עבודות [1-9] מתוך 60 :: [עמוד 1 מתוך 7]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "מגדר":

עבודה מס' 61121 SHOPPING CART DISABLED
מגמות משפטיות בהרמת מסך בדין הישראלי, 2002.
הבעיות שהתעוררו בעשורים האחרונים בתחום זה, ותחולת הדינים הקיימת והרחבתם בראי המשפטי התקדימי, מעבר לגדרי החוק.
2,391 מילים (כ-7.5 עמודים), 12 מקורות, 240.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
דוקטרינת הרמת המסך בדיני החברות רוויה במבחנים סטטוטוריים והלכתיים מתחום הפסיקה. בעבודת המחקר אסקור את הבעיות שהתעוררו בעשורים האחרונים  בתחום זה, ואת תחולת הדינים הקיימת והרחבתם בראי המשפטי התקדימי, מעבר לגדרי החוק.
יתרה מכך, אסקור את החובות הנלוות שבעטיין מבוצעות הפרוצדורות של הרמת המסך, על המשתמע מהן, לרבות נפקות הרמת מסך בהתייחסות לאחריותם האינטרא-חוקית של האורגנים , נושאי התפקיד ואף של בעלי המניות.

 
עבודה מס' 61021 SHOPPING CART DISABLED
בושת הנערים - מגדר ולימודי תיאטרון בבתי הספר התיכוניים בישראל, 2001.
מדוע בנים בוחרים פחות במגמת תיאטרון בבתי הספר התיכוניים מאשר בנות.
7,270 מילים (כ-22.5 עמודים), 17 מקורות, 185.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כמורה לתאטרון, אני מודע מזה שנים לכך שמגמות התאטרון מאוכלסות ברובן הגדול מאד בבנות. נשאלת השאלה: מדוע זה כך? מדוע ישנה נטייה חזקה יותר אצל בנות לבחור במגמת התאטרון, בעוד בנים מעדיפים בדרך כלל להדיר רגליהם מהמגמה?
לכאורה, העובדה שבמחזאות יש תפקידי בנים יותר מאשר תפקידי בנות, צריכה הייתה לגרום לכך שיותר בנים יגיעו למגמה, אך, כאמור, לא כך הוא.
שאלה מרכזית זו מובילה לשלוש שאלות נוספות:
1. האם זה מקרי? או במלים אחרות: האם יש בכלל טעם לחקור את הנושא. נניח, שהייתי מוצא, שיש אחוז גבוה יותר של אטרים במגמת תיאטרון מאשר בכל המגמות האחרות. היה טעם לחקור את הסיבה לכך? האם הסיבה שאדם צעיר בוחר במגמת תיאטרון קשורה יותר במבנהו הרגשי-אישיותי, בכשרונותיו, במודלים, בחברים שבחרו במגמה ובעוד גורמים מאשר במינו (זאת אומרת במגדרו)?
2. מהו מגדר? מהו בעצם ההבדל בין גבר לאשה? אם נצליח לשים את האצבע על-כך בצורה מדוייקת, אולי נוכל לקבוע, מהן סיבות להעדפתו של מגדר זה לבחור בלימודי תיאטרון יותר מאשר העדפתו של המגדר השני? אולי יש בכלל יותר משני מגדרים? או אין בכלל הבדל בין המגדרים?
3. מה אפשר לעשות כדי שזה לא יהיה כך? אם זה מפריע, שאני מלמד בעיקר בנות (האם זה באמת מפריע לי? למה?), אולי הניתוח שבעבודה זו יעזור לי ולאחרים לשנות את המצב!

אני משער כי הסיבה המרכזית לכך שבנים מעדיפים שלא לבחור את מגמת התאטרון, היא שהמקצוע נחשב כפחות, קודם כל מבחינה כלכלית. תכופות אנו שומעים מתלמידים את המשפט: "ומה יצא לי מהמקצוע הזה?", רוצה לומר, אין במקצוע הזה עתיד כלכלי שיסייע בידי לחיות ברווחה בעתיד.

לא אפריד את סקירת הספרות מגוף העבודה. איפה שיתאים ציטוט של מקור רלוונטי, אעשה זאת.
בפרק הראשון אציג מחקר קטן שערכתי יחד עם עמיתי, מורה לתיאטרון באשדוד.
בפרק השני אנסה לסקור את הספרות הפסיכולוגית, שמתייחסת לגיל ההתבגרות, בפרק השלישי אדון במושג ה'מגדר', בפרק הרביעי אנסה לבחון, האם אפשר לומר על אומנות התיאטרון, שהיא אומנות 'נשית' או 'גברית'; בפרק החמישי ארחיב מעט על ההקשר הכלכלי, שהוא להערכתי הסיבה העיקרית למיעוט הבנים במגמות התיאטרון, ובפרק האחרון אוסיף עוד שתי סיבות נוספות, אחרונות.

