היישום אינו מחובר לאינטרנט

הבדלים בין התנהגות מוסרית בבית ובגן בקרב ילדי גן חובה

עבודה מס' 070616

מחיר: 289.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם יימצאו הבדלים בין התנהגות מוסרית בבית בהשוואה להתנהגות מוסרית בגן בקרב ילדי גן חובה, כך שילדים יתנהגו באופן מוסרי יותר בגן מאשר בבית.

8,166 מילים ,25 מקורות ,2019

תקציר העבודה:

התנהגות מוסרית היא התנהגות המושתתת על פי סט כללים המבחינים בין התנהלות טובה לבין התנהלות שאינה טובה. כללים אלו תלויים בתרבות המקומית. מסיבה זו ניתן לראות אותה התנהגות מוגדרת באופן שונה בתרבויות שונות. בחלקן היא תיתפס כהתנהגות מוסרית ומקובלת, באחרות כשטח 'אפור' ולא מוגדר ותהיינה גם תרבויות שמבחינתן התנהגות זו תוגדר כהתנהגות לא מוסרית בעליל, שיש לחוקק נגדה חוקים. למשל, יחס לנשים בתרבויות שונות.
מאפייניה העיקריים של ההתנהגות המוסרית הם חשיבה על הזולת ושמירה על טוהר הנפש. בשל העובדה שאלו מושגים מופשטים, לילדים בגיל הרך קשה לתפוס אותם באופן מלא. אך יחד עם זאת, קיימת חשיבות רבה להטמעת התנהגויות מוסריות בגיל מוקדם ככל האפשר. זאת כיוון שחינוך בגיל צעיר משפיע מאוד על האדם בחייו הבוגרים, והחברה כולה הופכת לחברה מתוקנת כאשר בסיסה הוא התנהגות מוסרית נאותה.
מטרת עבודה זו היא בחינת הבדלים בין התנהגות מוסרית בבית לבין התנהגות מוסרית בגן בקרב ילדי גן חובה. ההשערה היא שילדים יתנהגו בגן באופן מוסרי יותר מאשר בבית. זאת בשל העובדה שהם מצויים בתוך קבוצת השווים עם מבוגר המעוניין להובילם לקראת מטרות לימודיות-חינוכיות. לעומת זאת בבית התחושה משוחררת יותר, ועל כן, אם ההורים אינם מקדישים זמן ותשומת לב מרובה לנושא ההתנהגות המוסרית, הילד לא יתנהג בבית באופן מוסרי מעצמו.
חשיבות המחקר נעוצה גם בשאלה מיהו סוכן הידע המשפיע על הילד יותר מכל. האם זהו המוקד המחנך בגן הילדים ובהמשך בבית הספר, או שמא זהו המוקד ההורי בבית. שאלה זו מתעוררת ביתר שאת כאשר קיים קונפליקט בין הערכים עליהם מושתת הבית לבין הערכים עליהם מושתתת המערכת החינוכית. לעיתים אין מדובר בקונפליקט ממש, אלא בהשמת כובד המשקל באופן שונה. למשל, כאשר הבית שם משקל חינוכי רב יותר על מטרות חברתיות ורגשיות, בעוד בבית הספר מושם משקל על מטרות מקצועיות והישגים לימודיים. והשאלה הנשאלת היא היכן יהיו הישגיו של הילד גבוהים יותר.
ידוע כי הורים משפיעים על התנהגותם המוסרית של ילדיהם בשלושה אופנים עיקריים. ראשית, באמצעות הוראה גלויה, בה ההורים מכונים מדריכים ישירים. שנית, באמצעות דוגמא אישית, כאשר הילדים מחקים את התנהגות הוריהם. ושלישית, באמצעות אירועים אליהם הם חושפים את הילד. נקודה זו מכונה בספרות בשם ספקי הזדמנויות. ייתכן שבחקר ההבדלים בין התנהגות מוסרית בבית ובגן יהיה אפשר להגיע לרובד נוסף בנושא זה.
העבודה פותחת בסקירת הספרות המקצועית, שבמסגרתה יוצגו נושאי המשתנים הנחקרים. ראשית יוצגו הגדרותיה ומאפייניה של ההתנהגות המוסרית. לאחר מכן תוסבר התפתחות ההתנהגות המוסרית בגיל הרך ודרכים שונות להקניית חינוך מוסרי בגיל הרך. לבסוף יוצגו הבדלים בין התנהגות מוסרית בבית לבין התנהגות מוסרית בגן בקרב ילדי גן חובה.
הפרק השני בעבודה יציג את שיטת המחקר, את המדגם, את כלי המחקר ואת הליך המחקר. הפרק השלישי יציג את ממצאי המחקר, ובפרק הרביעי יערך דיון בתוצאות אלו ובמסקנות העולות מהמחקר.
העבודה מתבססת על ספרי מחקר שונים כמו "ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך", "פרקים בסוציולוגיה של החינוך" ונוספים. כמו כן נעשה שימוש במאמרים ובמחקרים שונים שבוצעו על הנושא. ייחודה של העבודה לעומת המקורות הנקובים לעיל הוא שהיא בודקת לעומק את התנהגות אותו הילד בבית ובגן. גן חובה מסמל את המסגרת החינוכית האחרונה בה הילד פועל באופן משוחרר יחסי, ומסוגל לקדם את תהליכי הלמידה שלו בעצמו באמצעות תיווך מתאים של הגננת. בסקירת המקורות הספרותיים התגלה חסר הן בחקר ספציפי של גיל גן חובה בהקשר להתנהגות מוסרית והן בחקר השוואת התנהגויות במסגרות שונות. ועל כן הוחלט למלא חסר זה.

