היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61955
מחקר הדן בשאלות מהו הקוד האתי המחייב את המגזר הציבורי בכלל ומשטרת ישראל בפרט.
12,058 מילים (כ-37 עמ'), 27 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 60827
סקירת נושא הפרעות התנהגות ותוקפנות ילדים והצגת מקרה של ילד בעל הפרעות התנהגות קשות ורמת פיגור גבולית.
6,486 מילים (כ-20 עמ'), 22 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 63673
ההבדל בין התנהגות הרכישה המקוונת בקרב גברים, לבין התנהגות הרכישה המקוונת בקרב נשים.
7,630 מילים (כ-23.5 עמ'), 23 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65821
תיאור מקרה, מרכיבי הרקע הקשורים לבעיות ההתנהגות, הסבר פסיכולוגי-דינאמי לבעיית התלמיד, בניית תוכנית עיצוב התנהגות ודיון בסוגיות של בעיות משמעת בכיתה.
3,178 מילים (כ-10 עמ'), 4 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 70616
האם יימצאו הבדלים בין התנהגות מוסרית בבית בהשוואה להתנהגות מוסרית בגן בקרב ילדי גן חובה, כך שילדים יתנהגו באופן מוסרי יותר בגן מאשר בבית.
8,166 מילים (כ-25 עמ'), 25 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 71267
האם קיים קשר בין התנהגות אזרחית ארגונית של מנהלים לבין התנהגות אזרחית ארגונית של מורים ומידת העומס בעבודת המורים בבתי ספר?
6,104 מילים (כ-19 עמ'), 19 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 33433
סקירה מקיפה של המושג תוך בדיקת מוצר והתנהגות הצרכנים כלפיו.
4,915 מילים (כ-15 עמ'), 12 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 40467
הגדרת המושג "עמדה",מקורות להשפעה על עמדות כלפי עישון (משפחה, פרסומת,חינוך,חברה,ידע רפואי) ושינוי התנהגותי.
9,516 מילים (כ-29.5 עמ'), 31 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 50482
סקירת התיאוריות השונות לגבי התנהגות האדם כצרכן של מוצרם-הגורמים לקניה, השיקולים השונים וחשיבותם לגבי נושא השיווק.
4,352 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 191.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100