היישום אינו מחובר לאינטרנט

תרבות הפנאי של נוער ערביי ישראל

עבודה מס' 063891

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת פעילויות הפנאי של צעירים ערביים-ישראלים עירוניים וכיצד הן מתגבשות בחלק מסגנונות החיים במגזר הערבי.

9,179 מילים ,17 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

ברוב החברות הנמצאות במעבר לדפוס חיים מודרני, עוברים תהליכי הפנאי שינוי.
בחברות מתפתחות הנמצאות תחת השפעה מערבית, ישנם גורמים ששינו את דפוסי הזמן הפנוי.
חל תהליך של שחרור הפרט ממסגרת המשפחה המסורתית ומפיקוח מוסדות העדה. הצעיר עומד בפני יכולות חדשות של ניצול הזדמנויות חדשות לבילוי זמנו הפנוי.
הקשר בין סגנון החיים בקרב אוכלוסייה מסוימת לבין דפוסי הפנאי, מושפע מחשיפתה של אוכלוסייה זו לקבוצות אוכלוסייה אחרות. קיימת מגמה של טשטוש ההבדלים בין חברות.
השתנות תרבות הפנאי חלה גם המגזר הערבי בישראל. המפגש הבין-תרבותי ומגמות ההשתלבות בחברה הישראלית מביאים לאימוץ בלתי נמנע של חלקים מסוימים של דפוסי צריכה תרבותית מערבית.

היהודים בישראל נתפסים כקבוצת אוכלוסייה מתקדמת המשמשת כבסיס להשוואה ולהתייחסות בין היתר בנושא תרבות הצריכה ובכך יש תרומה לשינוי עיצוב תרבות הפנאי במגזר הערבי.
מנגד מצויים תהליכים הקשורים למערכת הערכים הנורמטיבית הקשורים להשפעות תרבות האיסלאם. היסודות השמרניים הקשוחים הללו מזהים את הפנאי כריקנות וכאפס מעשה, ומזהים את המערביות כדבר שלילי . קיימים יסודות שמרניים במגזר הערבי החותרים להביא ליציבות ושמירה על מסגרות חיים קבועות ולעיתים קשיחות. (הפנאי ודפוסי בילוי: חקר דפוסי הבילוי של תלמידי בתיה"ס העל-יסודיים הערביים באזור המשולש - סרצור סעד, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן).

תוכן העניינים
* הצגת הבעיה המחקרית
* מבוא
* רקע
* גורמים המעצבים את דפוסי הבילוי של צעירים במגזר הערבי
* גורמים המעצבים את סגנונות הפנאי
* התגבשותן של פעילויות הפנאי בקרב הצעירים הערביים
* תרבות הפנאי באוכלוסייה הערבית עם השוואה לאוכלוסייה היהודית
* מאפיינים תרבותיים העשויים להשפיע על סגנונות ההתמודדות של נוער ערבי -ישראלי
* סיכום
* ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הגורמים התורמים לשינוי, הקשורים בתהליכי המודרניזציה, מתחוללים עם תהליכים מקבילים השומרים על יציבות המערכת התרבותית-נורמטיבית, ובכך הם ממותנים ומעוכבים.
החשיפה השונה של הערבים הישראלים להשפעות המודרניות בחברה הישראלית המערבית, מפתחת אצלם עמדות והתנהגויות שונות גם בתחומי הזמן הפנוי. דפוסי הצריכה התרבותית אינם קפואים עוד, אלא מושפעים משינויים מקיפים בתחומים רבים. בתקופה שלאחר קום המדינה, התגבר תהליך המודרניזציה במגזר הערבי. תהליך הטרנספורמציה התעסוקתית התרחב ובעקבותיו הצטמצמה העבודה בחקלאות. ("כוח העבודה", ליש אהרון(עורך), הערבים בישראל: רציפות ותמורה: 75-46, מגנס, ירושלים, 1981)
רוב הגברים בגיל העבודה יצאו אל מחוץ לתחום יישובם למקומות עבודה בערים ובכפרים. למגע האינטנסיבי עם האוכלוסייה היהודית נועדו השלכות מקיפות. כך, התרחבו והשתנו מערכת החינוך, השלטון המקומי ושירותים אחרים שדרשו כוח אדם מיומן והתייחסות שונה מבעבר. גם אם נשמרים סימני הכלכלה האגררית, בדמותם שלמשקי עזר הצמודים לחלק מבתי האב ומשמשים כמקור תעסוקה משנית לבני המשפחה, אין בכך כדי לטשטש את המגמות המודרניות המרכזיות. העלייה המתמדת ברמת ההשכלה, העלייה במרכזיות הדת והחשיפה ההולכת וגוברת לאמצעי תקשורת ההמונים, מדגישים יותר ויותר את התהליך המודרני המשפיע על אורחות החיים בכלל ובתוך כך, גם על תרבות הפנאי ודפוסי הבילוי, בעיקר של הצעירים במגזר הערבי.

