היישום אינו מחובר לאינטרנט

מגדר בחינוך

עבודה מס' 061693

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה זו באה לבחון האם קיימים הבדלים בהתייחסות המורה כלפי תלמידים לעומת כלפי תלמידות וכיצד באים הבדלים אלה לידי ביטוי.

2,733 מילים ,6 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
א. תיאוריות לגבי מגדר בחינוך
ב. שאלת המחקר:
האם יש הבדלים ביחס מורים כלפי תלמידים וכלפי תלמידות

2. יחסם של מורים ומורות כלפי תלמידים וכלפי תלמידות
א. הצגת הנתונים מהשאלות הסגורות
ב. הצגת הנתונים מהשאלות הפתוחות

3. א. מסקנות מהנתונים:
א1. נקודות דמיון בין היחס של המורים כלפי תלמידים וכלפי תלמידות
א2. הבדלים ביחס המורים כלפי תלמידים וכלפי תלמידות
א2I. מתן רשות דיבור בכיתה
א2II. משוב מידה ואופן
א2III. פעילויות הקשורות בעקיפין ללמידה בכיתה

ב. פערים בין התיאוריות לבין נתונים שנאספו בשטח

ביבליוגרפיה

1. מבוא
א. תאוריות במגדר בחינוך
1בדומה לעולם, גם בישראל עיקרון השוויון בין המינים בפני החוק מונח בבסיסה של החשיבה הדמוקרטית. ערך זה עוגן במגילת העצמאות ומאז הקמת המדינה חוקים חשובים נוספים נחקקו ונוספו על מנת לבסס את עיקרון השוויון בין המינים (שדולת הנשים, 1996; רדאי, 1996).
2מערכת החינוך אינה פועלת בחלל ריק, היא מהווה ביטוי לנורמות ולערכים של החברה הסובבת אותה. הורים, מורים וכל השותפים למעשה החינוכי הם אזרחים וחברים בחברה, בהשראתה מעוצבת השקפת עולמם, ועבודתם החינוכית צומחת על הקרקע התרבותת הדינמית והמשתנה של החברה הישראלית.
מערכת החינוך מהווה מראה לערכיה של החברה הישראלית ובתור שכזו מתפקידה לעצב את ערכיו של דור העתיד.
מערכת החינוך בישראל, בהשוואה לעולם המערבי, שבויה עדיין בקונספציות מיניות סטריאוטיפיות, שמחזקות את הפערים ההולכים וגדלים בהישגי שני המינים, בעיקר במקצועות המדעיים. כתוצאה מכך בנות מוצאות את עצמן ברמות תעסוקה נמוכות ולא יוקרתיות, המאפיינות את רוב המקצועות הנשיים.

