היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 64
עבודה מס' 40266
המעבר מילדות לבגרות, האידיאולוגיה שברקע, החניכה החברתית ומאפייני הכתיבה לבני הנעורים.
5,545 מילים (כ-17 עמ'), 6 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 50643
יחסי הבתים, התהליך, סיום הסיפור, נקודת התצפית, כותרת הסיפור ומשמעותה ומיתוס גן העדן.
5,523 מילים (כ-17 עמ'), 3 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60149
סקירה תיאורטית הבוחנת את ההבדלים שבין שפתן של הנשים לזו של הגברים וכיצד עובדה זו משפיעה על התקשורת שלהם עם קהלים שונים.
3,010 מילים (כ-9.5 עמ'), 13 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61010
שבע דוגמאות לחילופי מגדר ( cross dressing ) והקשר בין תופעה זו לקשר הבינתרבותי בין יפן המודרנית למערב
9,759 מילים (כ-30 עמ'), 59 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61021
מדוע בנים בוחרים פחות במגמת תיאטרון בבתי הספר התיכוניים מאשר בנות.
7,270 מילים (כ-22.5 עמ'), 17 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 61121
הבעיות שהתעוררו בעשורים האחרונים בתחום זה, ותחולת הדינים הקיימת והרחבתם בראי המשפטי התקדימי, מעבר לגדרי החוק.
2,391 מילים (כ-7.5 עמ'), 12 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 61416
זיהוי מגדר הביניים כפי שמשתקף בסרט.
7,460 מילים (כ-23 עמ'), 15 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 61693
עבודה זו באה לבחון האם קיימים הבדלים בהתייחסות המורה כלפי תלמידים לעומת כלפי תלמידות וכיצד באים הבדלים אלה לידי ביטוי.
2,733 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62032
תצפית בנושא מגדר בבי"ס תיכון בשיעור הנחשב מסורתית לגברי.
2,256 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 108.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 64