עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "פערי שכר":

עבודה מס' 68232 SHOPPING CART DISABLED
השביתה במערכת החינוך (2007) ככלי להשגת תנאי שכר ותוספות שכר, 2009.
בחינת הרקע והסיבות לפרוץ השביתה, תוך התייחסות לפעולות הצדדים, תהליך המו"מ והשגת יעדי המורים.
3,344 מילים (כ-10.5 עמודים), 22 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
לעיתים במסגרת יחסי העבודה נוצרים סכסוכי עבודה הנובעים מקונפליקט או מעמדות שונות של הצדדים המעורבים. בדרך כלל מדובר בסכסוך כלכלי, אחת מהדרכים ליישוב הסכסוך היא שביתה.
שביתה אינה נולדת בחלל ריק. היא מהווה בהכרח תגובה על התנהגותו של המעביד, אשר פגע בתנאי העסקתם של העובדים או סירב לשפר תנאים אלה. דרכם של העובדים להתמודד עם התנהגות המעביד ולנסות לשפר את מצבם היא באמצעות משא ומתן, אשר הצלחתו תלויה ביכולתם לאיים בשביתה ולממש איום זה במידת הצורך (גיא דוידוב, 2005).
בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, השביתה אינה מעוגנת בחוק ואינה מוגדרת כזכות, אלא כחירות שהוכרה על ידי בית הדין לעבודה ועל ידי אמנות בינלאומיות. אך זכויות הזולת מגבילות חירות זו, ככל חירות אחרת. חופש המאבק המקצועי מתפרש כחופש הצדדים במערכת יחסי העבודה להיאבק ביניהם לשם קביעת זכויות חדשות.
תופעת השביתה במדינת ישראל הופכת להיות תופעה מוכרת. ברגע שמגיע מצב של סכסוך עבודה בין ארגון העובדים לארגון המעסיקים (הכולל גם את הממשלה כמעסיקה) נראה כי האופציה הנפוצה ביותר היא פתיחה בשביתה בכדי שהעובדים יוכלו לקבל את מבוקשם.
בשנה שעברה ב-10.10.07 פרצה לה שביתת המורים העל יסודיים הגדולה בהיסטוריה של מדינת ישראל. כמדי תקופה חוזרים המורים לריטואל הקבוע של עיצומים ושביתות במחאה על תנאי העבודה והשכר. שביתה זו החלה כמו כל שביתות המורים הקודמות ובכל זאת נדמה שמשהו חדש קורה.
בעבודתי זו אבחן את השתלשלות העניינים בשביתת המורים הגדולה, את הרקע והסיבות לפרוץ השביתה. את פעולות הצדדים ותהליך המו"מ ואת סופו של האירוע מבחינת העובדים  והמעסיק. וכל זאת תוך בחינת שאלת המחקר: האם שביתת המורים הגדולה השיגה את יעדיה? בהתייחס לשביתת המורים העל יסודיים באוקטובר 2007.

תוכן העניינים:
מבוא
שביתת המורים 2007 -  הרקע והסיבות לשביתה
הגדרת השחקנים
השתלשלות האירועים בזמן השביתה
תוצאות השביתה - נזקים ותוצאות
דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
באיגרת שיצאה ממשרדו של יו"ר הארגון, רן ארז, אל מורי ישראל, נכתב: "בחודשים האחרונים אנו מקיימים משא ומתן עם משרד האוצר שהתפוצץ בשבוע שעבר. לאור התנהלותו של משרד האוצר, ברור לנו כי אין בכוונתם להשקיע במערכת החינוך ולו מעט.
מנקודת מבט קצרת ראות, מערכת החינוך בעיניהם אינה השקעה כדאית ואין הם רוצים לראות אילו השלכות עתידיות יש למערכת החינוך על המדינה. המסקנה היא שללא מאבק - אין כל סיכוי שמשרד האוצר יתעשת וישקיע במערכת החינוך את המשאבים שהמערכת כל כך זקוקה להם".
עוד הוסיף היו"ר: "אם אנחנו לא נשבית, לא ייווצר לחץ למשא ומתן ולא נוכל בעצם להיאבק" (אסף זלינגר 6.9.07).
 