מקורות:

אביאל, עמליה. גורמי אקטיביות בשעות הפנאי - מגמות, י"ח: 255-261, ירושלים, 1991.
אביצור, מרדכי. הכפר טייבה: תמורות ותהליכי שינוי, חברה ורווחה, א (מרץ): 22-30, 1978.
אלחג', אברהים מאג'ד. סגנונות חיים משפחתיים בקרב קבוצות וסקטות בעיר הערבית בישראל - האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1983.
בין, יהודה. ייסורי המערכת החינוכית בישוב הערבי, גבעת חביבה, 1974.
ברודאי אריאלה, ישראלשווילי משה. דמיון ושוני בסגנונות התמודדות המועדפים בעיני מתבגרים ישראלים יוצאי תרבויות שונות - הייעוץ החינוכי, ז, 37-75, אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר לחינוך, 1998.
האז, הדסה. תרבות הפנאי בישראל 1998 - "פנים", 107-139, מכון גוטמן, 1998.
האז, הדסה. האם תרבות ישראל ים-תיכונית בעינינו - מכון גוטמן, ירושלים, 1994.
חבש, עווני. תהליכי שינוי ומודרניזציה במשפחה הערבית בישראל- האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1977.
ליש, אהרון. "כוח העבודה", הערבים בישראל: רציפות ותמורה: 75-46, מגנס, ירושלים, 1981.
לוינסון חנה, כ"ץ אליהוא ואל-חאג' מאג'ד. יהודים וערבים בישראל: ערכים משותפים ודימויים הדדיים - מכון גוטמן, ירושלים, 1995.
מור, מיכאל. השוואת מערכת הערכים של סטודנטים יהודים וערבים, מגמות,כ"ג(1): 49-52, ירושלים, 1976.
סבר, שמואל. היבטים חברתיים בקריאה ובשמוש בספריה בישראל - מבט שני - יד לקורא, כ"ז, אוניברסיטת חיפה, אוגוסט, 1993.
סרצור, סעד. הפנאי ודפוסי בילוי - חקר דפוסי הבילוי של תלמידי בתיה"ס העל-יסודיים הערביים באזור המשולש - ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן, 1971.
רהב, גיורא. חילון ועבריינות בקרב כפריים ערבים בישראל - מגמות, כ"ב(2): 202-209, ירושלים.
רוזנפלד, הנרי. גורמים חברתיים וכלכליים בהסברת העליה בשיעורי האנדוגמיה הפטרילינארית בכפר הערבי בישראל, רבעון למחקר חברתי, 1: 41-62, אוניברסיטת חיפה, 1993.
שנל, יצחק. גיבושן של מערכות ישובים ערביים בישראל - אופקים בגיאוגרפיה, 65-90, 1987.
Florian,Victor and Har-even Dov, cultural pattenrs in the choice of leisure time activity frameworks a: study of jewis and arab youth in Israel ; Bar-Ilan university, 1984.

תגים:

מיעוט · לאומי · ערבים · נופש · ופנאי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תרבות הפנאי של נוער ערביי ישראל", סמינריון אודות "תרבות הפנאי של נוער ערביי ישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.