היישום אינו מחובר לאינטרנט

שיטות מחקר עסקי-הקשר בין שביעות רצון בעבודה לבין תרומת העובד לארגון

עבודה מס' 050546

מחיר: 179.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הספרות, משתני המחקר והצעה למחקר באמצעות שאלון.

2,346 מילים ,19 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 הצגת בעיית המחקר
1.2 מטרת המחקר
2. סקירה ספרות מקצועית
3. השערות המחקר
3.1 משתני המחקר
3.2 גורמים מתערבים
4. המתודולוגיה של המחקר
4.1 המדגם
4.2 כלי מחקר
5. ההליך
5.1 שיטת איסוף הנתונים
5.2 שיטת הניתוח
6. מגבלות המחקר
ביבליוגרפיה
נספח

הצגת בעיית המחקר
המחקר שלפנינו, בודק את חשיבות הקשר שבין שביעות רצון בעבודה ובין תרומתו של העובד לארגון אליו הוא שייך. התרומה, תתבטא באופנים שונים: פיזית, עזרה לזולת, שמירה על רכוש הארגון והונו (במובן הרחב של המלה).
העובד עושה כאן מעשה זה, למרות שלא נדרש לתרום או לעזור אלא מתוך יוזמה אישית. ולכן בעיית המחקר מתמקדת בשאלה, האם יש קשר בין שביעות הרצון בעבודה ותרומת העובד לארגון?

מטרת המחקר ותרומתו
השיטות והכלים להערכת ביצועי עובדים התמקדו במשך שנים רבות במישור הפורמלי של דרישות התפקיד דהיינו: קיום נהלים, עמידה בלוח זמנים וסטנדרטיזציה של מוצרים.
מחקר זה בודק את הקשר שבין שביעות הרצון בעבודה ל"תרומה שבנוסף" שתורם העובד לארגון, ללא כל תגמול או תקן המופיעים במסגרת התפקידים הפורמליים של הארגון.
הוכחת הקשר ועוצמתו תעשיר את הכלים הנתונים בידי ארגונים לשם אבחנה, טיפוח וקדום העובדים המסורים בקבלת החלטות בארגון ובעיצוב חיי הארגון.

השערות המחקר
א. התרומה לארגון תעלה ככל ששביעות רצונו של העובד תעלה.
ב. התרומה לארגון תעלה ככל שהעובד ירגיש הזדהות ושייכות לארגון.
התרומה לארגון תעלה ככל שהעובד יקבל סיפוק לצרכיו האישיים והחברתיים בארגון.

מקורות:

האוניברסיטה הפתוחה, {1986}, שיטות מחקר במדעי החברה "מושגי יסוד בחקירה המדעית", יחידה 2, עמ' 1-7, 9-17.
בירנבוים מנוחה, {1993}, מי מפחד מעבודת מחקר?, תכנון וכתיבה של הצעת מחקר ודו"ח מחקר במדעי ההתנהגות. מפעלים אוניברסיטאיים להוצאת לאור.
גלוברזון, אריה {1997},אנשים בארגון
ויגודה, ערן {1996}, אזרחות ארגונית טובה, ניהול{אוגוסט}, 17-19
פרס יוחנן, יציב גדי, {תשנ"ה}. מבוא לשיטת מחקר במדעי ההתנהגות, אקדמון, י-ם.
פרנק סטנדלי ד., {1990}, מדריך לקריאה מהירה, הוצאת שפע. פרק ח' עמ' 120-134.
שויקה, יעקב {1997}, המילון השלם, הוצאת סטימצקי.
שיטות מחקר- מדריך לכתיבת פרויקט גמר , אוניברסיטת דרבי.
BAKER, T.E (92), FOCI AND BASES OF COMMITMENT.ARE THEY DISTINCTIINS WORTHMAKING? ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL,35, 232-244
DUNHAM R.B (1984), ORGANIZATIONAL BEHAVIOR, HOMEHOOD, III: R.D IRWININC.
FREIDLANDER F. (1963), UNDERLYING SOURCES OF JOB SATISFACTION JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY VOL. 47 (4):246-256
GRAHAM J.W. (1991), AN EASSY ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR EMPLOYEE RESPONSIBILITIES AND RIGHT JOURNAL 4.4 249-270.
HERZBERG, F.. WORK AND NATURE OF MAN CLEVELAND WORLD 1996.
HOPPOCK R.A. TWENTY-SEVEN-YEAR FOLLOW-UP IN JOB SATISFACTION OF EMPLOYED ADULTS PERSONNEL GUIDANCE JOURNAL 1960, 38, 489-492.
LOCK E.A. "THE NATURE AND CAUSESOF JOB SATISFACTION IN DUNETLE (ED). HAND BOOK OF ORGANIZAATIONAL AND INDUSTRIAL PSYCHOLOGY RANDCHELY 1976, 1297-1349.
ORGAN D.W. (1988), O.C.B THE GOOD SOLDIES SYNDROME
LEXINGTON M.A. LEXINGTON BOOKS.
SCARPELLOV V. CAMPELL J.P. (1980), JOB SATISFACTION
AND THE BETWEEN INDIVIDUAL NEEDS AND ORGANIZATIONAL REWARDS JOURNAL OF OCCUPATIONAL PSYCHOLOGY ,VOL. 56:315-328.
SMITH C.A. ORGAN D.W. AND NEAR J.P. (1983) ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR ITS NATURE AND ANTECEDENTS JOURNAL OF APLLIED PSYCHOLOGY, 68. 653-663.

תגים:

אירגון · הנעה · מוטיבציה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שיטות מחקר עסקי-הקשר בין שביעות רצון בעבודה לבין תרומת העובד לארגון", סמינריון אודות "שיטות מחקר עסקי-הקשר בין שביעות רצון בעבודה לבין תרומת העובד לארגון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.