עבודה מס' 20887 SHOPPING CART DISABLED
שכר הנשים.
סקירת מעמד הנשים בשוק העבודה ובדיקת הסיבות לפערים בין שכר הנשים לשכר הגברים.
2,753 מילים (כ-8.5 עמודים), 11 מקורות, 174.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת העבודה
מעמדן של הנשים לכל אורך ההיסטוריה היה נמוך משל הגברים. מעמד זה גרם לצורות שונות של קיפוח, שאחת מהן היא הקיפוח בשוק העבודה.
מטרת עבודה זו היא לענות על השאלה,  מדוע שכרן של הנשים נמוך יותר. הסיבות יכולות להיות רבות, ומפאת קוצר היריעה אביא את החשובות שבהן.


הריבוד
ניתן לראות את השפעת המין על מכלול התנסויות חברתיות ומיניות בתפישה שונה אצל שני המינים. ישנם הבדלים בתכונות בין גבר לאישה בין אם השפעה חיצונית חברתית או נתונים שנמצאים באדם.
בחברה היום קיימות תפיסות שונות המתייחסות להון האנושי של נשים וגברים בחברה. תפיסות אלו מעוגנות בגישות התיאורטיות השונות לחלוקת תפקידים בין המינים.
1. גישות המדגישות את הדטרמיניזם בחלוקת העבודה בין גברים ונשים בחברה-אלו מצדדות בחלוקת תפקידים המאפשרת הקצאה אופטימלית של האנשים לתפקידים השונים. הדטרמיניזם יכול להיות ביולוגי, פסיכולוגי, וסוציולוגי.
2. ישנן גישות המדגישות את הדיכוי החברתי של הנשים ורואות במעמדם השונה של גברים ונשים בחברה תוצאה של יחסי כוחות בלתי מאוזנים, מתוך הנחה כי הגברים הם המין השליט ובתור שכאלה הם מונעים בצורות שונות את כניסת הנשים לתפקידים הקובעים יותר והגבוהים יותר בהיררכיה הריבודית.
א. דטרמיניזם פסיכולוגי ביולוגי-הבדל הורמונלי בין גברים לנשים שונה בין הגבר לאישה וההורמונים של מין הספציפי שולטים גם על ההתנהגות המינית וגם על ההתנהגות החברתית.
הגישה הפסיכואנליטית- מדגישה את הגורם הפסיכולוגי כאשר הדגש הוא על אברי המין והרביה. על פי פרויד (1927) האישה היא חסרת אברי מין ולכן היא בעלת רגשי נחיתות ותכונות של רגשנות מורך לב ופסיביות.
אריקסון (1964) בספרו "האנטומיה היא הגורל" גורס שאישיות האדם ותפקידו קשורים עם מאפיינים פיזיים ,פיזיולוגיה של הזכר והנקבה. INER SPACE החלל הנשי במרכז ההגשמה העצמית של האישה ומכאן תכונותיה בעלות אוריינטציה בין אישית, חיים חברתיים ורגשות, ובאמצעותם תמצא את הגבר למימוש מטרתה הביולוגית. ואילו הגבר מאופיין בפעולות כלפי חוץ ומפתח תכונות בעלות אוריינטציה אינסטרומנטלית כמו שליטה ובקרה עצמית ואינדיבידואליזם ומכאן המאפיינים הפיזיולוגיים השונים בגבר ואישה והתפקידים השונים הנגזרים מכך מפתחים בהם תכונות שונות ומסגלים אותם לתפקידים חברתיים שונים.

