היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67893
ניתוח איכות השירות הטלפוני בלאומיcall בקבוצת בנק לאומי.
5,406 מילים (כ-16.5 עמ'), 20 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67396
ניתוח המקרה תוך התייחסות לתיאוריות העוסקות בקבלת החלטות בנושא ביטחון לאומי ולמקרים נוספים בארץ ובעולם.
9,290 מילים (כ-28.5 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66954
סקירת תהליך המיון ובחינת תהליך מיון עובדים בבנק לאומי תוך התמקדות בראיון אישי.
3,465 מילים (כ-10.5 עמ'), 9 מקורות, 295.95 ₪
עבודה מס' 66489
גלובליזציה ומדינת הלאום - מקרה הבוחן המיוחד של גרמניה.
5,509 מילים (כ-17 עמ'), 26 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61572
כיצד מיוצג הטבעי, האינטלקטואל, הלאומי וכיצד הם מאוגדים כולם תחת מסגרת אחת של עולם המעורבב בין דמיון ומציאות.
7,090 מילים (כ-22 עמ'), 14 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 68555
דרכי המיון והגיוס של בנק לאומי.
4,102 מילים (כ-12.5 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 65897
השפעת מרכיבים שונים הנובעים מפעילות שוטפת של הבנק וממצב במשק על הרווח הנקי של בנק לאומי ותחזית לשנים הבאות.
2,203 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67855
כיצד הוכנסה והוטמעה מערכת המידע "סיבל" בבנק לאומי.
2,778 מילים (כ-8.5 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62811
המרכיבים הבולטים של הגלובליזציה ביפן, ויחסי הגומלין בין הגלובליזציה ובין יפן כמדינת לאום.
4,132 מילים (כ-12.5 עמ'), 20 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100