תוכן עניינים:
הקדמה
מספרים
הנער הנבוך
זה גבר?
תיאטרון, נשיות וגבריות
שעה קלה על כלכלה
במה, יהדות וכיבוש
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 61416 SHOPPING CART DISABLED
מגדר הביניים ב"הכל אודות אמא" \ אלמודובר, 2002.
זיהוי מגדר הביניים כפי שמשתקף בסרט.
7,460 מילים (כ-23 עמודים), 15 מקורות, 318.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעידן הפוסט-מודרניסטי, פוסט-סטרוקטורליסטי, פוסט-פמיניסטי ועוד "פוסטים" למיניהם, בולט העיסוק התרבותי והאומנותי בשבירת היררכיות ותבניות מקובלות והניסיון לשבור מחיצות ואבחנות בין מזרח למערב, בין דיסצפלינות מדעיות ומקצועיות, בין טבע לתרבות, בין רוח לחומר, בין חיים למוות ובין נשיות לגבריות.
מישל פוקו, אבי תיאוריות הג'נדר הפוסט-מודרניסטיות, היה הראשון שביסס את ההבדל בין ג'נדר לסקס. לדבריו, המיניות הינה פרי יצירתו של האדם, כלומר: פרי תרבות, ולא פרי הטבע. למרות הניסיון ההטרוצנטריסטי להציגה כטבעית, בפועל - בעלי הכוח בחברה הם שקובעים את חוקי המשחק - מה מקובל ומה יוצא דופן, בהתאם לאינטרסים שלהם. מכאן - הג'נדר אינו מולד, כי אם נרכש. השחרור המיני לדבריו שחרר את המיניות שלנו, אך לא שחרר אותנו מהמיניות שלנו, מהצורך להגדיר ולתייג כל התנהגות לאב-טיפוס וכמו-כן מהחלוקה הג'נדרית הבינארית. 1
מבט-על היסטורי בתופעת האנדרוגניות וחילופי המגדר מגלה כי שבירת ההיררכיות המוסכמות בין הנשי לגברי היתה קיימת מאז ומעולם, עוד לפני שהעולם המערבי ה"נאור" של המאה ה20 - החל לדון בכך.
בעבודה זו בכוונתי לחקור את מגדר הביניים המוזכר, את המרחב השלישי, דרך ניתוח הסרט "הכל אודות אימא"\ פדרו אלמדובר. זאת דרך ביסוס דמויות הנשים שבסרט כדמויות נשים החורגות מהנורמה הקונבציונלית שנהוג לראות בסרטי קולנוע נורמטיביים. דמויות נשים שמממשות מיניות לא מוגדרת ולא יציבה. תהליך זה אבצע דרך הצגת מדיום הקולנוע כטכסט ולא כעבודה (work) מדיום אשר ניחן באיפיוני פתיחות, גמישות, ריבוי פרשנויות ופוליסמיות. שלב זה אבסס על תיאוריות של חוקרים שונים כגון בארת' וכריסטבה. בהמשך העבודה אחקור ואוכיח כיצד הסרט "הכל אודות אימא" \ אלמדובר מהווה טכסט סמיוטי, ומממש את הפונקציות הנחוצות להיותו טכסט שכזה. שלב זה יוביל אותי לניתוח מאפייני הסרט התורמים לאפקט כגון דמויות, צבע, סאונד וצילום, ולסיכום אתמקד ברמיזות האינטרטכסטואליות הטמונות בטכסט והמקושרות ישירות ליצירות "הכל אודות חווה"\ ג'וזף מנקיביץ ולמחזה "חשמלית ושמה תשוקה"\ טנסי וויליאמס, אותם רמיזות המחדדות את תחום הביניים, דרך הקבלת היצירות והנגדתן.
---------------------------------------------------------------------------------
1,. David M., Halperin,  Saint Foucault: Towards a Gay Hagiography, Oxford University Press .NY, 1995