תוכן העניינים:
1. מטרת העבודה
2. הריבוד
3. השלכות לישראל
4. הגורמים לפער
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 67280 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין שכר מנכ"ל לביצועי החברה, תוך הבחנה בין מנכ"ל בעלים לשכיר, 2008.
בחינת הגורמים המשפיעים על שכרם של מנכ"לים במסגרת מודל תיאורטי, תוך בחינת השפעת ביצועי החברה על שכרו של המנכ"ל וההבחנה בין מנכ"ל שכיר למנכ"ל בעלים.
7,370 מילים (כ-22.5 עמודים), 18 מקורות, 439.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בשנים האחרונות גוברת הביקורת הציבורית על שכרם הגבוה של המנהלים הבכירים בחברות הציבוריות בישראל. הביקורת מתייחסת הן לרמת השכר הגבוהה, והן לרגישות הנמוכה שבין שכר המנהל לבין הביצועיים של החברות, הבאים לידי ביטוי בדוחות הכספיים ובביצועי המניות בבורסה לניירות ערך.
כנגד, התומכים בשכר הנוכחי של המנהלים טוענים כי שכר המנהלים נקבע על ידי השוק הפרטי, כי עליה בשכר משקפת פיצוי בעד מספר מוגבל של מנהלים מוכשרים ובעלי ניסיון וכי חוזה שכר, אפילו העשיר ביותר - מהווה מציאה בהשוואה למיליארדים שמתווספים לכיסם של בעלי המניות על ידי המנכ"לים (Shorter and Jickling, 2007).

מחקרים רבים חקרו את נושא רגישות שכרם של מנכ"לים לביצועי החברה. Bender (2007) ו-Perkins and Hendry (2005) חקרו את הסיבות לעליה משמעותית בשכרם של המנכ"לים על ידי עריכת ראיונות עם חברים בוועדה לקביעת תשלום למנהלים. שמואל כהן ובני לאוטרבך (2006) חקרו את יחסי הגומלין בין גובה שכר המנכ"ל, רגישות שכרו לביצועים, מאפייני החברה ומבנה הבעלות והשליטה בחברה.
בעבודה זו אני מציגה את הגורמים המשפיעים על שכרם של מנכ"לים במסגרת מודל תיאורטי, וכן בוחנת אמפירית האם שכרו של מנכ"ל רגיש לביצועי החברה תוך הבחנה בין מנכ"ל שכיר למנכ"ל בעלים.
המדגם כולל 49 חברות ישראליות שנסחרו בבורסה בישראל תחת מדד תל-אביב 100 בשנים
2005 עד 2007.

תוצאות המחקר מצביעות על מספר תוצאות מעניינות. ראשית נמצא כי שכר המנכ"ל רגיש בעיקר וברמת מובהקות גבוהה לגודל החברה, לרווח הנקי של החברה ולשווי שוק שלה. שנית, נמצא כי שכרו של מנכ"ל אינו רגיש לביצועים חשבונאים של החברה כגון תשואה על הון עצמי, מנוף פיננסי ושער המניה. שלישית נמצא כי שכרו של מנכ"ל בעלים הינו בעל קשר שלילי מובהק לאחוז בעלי עניין בחברה. בנוסף, התמקדתי בשאלה כיצד מבנה השליטה של החברה משפיע על גובה שכר המנכ"ל? נמצא כי שכרו של מנכ"ל בעלים גבוה משכרו של מנכ"ל שכיר, אם כי באופן לא מובהק.

העבודה מאורגנת כלהלן: פרק 2 בוחן את הגישות התיאורטיות המסבירות את השכר הגבוה של המנכ"ל, את השפעת חוקי "סארביינס אוקסלי" (SOX) על שכר המנכ"ל ואת הקשר שבין שכרו של המנכ"ל למבנה הבעלות והביצועים של החברה. פרק 3 מציג את החקיקה לפיה חברות חושפות מידע על שכר המנכ"ל בדוחות הכספיים של החברות. בפרק 4 מוצגת סקירה אמפירית בה מתואר המדגם, ההשערות והתוצאות האמפיריות.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 גישות תיאורטיות
2.2 השפעת חוקי "סארביינס אוקסלי" (SOX) על שכר המנכ"ל
2.3 הקשר בין שכר מנכ"ל למבנה הבעלות
2.4 רגישות השכר לביצועים
2.4.1 השפעת ביצועים חשבונאיים על שכר המנכ"ל
2.4.2 השפעת גודל החברה על שכר המנכ"ל
2.4.3 השפעת רמת הפיקוח על החברה על שכר המנכ"ל
2.4.4 מאפיינים אישיים של מנכ"ל
2.4.5 מחקרים שונים
3. חקיקה
4. סקירה אמפירית
4.1 שאלת המחקר
4.2 השערות המחקר
4.3 מתודולוגיה
4.4 תוצאות
5. דיון ומסקנות
6. ביבליוגרפיה
7. נספחים

