היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין שכר מנכ"ל לביצועי החברה, תוך הבחנה בין מנכ"ל בעלים לשכיר

עבודה מס' 067280

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הגורמים המשפיעים על שכרם של מנכ"לים במסגרת מודל תיאורטי, תוך בחינת השפעת ביצועי החברה על שכרו של המנכ"ל וההבחנה בין מנכ"ל שכיר למנכ"ל בעלים.

7,370 מילים ,18 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

בשנים האחרונות גוברת הביקורת הציבורית על שכרם הגבוה של המנהלים הבכירים בחברות הציבוריות בישראל. הביקורת מתייחסת הן לרמת השכר הגבוהה, והן לרגישות הנמוכה שבין שכר המנהל לבין הביצועיים של החברות, הבאים לידי ביטוי בדוחות הכספיים ובביצועי המניות בבורסה לניירות ערך.
כנגד, התומכים בשכר הנוכחי של המנהלים טוענים כי שכר המנהלים נקבע על ידי השוק הפרטי, כי עליה בשכר משקפת פיצוי בעד מספר מוגבל של מנהלים מוכשרים ובעלי ניסיון וכי חוזה שכר, אפילו העשיר ביותר - מהווה מציאה בהשוואה למיליארדים שמתווספים לכיסם של בעלי המניות על ידי המנכ"לים (Shorter and Jickling, 2007).

מחקרים רבים חקרו את נושא רגישות שכרם של מנכ"לים לביצועי החברה. Bender (2007) ו-Perkins and Hendry (2005) חקרו את הסיבות לעליה משמעותית בשכרם של המנכ"לים על ידי עריכת ראיונות עם חברים בוועדה לקביעת תשלום למנהלים. שמואל כהן ובני לאוטרבך (2006) חקרו את יחסי הגומלין בין גובה שכר המנכ"ל, רגישות שכרו לביצועים, מאפייני החברה ומבנה הבעלות והשליטה בחברה.
בעבודה זו אני מציגה את הגורמים המשפיעים על שכרם של מנכ"לים במסגרת מודל תיאורטי, וכן בוחנת אמפירית האם שכרו של מנכ"ל רגיש לביצועי החברה תוך הבחנה בין מנכ"ל שכיר למנכ"ל בעלים.
המדגם כולל 49 חברות ישראליות שנסחרו בבורסה בישראל תחת מדד תל-אביב 100 בשנים
2005 עד 2007.

תוצאות המחקר מצביעות על מספר תוצאות מעניינות. ראשית נמצא כי שכר המנכ"ל רגיש בעיקר וברמת מובהקות גבוהה לגודל החברה, לרווח הנקי של החברה ולשווי שוק שלה. שנית, נמצא כי שכרו של מנכ"ל אינו רגיש לביצועים חשבונאים של החברה כגון תשואה על הון עצמי, מנוף פיננסי ושער המניה. שלישית נמצא כי שכרו של מנכ"ל בעלים הינו בעל קשר שלילי מובהק לאחוז בעלי עניין בחברה. בנוסף, התמקדתי בשאלה כיצד מבנה השליטה של החברה משפיע על גובה שכר המנכ"ל? נמצא כי שכרו של מנכ"ל בעלים גבוה משכרו של מנכ"ל שכיר, אם כי באופן לא מובהק.

העבודה מאורגנת כלהלן: פרק 2 בוחן את הגישות התיאורטיות המסבירות את השכר הגבוה של המנכ"ל, את השפעת חוקי "סארביינס אוקסלי" (SOX) על שכר המנכ"ל ואת הקשר שבין שכרו של המנכ"ל למבנה הבעלות והביצועים של החברה. פרק 3 מציג את החקיקה לפיה חברות חושפות מידע על שכר המנכ"ל בדוחות הכספיים של החברות. בפרק 4 מוצגת סקירה אמפירית בה מתואר המדגם, ההשערות והתוצאות האמפיריות.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 גישות תיאורטיות
2.2 השפעת חוקי "סארביינס אוקסלי" (SOX) על שכר המנכ"ל
2.3 הקשר בין שכר מנכ"ל למבנה הבעלות
2.4 רגישות השכר לביצועים
2.4.1 השפעת ביצועים חשבונאיים על שכר המנכ"ל
2.4.2 השפעת גודל החברה על שכר המנכ"ל
2.4.3 השפעת רמת הפיקוח על החברה על שכר המנכ"ל
2.4.4 מאפיינים אישיים של מנכ"ל
2.4.5 מחקרים שונים
3. חקיקה
4. סקירה אמפירית
4.1 שאלת המחקר
4.2 השערות המחקר
4.3 מתודולוגיה
4.4 תוצאות
5. דיון ומסקנות
6. ביבליוגרפיה
7. נספחים

קטע מהעבודה:

רוב הספרות הדנה בהסבר השכר הגבוה של מנהלים עוסקת בגישת קונפליקט הסוכן, תיאוריה העולה מהפרדה בין בעלות החברה לניהולה. לפי גישה זו, יש צורך להסדיר חוזה שכר למנהל, כך שתיווצר חפיפה מקסימלית בין האינטרסים של בעלי המניות לאינטרסים של המנכ"ל (Bender, 2007). תומכי הגישה, רואים בחוזה שכר למנהל כדרך להקל על ניגוד עניינים פוטנציאלי, על ידי קשירת שכר המנהלים למדד ביצועי מתאים. בעלי מניות מצידם, רוכשים אמצעי להבטחת התנהגות מנהלים באופן שייצג את האינטרסים שלהם. במסגרת גישת קונפליקט הסוכן תמונה ההנחה כי בעלי המניות מפקידים את הניהול בידי מנכ"ל החברה. יכולת הפיקוח של בעלי המניות על פעילותו של המנכ"ל מוגבלת ולכן הם אינם מעורבים בניהולה השוטף של החברה.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין שכר מנכ"ל לביצועי החברה, תוך הבחנה בין מנכ"ל בעלים לשכיר", סמינריון אודות "הקשר בין שכר מנכ"ל לביצועי החברה, תוך הבחנה בין מנכ"ל בעלים לשכיר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.