תוכן עניינים:
הקדמה
הקולנוע כטכסט ולא עבודה (work)
"הכל אודות אימא"\אלמדובר כטכסט סמיוטי
ניתוח מאפייני הסרט התורמים לביסוס המגדר השלישי
תרומת האינטרטכסטואליות לחיזוק מגדר הביניים בסרט
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 61693 SHOPPING CART DISABLED
מגדר בחינוך, 2001.
עבודה זו באה לבחון האם קיימים הבדלים בהתייחסות המורה כלפי תלמידים לעומת כלפי תלמידות וכיצד באים הבדלים אלה לידי ביטוי.
2,733 מילים (כ-8.5 עמודים), 6 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
1. מבוא
א. תיאוריות לגבי מגדר בחינוך
ב. שאלת המחקר:
   האם יש הבדלים ביחס מורים כלפי תלמידים וכלפי תלמידות

2. יחסם של מורים ומורות כלפי תלמידים וכלפי תלמידות
א. הצגת הנתונים מהשאלות הסגורות
ב. הצגת הנתונים מהשאלות הפתוחות

3. א. מסקנות מהנתונים:
א1. נקודות דמיון בין היחס של המורים כלפי תלמידים וכלפי תלמידות
א2. הבדלים ביחס המורים כלפי תלמידים וכלפי תלמידות
א2I. מתן רשות דיבור בכיתה
א2II. משוב מידה ואופן
א2III. פעילויות הקשורות בעקיפין ללמידה בכיתה

ב. פערים בין התיאוריות לבין נתונים שנאספו בשטח

ביבליוגרפיה

1. מבוא
א. תאוריות במגדר בחינוך
1בדומה לעולם, גם בישראל עיקרון השוויון בין המינים בפני החוק מונח בבסיסה של החשיבה הדמוקרטית. ערך זה עוגן במגילת העצמאות ומאז הקמת המדינה חוקים חשובים נוספים נחקקו ונוספו על מנת לבסס את עיקרון השוויון בין המינים (שדולת הנשים, 1996; רדאי, 1996).
2מערכת החינוך אינה פועלת בחלל ריק, היא מהווה ביטוי לנורמות ולערכים של החברה הסובבת אותה. הורים, מורים וכל השותפים למעשה החינוכי הם אזרחים וחברים בחברה, בהשראתה מעוצבת השקפת עולמם, ועבודתם החינוכית צומחת על הקרקע התרבותת הדינמית והמשתנה של החברה הישראלית.
מערכת החינוך מהווה מראה לערכיה של החברה הישראלית ובתור שכזו מתפקידה לעצב את ערכיו של דור העתיד.
מערכת החינוך בישראל, בהשוואה לעולם המערבי, שבויה עדיין בקונספציות מיניות סטריאוטיפיות, שמחזקות את הפערים ההולכים וגדלים בהישגי שני המינים, בעיקר במקצועות המדעיים. כתוצאה מכך בנות מוצאות את עצמן ברמות תעסוקה נמוכות ולא יוקרתיות, המאפיינות את רוב המקצועות הנשיים.