מתוך העבודה:
רוב הספרות הדנה בהסבר השכר הגבוה של מנהלים עוסקת בגישת קונפליקט הסוכן, תיאוריה העולה מהפרדה בין בעלות החברה לניהולה. לפי גישה זו, יש צורך להסדיר חוזה שכר למנהל, כך שתיווצר חפיפה מקסימלית בין האינטרסים של בעלי המניות לאינטרסים של המנכ"ל (Bender, 2007). תומכי הגישה, רואים בחוזה שכר למנהל כדרך להקל על ניגוד עניינים פוטנציאלי, על ידי קשירת שכר המנהלים למדד ביצועי מתאים. בעלי מניות מצידם, רוכשים אמצעי להבטחת התנהגות מנהלים באופן שייצג את האינטרסים שלהם. במסגרת גישת קונפליקט הסוכן תמונה ההנחה כי בעלי המניות מפקידים את הניהול בידי מנכ"ל החברה. יכולת הפיקוח של בעלי המניות על פעילותו של המנכ"ל מוגבלת ולכן הם אינם מעורבים בניהולה השוטף של החברה.
 
עבודה מס' 69988 SHOPPING CART DISABLED
שכר המנכ"ל בישראל והקשר שלו לביצועים של הפירמה , 2013.
במחקר זה אנו בוחנים, במדגם של חברות ישראליות, את מידת הרגישות של שכר המנכ"ל לביצועי החברה, וכן לגורמים המשפיעים על השכר.
11,262 מילים (כ-34.5 עמודים), 20 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במחקר זה אנו בוחנים מהם הגורמים שהשפיעו על שכר המנכ"לים וממוצע שכר חמשת הבכירים בתקופה שבין 2011 ל-2012, בעוד עבודה אמפירית זו משלימה את מחקרם של אמזלג ומחרז (2002). המדגם כולל 65 חברות אשר נכללו במדד ת"א 100 בתקופה 2011-2012 ושלאורך כל התקופה לא הוגדרו כחברות דואליות ולא כשותפויות.
הממצא המרכזי של המחקר הוא ששכר המנכ"לים מושפע בעיקר וברמת מובהקות גבוהה מגודל הפירמה כשרגישות זו אף גדלה בשנת 2012.  כמו כן, נמצא כי למרות שבשנת 2011 שכרו של המנכ"ל היה רגיש לביצועי הפירמה אולם, לא נמצאה תרומה ייחודית לאף אחד ממשתני הביצועים. יתרה מזו, בשנת 2012 לא נמצאה כלל עדות לרגישות זו. ממצא זה נמצא תואם למחקרים שנעשו בשנים האחרונות אשר דיווחו כי רגישות לביצועים פוחתת עם השנים.
מדיניות השכר למנכ"ל ולמנהלים הבכירים נבחנה, בין היתר ביחס לאמצעי הפיקוח הפנימיים והחיצוניים על פעולות המנכ"ל, אשר יכולים להוות תחלופה ראויה לשיטת התגמול המבוססת על ביצועים. מניתוח המחקר שלפנינו לא נמצאה אחידות בהשוואה למחקרים דומים, בנוגע להשפעת מנגנונים אלו על שכר המנכ"ל. בעוד שבמחקרים דומים דווח על קשר שלילי בין מנגנוני פיקוח חלופיים לשכר המנכ"ל אנו לא מצאנו עדות מובהקת לכך.

