היישום אינו מחובר לאינטרנט

הטרדה מינית בשוק התעסוקה

עבודה מס' 023134

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה זו בוחנת כיצד אי השוויון המיני בתעסוקה יוצר מעגל של אפליה המוביל להטרדה מינית.

8,397 מילים ,49 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

מטרתה של עבודה זו הינה לבחון כיצד אי השוויון המיני בתעסוקה יוצר מעגל של אפליה המוביל להטרדה מינית. הנחת העבודה היא כי קיימות נורמות המושרשות בחברה אשר מהוות פועל יוצא מהאופן שבו החברה מחלקת את הכוח והסטטוס בין המינים (MacKinnon, 1981), כאשר נורמות אלו משפיעות על דפוסי התנהגות ועל סטיות מנורמות המקובלות בכלל החברה. משמעות הדבר כי אתייחס לכך שפעולות הנתפסות כהטרדה מינית, אינן מקובלות כנורמות במסגרת החיים היום- יומיים של האדם ברחוב או במסגרת חברתית רגילה, אולם במסגרת התעסוקה הן הופכות להיות נפוצות יותר ויותר.
ב-1987 קבע סקר מדעי ביוזמת היועצת למעמד האישה במשרד ראש-הממשלה כי כ- 40% מהנשים נתקלות בהטרדה מינית כלפיהן בעבודה, אולם, טוען ברק (1989), כי נתונים אלה הועמדו בספק, כאשר ההנחה הבסיסית היתה כי הטרדה מינית במקום העבודה מהווה מעשה שכיח ויום-יומי, שהפך לחלק אינטגרלי מסדר יומן של מרבית הנשים העובדות.
מחקרים משנות ה-90 מציגים עלייה מתמדת בהטרדה המינית המילולית (למשל, יושע, .(Thomas, 1997; Pryor et al., 1993 ;1997 על מנת להתייחס לנושא ההטרדה המינית כמייצג את אי השיוויון המיני בתעסוקה, יש לדעתי להבחין בשלב התחלתי בין הטרדה מינית ובין חיזור. הטרדה מינית נתפסת כסחיטה
באיומים של מעשה בעל אופי מיני, מעשים מגונים, הטרדות נשנות בדרך של הצעות או התייחסויות מיניות וכן התייחסות מבזה ומשפילה המופנית לאדם ביחס למינו או לנטייתו המינית (חוק למניעת הטרדה מינית, 1998). לעומת זאת, בחיזור קיימים היבטים חיוביים של הערכה או חיבה הדדית, כפי שאציג בהמשך. ההבדל בין הטרדה מינית ובין חיזור, חשוב לצורך הדיון בהטרדה מינית בתעסוקה, לאור ייחודיות התעסוקה והמצבים העדינים הנוצרים בה, כפי שיפורט.
המודל הנ"ל, כמו גם הצגת הנושא יוביל לשאלה: כיצד אי השיוויון המיני בתעסוקה יוצר מעגל של אפליה המוביל להטרדה מינית? לצורך כך אתייחס לשני מוקדים עקריים:
1)תעסוקה.
2)קבלה של הסביבה וקבלה את הסביבה.
לפיכך אציג בפרק הראשון סקירת ספרות המבוססת על מצב המחקר בתחום ההטרדה המינית הפרק הרביעי יציג את ההיבט האתי של השיוויון התעסוקתי בין המינים. ואת הצורך בקוד אתי לצורך יצירת חברה בריאה שבה ברור כי אפליה מהווה שורש כל רע לתקינותה של אותה חברה. את מסקנותיי אציג בסיכום.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון: סקירת ספרות - מצב המחקר
1.1 הגדרת הנושא
1.2 התפיסה החברתית לגבי הטרדה מינית
1.3 הטרדה מינית במסגרת תעסוקתית
1.4 האם קיים הבדל בין נשים הטרוסקסואליות להומואים ולסביות

פרק שני: תעסוקה- מקצועות מסורתיים והשלכותיהם
2.1 תעסוקה מסורתית
2.2 אפיוני נשים עובדות בסביבה גברית ובסביבה מעורבת
2.3 יצוגן היחסי של נשים בעבודה
2.4 הערכה עצמית