כאשר מדברים על שוויון הזדמנויות בחינוך לבני שני המינים, טוענים מורים רבים בלהט כי אינם מתנגדים לו כלל ועיקר וכי ברור מאליו שהם מתייחסים באופן שוויוני לבנות ולבנים.
אותם מורים עשויים להסביר את אותה המובחנות בהתנהגות או בשטחי ההתעניינות הנצפית אצל התלמידים כתוצאה "טבעית" של ההבדלים שבין המינים. האמת היא שבדיקה מדוקדקת של הנעשה בגן הילדים, בכיתה, בחדר היועצת, בחגיגות ובכל פעילות בית-ספרית אחרת, מצביעה על דרכים שונות בהן מנציחים מוסדות החינוך את חוסר השוויון בחינוך בין בנות ובנים.
ב. שאלת המחקר
3כאשר אנו מדברים על תופעת אי-השוויון בין המינים במערכת החינוך, אנו מתייחסים לתופעה שהחינוך אינו הגורם הראשוני והבלעדי להיווצרותה, אך הוא מחזק, משכפל ומנציח אותה.
שינוי המצב, או ליתר דיוק שינוי לקראת שוויון הזדמנויות לבני שני המינים, מחייב בראש ובראשונה חינוך מחדש של כל סוכני השינוי, של כל הגורמים המתווכים, החל מן הגננת בחינוך הקדם-יסודי, המשך במורים ובמורות בכל דרגות הגיל, יועצים ויועצות, מנחים ומנחות, וכלה במנהלים ומנהלות, מפקחים ומפקחות ואנשי מטה.
החינוך שמקבלים בנים ובנות במערכת החינוך ניתן להגדרה כחינוך דיפרנציאלי על בסיס מין.
חינוך כזה מונע בסופו של דבר מבנות - המהוות כמחצית מכלל אוכלוסיית התלמידים במערכת - להגיע למיצוי יכולתן.
מכאן, שהחברה עלולה לאבד הון אנושי אדיר, הון שהוא נכס למדינה הצועדת לקראת מציאות כלכלית חדשה.
נשאלת השאלה, מה הסיבה לכך שמערכת החינוך בחברה הישראלית "מטפחת" אי-שוויון?
החוקרים סוברים שאחת הסיבות החשובות לפערים בין המינים היא התייחסותם הסטריאוטיפית של מורים לבנים ולבנות בכיתות. התייחסות זו מתבטאת בעמדות מיניות שבדרך כלל המורים עצמם אינם מודעים להן ועמדות אלו אפיינות מורים (בן צבי-מאייר, הרץ-לזרוביץ וספר, 1990).
במחקר מאוחר יותר טוענים החוקרים שהילדים בדומה למורים, תופסים את הבנים כמוכשרים יותר ברוב התחומים שנבדקו, כאשר תמונת המצב הולכת ומחמירה עם העלייה בגיל.
ניתן לשער, שמערכת הציפיות הנמוכה מהבנות הופכת לנבואה שמגשימה את עצמה ומטפחת דימוי עצמי נמוך ואי אמון בכישוריהן.
לדעת החוקרים, ייתכן שהילדים בכיתות מפנימים בלא יודעין את "עולם המבוגרים", המאופיין בסטריאוטיפים ומקבלים חיזוק על כך מעמדות המורים ומהמסרים הסמויים שהם משדרים.
עדות נוספת לכך אנו מוצאים בעבודתה של אברהמי עינת (1993), שבדקה מסרים סמויים וגלויים במערכת החינוך בישראל.
עבודה זו באה לבחון האם אמנם קיימים הבדלים בהתייחסות המורה כלפי תלמידים לעומת כלפי תלמידות וכיצד באים הבדלים אלה לידי ביטוי.
________________________
1 שוויון בין המינים והחוק הישראלי.
2 ד"ר רינה שחר. שוויון הזדמנויות בין המינים במערכת החינוך - בין מציאות לחזון.
3 נאוה סגן. גבר ואישה - שוויון הזדמנויות בחינוך לבני שני המינים.
 