תוכן העניינים:
פרק א - סקירת ספרות
תקציר מנהלים
מבוא
סקירת ספרות
נספחים

פרק ב - פרויקט
השערות המחקר
מבנה הנתונים
ניתוח התוצאות
סיכום ומסקנות
רשימה ביבליוגרפית
נספחים

מתוך העבודה:
עקרונית, התגמול למנכ"ל אמור לדרבן אותו להגיע להישגים ולשקף את יכולתו, מאמציו ותרומתו לחברה (זוסמן, 1992). כמו כן בהתאם לתיאוריית Efficient Wage (Lazear), תשלום שכר גבוה למנכ"ל יכול להעלות את המוטיבציה של כל העובדים תחתיו, ובכך להגדיל את הפרודוקטיביות של הפירמה שכן כולם ירצו להתחלף איתו, אך המציאות נראית שונה.
 
עבודה מס' 64430 SHOPPING CART DISABLED
אי שוויון בשכר בעבודה, 2005.
כיצד הסכמי שכר קיבוציים משפיעים על אי שוויון בשכר.
2,984 מילים (כ-9 עמודים), 13 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בשלושת העשורים האחרונים מסתמנת מגמה של גידול באי השוויון הכלכלי במדינות המערב.
גם בחברה הישראלית אי השוויון הכלכלי נמצא במגמת עלייה זה כמעט שלושה עשורים. בדומה למדינות אחרות גידול האי שוויון בשוק העבודה הוא הגורם העיקרי לגידול אי השוויון הכלכלי (דהן 2000). במוקד העבודה הנוכחית עומד מבנה מערכת יחסי העבודה בישראל והקשר בינו לבין גידול אי השוויון בשוק העבודה.
הגידול באי השוויון בשכר העבודה בעולם המערבי זוכה לתשומת לב מחקרית הולכת וגוברת. ההסבר המקובל מקשר את תהליך הגידול באי שוויון לשינוי טכנולוגי וגלובליזציה.
הטענה הינה ששינויים טכנולוגים ובעיקר מהפכת המחשוב הביאו לשיפור בפריון העובדים המיומנים ולכן גם עלייה בשכרם.
מנגד, הגלובליזציה הביאה לגידול בהיצע העובדים הבלתי מיומנים ולשחיקה בשכרם (Sebbens 2000).
הסבר נוסף לגידול באי השוויון בשכר טוען שפיחות בכוחם של האיגודים המקצועיים המתבטא בירידה בשיעור ההתאגדות, הביא לכך שמידת השפעת כוחות השוק על התפלגות השכר רבה יותר כיום מאשר בעבר, וכתוצאה מכך גם אי השוויון בהכנסות מעבודה גדל במשך השנים (Card 2001).
ההסדרים המוסדיים משפיעים על התפלגות השכר לא רק כגורם הממתן את השפעת כוחות השוק אלא גם ככזה העשוי להפנות כוחות אלו לדרך אשר תצמצם או תגביר את השפעתם על אי השוויון.
אי השוויון המושפע מהסדרים המוסדיים הקיימים בתקופה מסוימת בשוק העבודה, הרי ששינויים במבנה מערכת יחסי העבודה עשויים להסביר חלק מהגידול באי השוויון בשכר.

תוכן עניינים:
מבוא
א) מידת הביזור של הסכמי שכר קיבוציים והשפעתם על אי השוויון בשכר בישראל.
· גידול אי השוויון בשכר
· מבנה מערכת יחסי העבודה בישראל
ב) איגודים מקצועיים ואי שוויון בשכר.
ג) אי שוויון בשכר בסקטור הציבורי והפרטי.
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
משנות השלושים של המאה העשרים ועד סוף שנות השבעים שלטה תנועת העבודה בישוב היהודי ולאחר מכן במדינת ישראל. עד לתום שנות שלטונה ב- 1977, עיצבה תנועת העבודה את המערכות הפוליטיות והכלכליות במדינה וכוננה בישראל שיטה כלכלית וחברתית סוציאל דמוקרטית. שיטה זו הייתה מושתתת על מעורבות נרחבת של המדינה בכלכלה, על שיתוף פעולה בין המדינה, הסתדרות העובדים וארגוני המעסיקים, על שיעורי ההתאגדות וכיסוי גבוהים ועל כינונה של מדינת רווחה (שירום 1983).
 
