיאס, ד', נחמיאס ח' (1992), שיטות מחקר במדעי החברה, רמת- גן: רשף.
צבר בן-יהושוע, נ' (1999), המחקר האיכתי בהוראה ובלמידה, תל-אביב: מודן.
אמיר, י' (1977) "המפגש האתני והשלכותיו על עמדות ויחסים בינעדתיים", מגמות, כ"ג.
גולדברג, ה., זיו א., בסקר א., (1988) אנתרופולוגיה-אדם חברה ותרבות, תל-אביב.
גולדשטיין ,י. (1995). סיפוק צרכים תעסוקתיים בעבודה ובפנאי, אונ' תל-אביב.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דפוסי השימוש בזמן בישראל ממצאים נוספים מסקר תקצוב זמן, פרסום מס' 1029.
זוזליה מ. (2000), קליטת עולים מברית המועצות- גברים מול נשים, אוניברסיטת בר אילן.
חייט, ח. (1995). דפוסים חברתיים - תרבותיים של פעילויות פנאי אקטיביות ופסיביות בקרב מטופלים צעירים בישראל חקר מקרה במרכז הרפואי לילדים בישראל, אוניברסיטת בר-אילן.
כספי, ד' (1998) "מהו סוד הצלחתם של העיתונים המקומיים". אותות 38
כספי, ד', (1991), תקשורת המונים, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
ליפסון דבורה (1992), חשיבות הקליטה של יהודי בריה"מ, הוצאת הפורום הציוני של יהודי בריה"מ, ירושלים.
לרר זאב (1994), הפסיכולוגיה של ההגירה, ירושלים.
לשם אליעזר וליסק משה (2000) "התגבשות הקהילה הרוסית בישראל", יהודי ברית המועצות במעבר 4.
סיקרון, מ' (1995) העליה לישראל, ירושלים.
רוזנבאום יהודית (1991) שני גלי עליה, עולי בריה"מ בשנות ה-70 ובראשית שנות ה-90-אפיונים דמוגרפיים וסוציו-כלכליים, המשרד לקליטת עליה, האגף לתיכנון ומחקר, ינואר.
שובל י., (1983), דפוסי ההסתגלות של עולי בריה"מ. ירושלים.
שיק ד., (1992), השפעת הגורמים לשביעות רצון של עולים מברית המועצות, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, האוניברסיטה העברית.
Degrazia, S.(1962). Of Time, Work And Leisure. New-York: Doubleday-Anchor, Twentieth Century Fund.
Godbey, G.(1981). Leisure In Your Life: An Explanations. U.S.A: C.B.S Saundens College Publishing.
Grinberg L, (1984) "A Psychoanalystic Study Of Migration: Its Normal And Pathological Aspects", Journal Of The American Psychoanalystic Association, 32: Pp.13-38.
Loshkin A., (1992) "Jewish Press In The Ussr" In News And Jewish Topics In The Soviet Union And Eastern Europe 1 (17) Pp.5-26.
Riggins S.H., (Ed) (1992) Ethnic Minorities Media: An International Perspective, Newbury Park, Pp. 276-288.

תגים:

עליה · שעות · הפנאי · תרבות · הסתגלות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תרבות הפנאי של עולים מחבר העמים", סמינריון אודות "תרבות הפנאי של עולים מחבר העמים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.