עבודה מס' 65222 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין תפיסת אפליה על בסיס מגדר לשביעות רצון ושחיקה בעבודה, 2003.
בדיקת ההשערות על הקשר בין תפיסתן הסובייקטיבית של נשים לקיום אפלייתן לרעה בארגון הנבדק לבין שביעות רצונן ושחיקתן בעבודה כגורמים משפיעים על ביצועיהן. (בבנק טפחות ובנק המזרחי)
9,732 מילים (כ-30 עמודים), 29 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
Acker (1990) סבור כי אי השוויון בין המינים מושרש במבנים ובתהליכים, בפרקטיקות של שוק העבודה ומקום העבודה. תפישה זו מסייעת לנו להבין את אופיים הפטריכלי של השוק ושל מקום העבודה, מבלי להיסחף לתיאוריית קונספירציה. תפישה זו ממקמת את הפוליטיקה של אי השוויון בתחום הפעולה החברתית, ונמנעת מהסבר תיאורטי, הרואה את פעולות השוק כהקרנה של חוקי שוק הכרחיים, או כטבעם הפנימי של זכרים. תפישה זו גם ממקמת את אי השוויון בהיסטוריה כדבר שהתפתח בזמן ובנסיבות ספציפיות, ומשום כך גם ניתן לשינוי.
בשני העשורים האחרונים הצטברו מחקרים רבים המהווים בסיס מוצק לפענוח את תעלומת אי השוויון המתמשך בעולם העבודה. למעשה אנו זקוקים לאסטרטגיות תיאורטיות אחרות, שיחליפו את התיאוריות הקיימות בנושא אי השוויון בעבודה שאינן מסבירות באופן מניח את הדעת את קיום התופעה. אסטרטגיות שיסבירו את העובדה שאי השוויון מושרש כה עמק במקום העבודה, ויבחנו את עולם העבודה בכלל ואת הארגונים והמשרות בפרט, כתהליכים מוטי - שוויון.
בעבודה זו נבדקות השערות על הקשר בין תפיסתן הסובייקטיבית של נשים לקיום אפלייתן לרעה בארגון הנבדק לבין שביעות רצונן ושחיקתן בעבודה כגורמים משפיעים על ביצועיהן. בעבודה זו נבחרו שני בנקים בישראל (בנק טפחות ובנק המזרחי) אליהם הייתה לעורך המחקר נגישות.
הטענה, כי קידום מקצועי בארגונים הנבדקים  אינו נעשה על בסיס כישורים ויכולות אישיים בלבד, אלא מושפע גם ממינו. כמו כן ישנם הבדלים בתנאי קליטת העובדים משני המינים, המפלים את הנשים לרעה. משמעות האפליה היא כי לגברים ונשים המכהנים באותה פונקציה תעסוקתית, אין שוויוניות בהיבט התיגמול (בביצוע תפקידים המוגדרים כזהים/דומים), והן במיקום הסולם ההיררכי שאליו נקלטות ואו מקודמות הנשים ביחס לגברים, ביסוס לכך נמצא בעובדה כי מספר הנשים בדרגות הבכירות בבנק (מורשה חתימה ומעלה) קטן משמעותית בהשוואה למספרן הכללי מכלל עובדות הבנק. נתונים דיפרנציאלים אלו, התיגמול כמו גם המיקום בסולם המקצועי, חסרים מניע אובייקטיבי, איכותי אשר יכול להעיד על סיבת התופעה.
סביבת העבודה בארגונים שונים בכלל ובארגון הנבדק המשתייך לענף הפיננסי התחרותי בפרט, משמשת מקור ללחצים נפשיים וגופניים אותם חווה העובד. לחצים ומתחים יום-יומיים אובייקטיביים אלו עלולים להוביל לרמת שביעות רצון ירודה ושחיקה גבוהה במקביל, עלולים לגרום להתנהגויות שליליות בהן תחלואה, ירידה ביצירתיות, אי-נטילת יוזמה ואחריות, היעדרויות, תחלופת עובדים וירידה בפריון/תפוקה. יהיה זה חשוב לבחון את הקשר והשפעת  התפיסה הנשית הסובייקטיבית של קיום אפליית הנשים לרעה בארגון, היינו קידום המושפע על בסיס מיני ולא על בסיס היכולות והכישורים האובייקטיבים, לבין שביעות רצונן ושחיקתן בעבודה, וכפועל יוצא מכך מיצוי הפוטנציאל העסקי המקסימאלי המתבטא ברווחיות הארגון.
במידה ויוכח מתאם חיובי בין הפרמטרים הנבדקים, יובאו בפני מקבלי ההחלטות בבנק טפחות המלצות בקביעת קריטריונים אובייקטיבים במינוי עובדים וקידומם בסולם התעסוקתי, עפ"י בחינת התאמתם האישית (כגון: השכלה, ידע, ניסיון בעבודות קודמות, ממליצים, ראיונות אישיים וכד' ) במידה ולא יתגלה מתאם שכזה, יובאו העובדות לדרגים הרלוונטיים כנתון שאין להשקיע בו מזמן או משאבים בשינויו (בהסתכלות על מיצוי עסקי - כלכלי).
מספר העובדים בבנקים הנחקרים הינו: כ-621 בבנק טפחות מתוכם ישנן כ-352 משרות המאוישות ע"י נשים, כ-3455 בבנק המזרחי מתוכן כ-1907 משרות המאוישות ע"י נשים, אלו מועסקות במגוון תפקידי הבנק.  יחד עם זאת בולטת הדרתן ההדרגתית של הנשים במשרות הבכירות, ככול שעולים בסולם התפקידים בארגון. לדוגמא, תפקיד של יועץ משכנתאות הינו הזוטר בסולם ההיררכי במערך הסניפים של בנק טפחות, בו ניראה העסקה מספרית שווה של נשים וגברים, אך כבר במדרגת הפיקוד העוקבת, היינו תפקיד מנהל מחלקה, ניתן לראות את נוכחותם הדומיננטית של הגברים ביחס לנשים, מגמה זו הולכת ומתחדדת במעלה הסולם ההיררכי.
שאלות המחקר:
- האם קיים הבדל בשביעות רצון העובדות בין העובדות המייחסות את סיבת מיקומן ההיררכי בבנק, בדרגה זו או אחרת, כמו גם את גובה תמלוגיהן, היינו שכר ותנאים, לאפליה מינית לבין אותן עובדות המייחסות נתונים אילו לנתוניהן האובייקטיבים (יכולות וכישורים).
- האם רמת שביעות-הרצון של העובדות המייחסות נתונים אלו לנתוניהן האובייקטיבים (יכולות וכישורים) תהיה גבוהה יותר מאשר של אלו המייחסות נתונים אילו לאפליה  על בסיס מיני.
- האם קיים הבדל במידת שחיקת העובדות המייחסות את סיבת מיקומן ההיררכי בבנק, בדרגה זו או אחרת, כמו גם את גובה תמלוגיהן, היינו שכר ותנאים, לאפליה מינית לבין אותן עובדות המייחסות נתונים אילו לנתוניהן האובייקטיבים (יכולות וכישורים).
- האם מידת השחיקה של העובדות המייחסות נתונים אילו לנתוניהן האובייקטיבים (יכולות וכישורים) תהיה גבוהה יותר מאשר של אלו המייחסות נתונים אילו לאפליה  על בסיס מיני.
- כיצד משפיעים שביעות רצון ושחיקה, על ביצועי העובדות.