עבודה מס' 69514 SHOPPING CART DISABLED
שכר מנכ"לים, 2012.
עבודה עיונית אשר סוקרת את שכר המנכ"לים בחברות ציבוריות שונות ומנסה להוכיח קשר בין השכר לבין ביצועי החברה, רווחיה וכו'.
5,193 מילים (כ-16 עמודים), 38 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודתי הינה עבודה עיונית אשר תעסוק בגורמים המשפיעים על שכר המנכ"ל.
שכר המנכ"ל הינו נושא חשוב בחשבונאות הניהולית אשר נידון פעמים רבות בעבר ובהווה, הן בדיון הציבורי והן בדיון האקדמי. על מנהלים בכירים מוטלת אחריות רבה; הם נדרשים לתת דין וחשבון במקרה של כישלון עסקי ו/או כישלון מקצועי, בנוסף לכך, היקף ההשקעה הנדרש מהם גבוה מהרגיל. שכר המנכ"לים הינו נושא פופולארי מאוד לאחרונה, לאחר שנועדנו לשמוע ששכר המנכ"לים בשנים האחרונות הלך וגדל ללא זיקה להתרחשויות השונות שקרו במשק הישראלי, כמו למשל: המשבר הכלכלי העולמי, המחאה החברתית שפקדה את ישראל בקיץ האחרון וכו'.
הביקורת הציבורית, לאחר אחד המשברים הכלכליים העמוקים ביותר שידע העולם בשנת 2008, תוהה אם שכר המנכ"לים בחברות ציבוריות, אשר חלק נכבד מבעליהן הוא הציבור, אכן מוצדק, ואם הוא מגיע בד בבד עם ביצועי הפירמות שאותן הם מנהלים. כן היא מעלה את נושא הMoral Hazard-: מנהלי החברות נוטלים סיכונים גבוהים יחסית, מייצרים רווחים מרשימים ומושכים משכורות נאות, אך ברגע שמשהו משתבש הם פונים לשלטונות כדי שיחלצו אותם מהמצב שאליו נקלעו. את המחיר משלמים האזרחים במיסיהם, אבל לא רק במיסיהם; כאשר חברות ציבוריות מפסידות כסף, חסכונות הציבור המושקעים בחברות אלה, לרוב בצורת קרנות פנסיה, ביטוח וקרנות נאמנות, נשחקים, וזאת כאשר ציבור זה אינו מיוצג כהלכה בדיון הקובע את שכר המנכ"לים.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. צורות תשלום שכר המנכ"לים
3. סקירת ספרות רלוונטית
4. שאלת המחקר
5. השערה מס' 1: גידול בשכר המנכ"לים מצמצם את "דילמת הסוכן"
6. השערה מס' 2: למנכ"ל בעלים שכר גבוה יותר לעומת מנכ"ל שכיר
7. השערה מס' 3: מנכ"ל בסוף כהונתו יפעל לשיפור ביצועיו ע"מ להגדיל את שכרו לפני הפרישה
8. סיכום ומסקנות
9. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
Joseph dunning(2012), בדק במחקרו את נושא שכר המנכ"לים בתקופת המשבר הגלובלי העולמי בארה"ב, שפקד גם את העולם כולו בשנים 2008-2009. במחקר התברר כי מרבית החברות שנפגעו מהמשבר הגדול בארה"ב שילמו שכר מופרז למנכ"לים שלהן והחוקר טוען שזו אחת הסיבות לקריסת אותן חברות.
 
