היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 73
עבודה מס' 69139
סקירה תיאורטית והסבר על אופן בניית השאלון.
3,838 מילים (כ-12 עמ'), 14 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70588
השוואה בין גברים ונשים דתיים וחילונים - מחקר כמותי, הכולל העברת שאלונים וניתוח בתכנת SPSS.
3,213 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 449.95 ₪
עבודה מס' 60700
תיאור סקר באמצעות שאלון הבא לבדוק את עמדות קשישים עצמאיים בני יותר מ 75 שנה המתגוררים בגפם כלפי כניסה למגורים בבית אבות.
2,948 מילים (כ-9 עמ'), 10 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 60589
הצעה למחקר באמצעות שאלון.
4,590 מילים (כ-14 עמ'), 16 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 60731
בדיקת הקשר באמצעות שאלון לעובדים.
11,644 מילים (כ-36 עמ'), 88 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 60754
בניית מחקר באמצעות שאלון, תוך התייחסות לכך שזהו נושא רגיש.
7,535 מילים (כ-23 עמ'), 19 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 68787
מחקר הבודק את האפקט באמצעות שאלון המתייחס לשלוש פרסומות.
4,077 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 68691
סקירת ספרות ומחקר כמותי (שאלון עמדות).
3,218 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 68767
מחקר שבוצע באמצעות הצגת תמונות ומילוי שאלון.
3,695 מילים (כ-11.5 עמ'), 12 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 73