תוכן העניינים:
1 מבוא
1.1 תאור הנושא
1.2 שאלות המחקר
2 סקירת הספרות
2.1 אפליה על בסיס מיני
2.2 שחיקה בעבודה
2.3 שביעות רצון בעבודה
2.4 סיכום הסקירה
3 מתודולוגיה
3.1 שיטת המחקר
3.2 המשתנים
3.3 כלי המחקר
3.4 אוכלוסיית המחקר
3.5 השערות המחקר
3.6 הליך המחקר
4 תוצאות
5 סכום השערות המחקר
6 סיכום
7 ביבליוגרפיה
8 שאלון

מתוך העבודה:
המחוקק אסר אפליית נשים במספר חוקים: החל מקבלה לעבודה, דרך מתן שכר שווה וכלה בפיטורין. ישנם חוקים אפילו המטיבים עם האישה (כגון האיסור לפטר אישה בהריון וכד'). אפליה מחמת גיל אינה נכללת ברשימת איסורי האפליה הקלאסיים. אולם רשימת איסורי האפליה הולכת ומתרחבת עם התפתחות המודעות הציבורית בדבר הצורך להגן על קבוצות פגיעות בקרב האוכלוסייה. התפתחות כזאת התרחשה לאחרונה גם לגבי אפליה מחמת גיל.
 
עבודה מס' 66111 SHOPPING CART DISABLED
מגדר ומיניות בקולנוע, 2007.
האישה כפי שהיא נתפסת בקולנוע, והשפעת תפיסה זו על מעמד הנשים
5,914 מילים (כ-18 עמודים), 10 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
א) ניתוח מאמרה של מאלווי "העונג הוויזואלי והנרטיבי בקולנוע - האישה כאובייקט תשוקה והדגמת טענותיה של מאלווי בסרטיו של היצ'קוק וכן הבאת דוגמא אישית  מהסרט איילנד.
כמו כן ניתוח מאמרה של ג'קי סטיסי desperatly seeking differences, העומדת במאמרה על הנאות ויזאוליות של צופות לסביות, והדגמת טענותיה באמצעות שני סרטים "הכל אודות חווה" והסרט "desperatly seeking susan"

ב)  היחסים בין מגדר לז'אנר המלודרמה - ז'אנר סרטי הנשים באמצעות מאמרה של מרי אן דואן העומדת במאמרה women's film - possession and adrees
כמו כן הדגמת טענותיה באמצעות הסרט  "סטלה דאלאס"

ג) פמיניזם רב תרבותי ניתוח  תיאוריות פוסט קולניאליות והבנת המושג דיכוי כפול ניתוח התיאוריות הללו ידוגמו באמצעות הסרט "שתיקות הארמון"

מתוך העבודה:
לורה מאלווי במאמרה "Visual Pleasure and Narrative Cinema" חוקרת את קודי הקולנוע הקיימים ובודקת מהו העונג הוויזואלי שהצופים מפיקים מסרטים ואיך הוא משפיע על מעמדה של האישה. האידיאולוגיה שמנחה את מאלווי במאמרה היא "שהקולנוע הוא תוצר של "הלא מודע הפטריארכאלי" ולפיכך הוא מבנה ומחזק תבניות זהות מינית, כפי שנקבעו בחברה הפטריארכאלית."(1) לורה מבססת את מאמרה בתיאוריות פסיכואנליטיות של פרויד ולקאן המשמשים לטענתה, ככלי פוליטי אשר יציג את הדרך בה התת מודע החברתי - הגברי, היבנה את בסיס הקולנוע. מאלווי מוצאת בניתוחו של פרויד את תסביך אדיפוס, כמקור לבנייתה של זהות מינית המפלה את הנשים לעומת הגברים.
--------------------------------------------------------------------
1. בן שאול, נ. "מבוא לתיאוריות קולנועיות". דיונון, תל-אביב, 2000, עמ' 132.
 