פרק שלישי: האקלים הארגוני והשלכותיו
3.1. מחויבות הארגון לאנשיו
3.2. חשיבותו של האקלים הארגוני
3.3. שביעות רצון תעסוקתית
3.4. חשיבות השיוויון בין המינים לאקלים הארגוני

פרק רביעי: היבטים אתיים
4.1. הנורמה החברתית
4.2. חריגות ארגוניות
4.3. הצורך בקוד האתי
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אבני, נ., (1990), מאפיינים פסיכולוגיים וביוגרפיים של הטרדה מינית של סטודנטיות, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי החברה", אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
אדליסט, ר., "כרעם ביום סגריר", סוף שבוע מעריב, 9.4.1999.
אלדר, נ., "הטרדה מינית כלפי נשים בעבודה", משאבי אנוש 17, מאי 1989.
בז'ראנו, ת., (1997), הקשר בין אקלים ארגוני ואקלים אתי לבין התנהגות ארגונית חורגת במפעל תעשייתי, עבודת גמר לקראת התואר מוסמך אוניברסיטה, אונ' תל-אביב, תל-אביב.
בן יוסף, א., "גישה חדשה לעיצוב התנהגות ויישומה בארגונים", המפעל 280, יולי 1984.
בן ישראל, ר., "הקדמה" (1999), בתוך: אונ' תל-אביב, (1998), נוהל למניעת הטרדה מינית באוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
ברק, ע., "הטרדה מינית במקום העבודה מדע והאגדה", משאבי אנוש 17, מאי 1989.
גולדמן, א., (1992), התנהגות סוטה בארגוני עבודה - ממדים בהגדרת המושג וגורמים המשפיעים על מעורבות הפרט בסטיה, עבודת גמר לקראת התואר מוסמך אוניברסיטה, אונ' תל-אביב, תל-אביב.
דוקטורוב, א.ל., (1976), רגטיים, זמורה ביתן מודן, תל-אביב.
"החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח/ 1998", בתוך: ספר החוקים 1661, כ"א באדר התשנ"ח, 19.3.1998, עמ' 166-170.
ורדי, י., "קצת על אלימות בארגוני עבודה", משאבי אנוש, ינואר 1998, עמ' 8-11.
חנוך, מ., "קצה הקרחון", מנהלים 48, 1992, עמ' 53-56.
יושע, ר., ( 1997), דיווח עצמי של סטודנטיות על התנסויות בהטרדה מינית על ידי מרצה ומתרגל באוניברסיטה, חיבור לשם קבלת התואר מוסמך, אונ' חיפה, חיפה.
כפיר, א., (1997), ארגון וניהול - עיצוב ושינוי, צ'ריקובר, תל אביב.
נרדי, ר., "יחסי גברים-נשים בארגונים", משאבי אנוש, יוני 1990, עמ' 28-33.
פינטו, ע., "'קידום דרך המיטה' - התמודדות ארגונית", משאבי אנוש 57-58, ספטמבר אוקטובר 1992, עמ' 32-49.
פריידין, ח., "נשים וניהול", מנהלתון 37, יוני 1995, עמ' 24-27.
צמח, ת., (1987), הטרדה מינית בעבודה, פרסום ממשלתי מס' 2t/1015/h, ירושלים.
קמיר, א., "הטרדה מינית במקום העבודה", בתוך: מאור, ע., (עורכת), (1998), נשים - הכוח העולה, תל-אביב.
קמיר, א., "איזו מין הטרדה: האם הטרדה מינית היא פגיעה בשיוויון או בכבוד האדם?", משפטים כ"ט (2), יולי 1999, עמ' 317-379.
שיין, א.ה., (תשכ"ח), פסיכולוגיה של ארגונים, גומא, תל אביב.
Buchanan, B., "Building organizational commitment: the socialization of managers in work organization", Administrative science quarterly 19, 1974, pp. 533-546.
Collins, E.G.C. Blodgett, T.B., "Some see it... some won't", Harvers business review, Vol. 59, 1981, pp. 77-94.
Cook, E.P., (1985), Psychological andeogyny, Pergamon Press, New - York.
Ely, R.J., "The power in demography: women's social construction of gender identity at work", Academy of management journal, 38 (3), 1995 pp. 589-634.
Fitzgerald, L.F., Hulin, C.L. Drasgow, F., "The antecedents and consequences of sexual harassment in organizations: An integrated model", Job stress in changing workplace, 1994, pp. 55-69.
Fitzgerald, L.F., Swan, S., Fischer, K., "Why didn't she just report him? The psychological and legal implications of women's responses to sexual harassment", Journal of social issuesVol, 51 No. 1, 1995, pp. 117-138.
Fitzgerald L. F., Drasgow F., Hulin C. H., Gelfand M. J., Magley V. J., "Antecedent and Consequences of Sexual Harassment in Organizations: A Test of an Integrated Model", Journal of Applied Psychology Vol. 82, No. 4, 1997, pp. 578-589.
