היישום אינו מחובר לאינטרנט

שכר המנכ"ל בישראל והקשר שלו לביצועים של הפירמה

עבודה מס' 069988

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: במחקר זה אנו בוחנים, במדגם של חברות ישראליות, את מידת הרגישות של שכר המנכ"ל לביצועי החברה, וכן לגורמים המשפיעים על השכר.

11,262 מילים ,20 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

במחקר זה אנו בוחנים מהם הגורמים שהשפיעו על שכר המנכ"לים וממוצע שכר חמשת הבכירים בתקופה שבין 2011 ל-2012, בעוד עבודה אמפירית זו משלימה את מחקרם של אמזלג ומחרז (2002). המדגם כולל 65 חברות אשר נכללו במדד ת"א 100 בתקופה 2011-2012 ושלאורך כל התקופה לא הוגדרו כחברות דואליות ולא כשותפויות.
הממצא המרכזי של המחקר הוא ששכר המנכ"לים מושפע בעיקר וברמת מובהקות גבוהה מגודל הפירמה כשרגישות זו אף גדלה בשנת 2012. כמו כן, נמצא כי למרות שבשנת 2011 שכרו של המנכ"ל היה רגיש לביצועי הפירמה אולם, לא נמצאה תרומה ייחודית לאף אחד ממשתני הביצועים. יתרה מזו, בשנת 2012 לא נמצאה כלל עדות לרגישות זו. ממצא זה נמצא תואם למחקרים שנעשו בשנים האחרונות אשר דיווחו כי רגישות לביצועים פוחתת עם השנים.
מדיניות השכר למנכ"ל ולמנהלים הבכירים נבחנה, בין היתר ביחס לאמצעי הפיקוח הפנימיים והחיצוניים על פעולות המנכ"ל, אשר יכולים להוות תחלופה ראויה לשיטת התגמול המבוססת על ביצועים. מניתוח המחקר שלפנינו לא נמצאה אחידות בהשוואה למחקרים דומים, בנוגע להשפעת מנגנונים אלו על שכר המנכ"ל. בעוד שבמחקרים דומים דווח על קשר שלילי בין מנגנוני פיקוח חלופיים לשכר המנכ"ל אנו לא מצאנו עדות מובהקת לכך.

תוכן העניינים:
פרק א - סקירת ספרות
תקציר מנהלים
מבוא
סקירת ספרות
נספחים

פרק ב - פרויקט
השערות המחקר
מבנה הנתונים
ניתוח התוצאות
סיכום ומסקנות
רשימה ביבליוגרפית
נספחים

קטע מהעבודה:

עקרונית, התגמול למנכ"ל אמור לדרבן אותו להגיע להישגים ולשקף את יכולתו, מאמציו ותרומתו לחברה (זוסמן, 1992). כמו כן בהתאם לתיאוריית Efficient Wage (Lazear), תשלום שכר גבוה למנכ"ל יכול להעלות את המוטיבציה של כל העובדים תחתיו, ובכך להגדיל את הפרודוקטיביות של הפירמה שכן כולם ירצו להתחלף איתו, אך המציאות נראית שונה.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שכר המנכ"ל בישראל והקשר שלו לביצועים של הפירמה ", סמינריון אודות "שכר המנכ"ל בישראל והקשר שלו לביצועים של הפירמה " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.