תוכן עניינים:
תקציר
פתח דבר
1. רקע תיאורטי
1.1 מבוא
1.2 התנהגות מוסרית- הגדרות ומאפיינים
1.3 התפתחות התנהגות מוסרית בגיל הרך
1.4 תכניות לטיפוח התנהגות מוסרית בגיל הרך
1.5 הבדלים בין התנהגות מוסרית בבית להתנהגות מוסרית בגן בקרב ילדי גן חובה
מטרת מחקר הנוכחי
השערת המחקר הנוכחי
2. שיטה
2.1 מדגם המחקר
2.2 כלי המחקר
2.3 הליך
3. תוצאות
לוח מס' 1: מבחן t למדגמים מזווגים- סטטיסטיקה תיאורית המציגה את ממוצעי הקבוצה
לוח מס' 2: מבחן t למדגמים מזווגים- מובהקות המבחן
טבלה מס' 1: ההבדל בין התנהגות מוסרית בבית ובגן- ממוצעים, סטיות תקן ומבחני t
תרשים מס' 1: ההבדל בין התנהגות מוסרית בבית ובגן
4. דיון
4.1 הבדלים בין התנהגות מוסרית בבית לבין התנהגות מוסרית בגן בקרב ילדי גן חובה
4.2 מסקנות המחקר הנוכחי
4.3 מגבלות המחקר הנוכחי והמלצות למחקרים עתידיים
5. ביבליוגרפיה
6. נספחים
נספח מס' 1: שאלון לגננת
נספח מס' 2: שאלון לאם

קטע מהעבודה:

התנהגות מוסרית מוגדרת בהכללה כהתנהגות, שבה האדם מווסת את עצמו ופועל על פי כללים מנחים שמסייעים לו להבחין בין התנהלות טובה לבין התנהלות שאיננה טובה. כמו כן זוהי התנהגות שבה מצויה היכולת להיות קשוב אל הזולת. השאלה מהי התנהגות מוסרית נעוצה בהבנת מושג השיפוט המוסרי והאופן בו הוא נרכש. חשוב להבין כי פיתוח התנהגות מוסרית אינו תהליך חד פעמי, כי אם תהליך שנמשך לאורך כל שנות חיי האדם תוך התאמה בלתי פוסקת לנורמות החיים המקובלות באורח החיים של האדם (אלבז, 1990).

תגים:

התנהגות מוסרית · מוסריות · גיל חובה · ילדים · גננת · אמא · בית · התנהגות · מוסר · התנהגות · ילדים · גן חובה · תרבות · שאלון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הבדלים בין התנהגות מוסרית בבית ובגן בקרב ילדי גן חובה", סמינריון אודות "הבדלים בין התנהגות מוסרית בבית ובגן בקרב ילדי גן חובה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.