Hearn, J., "The Organization(s) of violence: men, gender, relations, organizations and violences", Human relations 47, 1994, pp. 731-754.
Hulin, C.L., Fidzgerald, L.F. Drasgow, F., "Organizational influences on sexual harassments", Stockdale, 1996.
Izraeli, D.N. Tabory, E., "The perception of women's status in Israel as social problem", Sex roles Vol. 14, Nos. 11/12, 1986, pp. 663-678.
Lafontaine, E., Tredeau, L., "The frequency, sources, and correlates of sexual harassment among women in traditional male occupations", Sex roles Vol. 15 Nos. 7/8, 1986, pp. 433-442.
MacKinnon, C.A., (1979), Sexual Harassment of Working Women, Yale Universiry Press, New Haven.
MacKinnon, C.A., "Introduction", Capital University Law Review 10(3), 1981, pp. i-viii.
Moore, D. Gobi, A., "Role confliand perceptions of gender roles (the case of )", Sex roles, 32 (314), 1995, pp. 251-270.
Pierce, J.L., (1995), Gender trials: emotional lives in contemporary law firms, University of California Press, Barkeley, Los Angeles, London.
Pryor, B.J., "The lay person's understanding of sexual harassment", Sex roles, 13.5/6, 1985 Illinois State University, pp. 273-287.
Pryor, B.J., "Sexual Harassment proclivities in men", Sex roles 17.5/6, 1987.Illinois State University, pp. 269-288.
Pryor, B.J., LaVite, C.M. Stoller, L.M., "A social psychological analysis of sexual harassment: the person/ situation interaction", Journal of vocational behaviour 42, 1993, pp. 68-83.
Renick, J.C., "Sexual harassments at work: why it happens, what to do about it", Aug. 1980, University of West Florida Pensacola, Florida, pp. 658-662
Rusbult, C.E. Farrell, D., "A longitudinal test of the investment model: the impact on job satisfaction, job commitment and turnover of variations in rewards, costs, alternatives and investments", Journal of applied psychology 68(3), 1983, pp. 429-438.
Schneider, B.E., "Consciousness about sexual harassment among heterosexual and lesbian women workers", Journal of Social Issues, 38(4), 1982, pp. 75-98.
Schultz, B., "Reconceptualizing sexual harassment", The Yale law journal Vol. 107 (6), April 1998, pp. 1692-1732.
Spade, J.Z. Reese, C.A., "We've come a long way, maybe: college student's plans for work and family", Sex roles 24.5/6, 1991, pp. 309-321.
Stead, W.E., Worrell, D.L., Stead, J.G., "An integrative model for understanding and managing ethical behavior in business organizations", Journal of business ethics 9, 1990, pp. 233-242.
Tangri, S.S., Burt, M.R., Johnson, L.B., "Sexual harassment at work: Three explanatory models", Journal of social issues Vol. 38, No. 4, 1982, pp. 33-54.
Trevino, L.K., "Ethical descision making in organizations: A person-situation interactionist model", Academy of management review 11(3), pp. 601-617.
Vardi, Y. Wiener, Y., "Misbehaviour in organizations: Motivational framework", Organization Science 7(2), 1996, pp. 151-165.
Williams, C.L., (1991), Gender differences at work: women and men in nontraditional occupations, University of California Press, Barkeley, California.
Yoder, J.D. Schneicher, T.L., "Undergraduates regard deviation from occupational gender streotypes as costly for women", Sex roles 34 (314), 1996, pp. 171-188.

תגים:

התנהגות · חיזור · מגדר · מין · פמיניזם · יחסי · אפליה · עבודה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הטרדה מינית בשוק התעסוקה", סמינריון אודות "הטרדה מינית בשוק התעסוקה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.