עבודה מס' 61010 SHOPPING CART DISABLED
חילופי מגדר בתיאטרון היפני העכשווי, 2002.
שבע דוגמאות לחילופי מגדר ( cross dressing ) והקשר בין תופעה זו לקשר הבינתרבותי בין יפן המודרנית למערב
9,759 מילים (כ-30 עמודים), 59 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
חילופי מגדר בתיאטרון היפני העכשווי

הערת מערכת: העבודה כוללת מקורות בשפה הגרמנית.

תוכן עניינים
מבוא
"היא כבר אשה!"
על חילופי מגדר בתיאטרון
ONNAGATA : האשה האידאלית
7 דוגמאות
   "מלכת יפן": מיווה אקיהירו
   ססאי איסוקה
   הוורד מוורסאי - תיאטרון הטקרזוקה
   אליזבת
   דיוניסוס      1981
   "חדר הלבשה", הצגה ודיון
         Yasumasu Morimura
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
לא מצאתי בשום מקום מושג עברי ההולם את הביטוי האמריקאי " ,"cross-dressing
זהו ביטוי בן שלושים שנה בסך הכל. לכן תרגמתי אותו בעצמי: "חילופי מגדר". לכן,
בכל מקום בעבודה, שמופיע המושג "חילופי מגדר", דע לך, שהכוונה היא לcross-"-
."dressing
כמו כן, נצמדתי לשימוש במושג מגדר על אף שאיני בטוח שאני מאמין בו.

עד לתחילת המאה העשרים, היו חילופי מגדר עניין לגיטימי לחלוטין, במסגרת
מוסכמות מסויימות, כמו בתיאטרון האליזבתני לדוגמא, ורק במאה השנים
האחרונות התופעה החלה לעניין רופאים, והם קראו לה "טרנסבסטיזם". בעבודה זו
אני מתייחס לחילופי המגדר על הבמה ולא "בחיים", ולכן איני סוקר את הספרות
הרפואית בנושא.
העניין שלי אינו רפואי, אלא חברתי-אומנותי. על הפן הרפואי אפשר לקרוא אצל
סטולר ( .(Stoller 1968

הפרק הראשון ידון בשאלת ה"מגדר", שאלה שחוותה תפניות רציניות בשלושים
השנים האחרונות. הפרק השני יעסוק בחילופי מגדר על הבמה באופן כללי, השלישי
בתיאטרון הקבוקי, אחת מצורות התיאטרון, בה מופיע חילוף מגדר באופן ממוסד
ומוסכם.
הפרק הרביעי הוא הפרק המרכזי, ובו אדון בשבע דוגמאות שונות ועכשוויות של
חילופי מגדר בתיאטרון היפני. לבסוף: סיכום, וביבליוגרפיה.

אני רוצה להראות דרך הדוגמאות שאני מביא, שההתמודדות עם הגדרות מגדריות
מביאה את התיאטרון היפני (ואת התרבות היפנית בכלל) להתמודדות עם הקשר
התרבותי עם המערב. טענה זו מתבססת בין היתר על הדימוי הנשי, שיש למזרח בעיני
המערב (Said 1979). דימוי, שלא נעלם, כמובן, מתודעת מעצבי התרבות באותו
המזרח. המפגש עם המערב, במאה וחמישים השנים האחרונות (לפני זה הייתה יפן
סגורה בפני המערב במשך תקופה ארוכה) האיץ מחשבה מחודשת על ההגדרות
המגדריות, הגדרות שהיו נוקשות מאוד לפני כן.