עבודה מס' 69590 SHOPPING CART DISABLED
שכר הבכירים במשק , 2012.
האם שכר הבכירים במשק הוגן ומוסרי? האם מוצדק הפער בשכר מבחינת עקרונות המוסר והצדק?
8,107 מילים (כ-25 עמודים), 15 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בחודש מרץ 2011, פורסמו טבלת שכר הבכירים של 20 מנהלים הכי מתוגמלים. שכרו של דוד עזריאלי יו"ר קבוצת עזריאל בשנת 2010 היה כ-25 מיליון ש"ח, זה סכום אדיר! אדם ממוצע צריך לעבוד 50 שנה להרוויח סכום כזה . על פי מחקר שערכה חברת BDI, מנכ"ל של חברה בישראל מרוויח בממוצע פי 37.8 מהשכר הממוצע במשק.
נתונים אלה מעלים את השאלה: האם שכר הבכירים הגבוה הוגן ומוסרי? כלומר, האם מוצדק הפער בשכר מבחינת עקרונות המוסר והצדק.
ישנם חילוקי דעות בשאלה זו. קיימות דעות שתומכות בכלכלת שוק חופשי שדורשת מנגנון של תחרות ומאפשרת חופש לדירקטוריון להחליט, ולא בהכרח מדובר בפריצות. מצד שני קיימות דעות סוציאליסטיות המעודדות ומבקשות הטלת מגבלות תוך הסתכלות על שאלת הצדק החברתי.
בעבודה זו אבחן את העמדות השונות באמצעות תיאוריות מוסריות וכלכליות שונות.
בחינת מדיניות השכר למנהלים הבכירים בחברות, מעלה לא מעט שאלות אתיות כמו כיצד נקבעים תשלומי השכר של המנכ"ל בחברה, מי הם הגורמים המשפיעים והקובעים את גובה תשלומי השכר והאם גובה השכר קשור לביצועי החברה.
שכר הבכירים המנופח, הוא סימפטום לכשלים ולכן הטיפול בשכר הבכירים מהווה תרופה לזה. טיפול בשורש הבעיה אמור להסדיר ולהגביל את שכר הבכירים. כיום, מתקיימים דיונים שונים הנוגעים לאפשרות טיפול בשאלת שכר הבכירים, על ידי ועדת השרים המיוחדת לבחינת שכר הבכירים. אבדוק את הנעשה בישראל וגם במדינות אחרות, בנושא והטיפול לריסון המערכת העסקית, ובביקורות הרבות שנשמעות, כתוצאה משכר הבכירים הגבוה והמוגזם, המלבה את זעם הציבור שמרגיש חוסר שוויון וצדק, דבר הגורם להקטנת לכידות החברה. נראה את ההצעות לתיקון דבר זה, באמצעות חוקים ותקנות, במטרה לרסן את שכר הבכירים ותגמולם כדי לשמור על אינטרס בעלי העניין והאינטרס הציבורי בכלל.
בעבודה זו אסקור את הנעשה בישראל ובמדינות אחרות בנוגע לריסון המערכת העסקית, הנמצאת בביקורת כתוצאה מאותם חוזים של הבכירים והשכר המוגזם וכן אביא את הצעות החוק והתקנות החדשות במטרה לרסן את שכר הבכירים כדי לשמור על אינטרס של בעלי העניין בפרט ועל האינטרס הציבורי בכלל.

תוכן העניינים:
מבוא
כיצד נקבע שכר הבכירים
נתוני שכר הבכירים בארץ ובארצות אחרות
ההיבט המוסרי והצדק עפ"י עקרונות המוסר
רגולציה ומנגנוני פיקוח
ריסון המערכת העסקית
מסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
הגופים המאשרים את תגמולי הבכירים הם הדירקטוריון והאסיפה הכללית, שלהרכבה ולכללי תפקודם, יש השפעה משמעותית על תגמולי הבכירים. שכר הבכירים נקבע באמצעות חוזים, לאחר תהליך של משא ומתן, בין המנכל המיועד ועורך דינו לבין ועדת התגמולים שמונתה על ידי דירקטוריון החברה(2).
 