כאשר מדברים על שוויון הזדמנויות בחינוך לבני שני המינים, טוענים מורים רבים בלהט כי אינם מתנגדים לו כלל ועיקר וכי ברור מאליו שהם מתייחסים באופן שוויוני לבנות ולבנים.
אותם מורים עשויים להסביר את אותה המובחנות בהתנהגות או בשטחי ההתעניינות הנצפית אצל התלמידים כתוצאה "טבעית" של ההבדלים שבין המינים. האמת היא שבדיקה מדוקדקת של הנעשה בגן הילדים, בכיתה, בחדר היועצת, בחגיגות ובכל פעילות בית-ספרית אחרת, מצביעה על דרכים שונות בהן מנציחים מוסדות החינוך את חוסר השוויון בחינוך בין בנות ובנים.
ב. שאלת המחקר
3כאשר אנו מדברים על תופעת אי-השוויון בין המינים במערכת החינוך, אנו מתייחסים לתופעה שהחינוך אינו הגורם הראשוני והבלעדי להיווצרותה, אך הוא מחזק, משכפל ומנציח אותה.
שינוי המצב, או ליתר דיוק שינוי לקראת שוויון הזדמנויות לבני שני המינים, מחייב בראש ובראשונה חינוך מחדש של כל סוכני השינוי, של כל הגורמים המתווכים, החל מן הגננת בחינוך הקדם-יסודי, המשך במורים ובמורות בכל דרגות הגיל, יועצים ויועצות, מנחים ומנחות, וכלה במנהלים ומנהלות, מפקחים ומפקחות ואנשי מטה.
החינוך שמקבלים בנים ובנות במערכת החינוך ניתן להגדרה כחינוך דיפרנציאלי על בסיס מין.
חינוך כזה מונע בסופו של דבר מבנות - המהוות כמחצית מכלל אוכלוסיית התלמידים במערכת - להגיע למיצוי יכולתן.
מכאן, שהחברה עלולה לאבד הון אנושי אדיר, הון שהוא נכס למדינה הצועדת לקראת מציאות כלכלית חדשה.
נשאלת השאלה, מה הסיבה לכך שמערכת החינוך בחברה הישראלית "מטפחת" אי-שוויון?
החוקרים סוברים שאחת הסיבות החשובות לפערים בין המינים היא התייחסותם הסטריאוטיפית של מורים לבנים ולבנות בכיתות. התייחסות זו מתבטאת בעמדות מיניות שבדרך כלל המורים עצמם אינם מודעים להן ועמדות אלו אפיינות מורים (בן צבי-מאייר, הרץ-לזרוביץ וספר, 1990).
במחקר מאוחר יותר טוענים החוקרים שהילדים בדומה למורים, תופסים את הבנים כמוכשרים יותר ברוב התחומים שנבדקו, כאשר תמונת המצב הולכת ומחמירה עם העלייה בגיל.
ניתן לשער, שמערכת הציפיות הנמוכה מהבנות הופכת לנבואה שמגשימה את עצמה ומטפחת דימוי עצמי נמוך ואי אמון בכישוריהן.
לדעת החוקרים, ייתכן שהילדים בכיתות מפנימים בלא יודעין את "עולם המבוגרים", המאופיין בסטריאוטיפים ומקבלים חיזוק על כך מעמדות המורים ומהמסרים הסמויים שהם משדרים.
עדות נוספת לכך אנו מוצאים בעבודתה של אברהמי עינת (1993), שבדקה מסרים סמויים וגלויים במערכת החינוך בישראל.
עבודה זו באה לבחון האם אמנם קיימים הבדלים בהתייחסות המורה כלפי תלמידים לעומת כלפי תלמידות וכיצד באים הבדלים אלה לידי ביטוי.
________________________
1 שוויון בין המינים והחוק הישראלי.
2 ד"ר רינה שחר. שוויון הזדמנויות בין המינים במערכת החינוך - בין מציאות לחזון.
3 נאוה סגן. גבר ואישה - שוויון הזדמנויות בחינוך לבני שני המינים.

מקורות:

אברהמי-עינת יהודית. "בית הספר והשוויון בין המינים", בתוך: היא והוא בכיתה, הוצאת מודן, 1989, עמ' 86-72.
אברהמי-עינת יהודית. "את כל כך נחמדה איך את לא מתביישת להפריע", בתוך עלי חינוך מס' 30, תמוז תשנ"ט יוני 1999, "סמינר הקיבוצים".
בן צבי מאייר שושנה, הרץ-לזרוביץ רחל, ספר מרילין פ. "מורים ופרחי הוראה - על סיווג בנים ובנות כתלמידים בולטים". בתוך: עיונים בחינוך, 53/54, עמ' 88-71, 1990.
ברקאי נורית. "מי באמת מדבר בכיתה?" שוויון בין המינים מתוך השתלמות בסמינר "אפעל". בתוך עלי חינוך מס' 30, תמוז תשנ"ט יוני 1999.
סגן נאוה. "גבר ואישה שוויון הזדמנויות בחינוך לבני שני המינים", מתוך: הקפיצה השלישית - שינויים ורפורמות במערכת החינוך בשנות התשעים, (עורך: עופר ברנדס), התשנ"ו, משרד החינוך התרבות והספורט.
שחר רינה. "שוויון הזדמנויות בין המינים במערכת החינוך בין המציאות לחזון", אוניברסיטת בר-אילן, מכללת סמינר הקיבוצים.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מגדר בחינוך", סמינריון אודות "מגדר בחינוך" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.