 
עבודה מס' 70193 SHOPPING CART DISABLED
אושר וחברה, 2013.
האם יש קשר בין חיי חברה, צורך בחברה ומגדר לאושר (שיטות מחקר).
3,583 מילים (כ-11 עמודים), 5 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה בחנה האם קיימים הבדלים בין גברים ונשים בצורך בחברה וברמת האושר. הסוגיה נבחנה בקרב מדגם נוחות של 103 אנשים- 48 גברים ו-55 נשים בגילאים 20-35.
נמצא שרמות האושר דומות בין גברים ונשים ובמובן הזה סותר את הממצאים המקובלים שהתקבלו במחקרים קיימים. יתכן והעדר הבדלים אלו נובעים מגילם הצעיר יחסית של הנבדקים (טווח גילאים קטן יחסית) ומהשתייכותם לרקע סוציו אקונומי דומה (בינוני-גבוה).
למרות שנמצאו רמות אושר דומות בין גברים לנשים נמצאו הבדלים מובהקים בין המינים בשאלות הבאות: אני חש צורך לשלוח הודעות טקסט, לבדוק הודעות, לדבר עם חברי לעיתים תכופות, לשתף את חברי באמצעות הטלפון, להכיר חברים חדשים לעיתים תכופות, לשלוח מספר רב של אסמס, לבלות עם חברים מספר רב של פעמים בשבוע.

את השאלון הפצנו באמצעות הרשתות החברתיות (פייסבוק) בקרב חברינו.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
פרק שיטה
פרק ממצאים
פרק דיון ומסקנות
מקורות
נספחים

הערת מערכת: העבודה נכתבה במסגרת קורס שיטות מחקר.

מתוך העבודה:
משתני המחקר:
מגדר- הבחנה בין גבר לאישה על פי מאפיינים פיזיולוגים ואנטומיים.
צורך בחברה- הצורך של האדם ביחסים חברתיים כלשהם עם בני אדם אחרים במפגש פנים מול פנים.
המצאות בחברה- קבוצה של אנשים המאוגדת על ידי פעולה משותפת אחת לכל הפחות ויוצרת מפגש על בסיס כלשהו בין בני אדם.
אושר- רגש המבטא מצב נפשי של האדם שמקורו בהנאה וסיפוק. ניתן גם לתאר אושר כמצב של העדר: סבל, דיכאון, שכול, חרדה וכאב.
 
עבודה מס' 60149 SHOPPING CART DISABLED
מגדר ושפה בתקשורת בין-אישית, 2001.
סקירה תיאורטית הבוחנת את ההבדלים שבין שפתן של הנשים לזו של הגברים וכיצד עובדה זו משפיעה על התקשורת שלהם עם קהלים שונים.
3,010 מילים (כ-9.5 עמודים), 13 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נושא ההבדלים בין המינים דומה שעורר את סקרנותם של אנשים לא מעטים מאז שחר ההיסטוריה, למן התקופה של אדם וחווה ועד לימינו. הדבר קיבל ביטוי בספרות כגון: "גברים מנוגה, נשים ממאדים" (ג'ון גריי, 1992). בספר זה, המחבר מביע את ההנחה שהציפיות שלנו מן המין הנגדי יוצרות תחושות של כעס ותסכול ומתעלמות מן העובדה שאנו, בעצם, מדברים בשפות שונות.

הס מלהזכיר גם את ההבדלים ההורמונליים, המוחיים והחברתיים שתורמים אף הם להבדלים בתהליכי החשיבה וההתנהגות שבין הגברים לנשים.

מבקשת אני בעבודה זו לשאול את השאלה כיצד נתפסים המינים השונים בבואם לבטא עצמם בצורות התקשורת השונות. האם בכלל ישנם הבדלים בצורות התקשורת באמצעות השפה (המילולית והבלתי מילולית)  שבין המינים השונים?

בעבודתי, אציג את הממצאים החשובים ביותר בנושא  שהועלו על-ידי ניסויים ומחקרים שונים.
אנסה לבחון את ההבדלים שבין שפתן של הנשים לזו של הגברים וכיצד עובדה זו משפיעה על התקשורת שלהם עם קהלים שונים. כמו-כן, אציין כמה מן ההשלכות האולטימטיביות שיש לסוגיית השונות במגדר בשפה.

תוכן העניינים:
1. הקדמה
2. השפה כהשתקפות של  החברה
3. כמות  הדיבור
4. תוכן הדיבור
5. הבדלים בכתיבה
6. שימוש בתקשורת בלתי-מילולית
7. הרמוניה ותחרותיות
8. אסרטיביות
9. הבדלים במגדר ותקשורת בהוראה?
10. סיכום ומסקנות
11. ביבליוגרפיה
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 60 :: [עמוד 1 מתוך 7]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 :: עמוד הבא >>