עבודה מס' 65502 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין ביצועי חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה בת"א לבין שכר בכירים, 2001.
האם שכר מנהלים בכירים בחברה ציבורית הינו פונקציה של תוצאותיה העסקיות של החברה או שאין קשר בין שכר המנהל לתוצאות החברה.
4,704 מילים (כ-14.5 עמודים), 15 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הספרות האקדמית חקרה ביסודיות גם את הקשר האמפירי שבין תגמול המנהלים למאפייני החברות. עיקר הממצאים מתייחסים לחברות הענק בארה"ב ובבריטניה, ומשום כך יש עניין מיוחד לבחון האם הקשרים שאותרו שם רלוונטיים גם לשוק ההון הישראלי על אפיוניו המיוחדים (בר יוסף, 1997).
רוב המחקרים שערכו (לדוגמא מחקרים שנערכו בעיתון גלובס ב-9.3.98 ו-19.4.99) מראים כי ניתוח כלכלי מסביר כמחצית מההבדלים בשכר בין מנהלים בסקטור הפרטי וכרבע או אף פחות מהבדלי השכר בסקטור הציבורי, כלומר אין מתאם מלא בין שכר לרווחיות. כלומר אם נערוך ניתוח סטטיסטי, נוכל להסביר את ההפרשים בין שכר מנהל אחד למשנהו רק בחלק ע"י ההפרשים ברווחיות של החברה.
שאלת המחקר העיקרית אשר תבחן בעבודה זו היא, האם שכר מנהלים בכירים בחברה ציבורית הינו פונקציה של תוצאותיה העסקיות של החברה או שאין קשר בין שכר המנהל לתוצאות החברה.
  
המדגם יכלול  50 חברות מענפי משק שונים. מדגם זה יבחן כ- 60 נושאי משרות בכירות בחברות אלו. מדגם זה כולל את המנהלים נושאי המשרות השכירים שהרוויחו את המשכורות הגבוהות ביותר לשנת 2001.
הניתוח יערך בעזרת רגרסיות לינאריות הבוחנות קשרים בין המשתנים.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות רלוונטית
2.1 היבטים מוסדיים
2.1.1 הוראות החוק
2.1.2 הקשר בין שכר לפריון
2.2 המודל
2.3 השערות המחקר
3. היבטים אמפיריים
3.1 המדגם
3.2 מתודולוגיה
4. ניתוח התוצאות
4.1 השפעת השכר דאשתקד
4.2 בחינה מול התפקיד
4.3 שווי שוק החברה
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בבסיס המודלים האנליטיים עומדת ההנחה שהמשקיעים (בעלי המניות) מפקידים את ניהול החברה בידי מנהל ממונה. המשקיעים אינם מתערבים בניהול השוטף, ויכולת הפיקוח שלהם על תשומותיו הינה מוגבלת. מבחינה זו המצב מורכב הרבה יותר לגבי מנהלים מאשר לגבי גורמי יצור אחרים- הון ועובדים מהשורה. מעבר לבעייתיות במידת האפשרות למדוד את מידת התשומות שמשקיע המנהל קיימת גם אינפורמציה לא סימטרית בין המנהל לבעלי המניות לגבי מידת יכולתו האמיתית של המנהל לתרום (אייזנברג, 1998).
 
עבודה מס' 63136 SHOPPING CART DISABLED
פערי שכר בין נשים וגברים בישראל (תרגיל), 2003.
הגורמים לפער ומדוע צמצום פערי ההשכלה לא הביא לצמצום פערי השכר בין גברים לנשים.
1,648 מילים (כ-5 עמודים), 9 מקורות, 174.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
    קיימת הסכמה בקרב חוקרים, כי ההשכלה משפיעה בצורה חזקה על צמצום פערי שכר בין קבוצות חברתיות בכלל, ובין גברים לנשים בפרט. בהתאם לגישה זו, ההחזרים הגבוהים אותן מקבלות נשים על השקעתן בהשכלה יגרמו לכך שפערי השכר בינן לבין הגברים יהיו קטנים.
    בישראל, שיעור הנשים המשתתפות בשוק העבודה גדל בהתמדה, כמו גם השכלתן וניסיונן המצטבר בעבודה. יתר על כן, לא רק שנשים משתוות לגברים מבחינת השכלתן, הן אף עולות עליהם. למרות ששיעור הנשים העובדות בשכר עלה, ולמרות צמצום פערי ההשכלה בינן לבין הגברים, פער השכר ביניהם כמעט ולא השתנה בעשורים האחרונים.
    מטרת העבודה היא לבחון מדוע צמצום פערי ההשכלה לא הביא לצמצום פערי השכר בין גברים לנשים, ולסקור את אותם גורמים שהשפיעו על פערי השכר בין המינים.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>