היישום אינו מחובר לאינטרנט

שיטות מחקר-הקשר בין סוג ההתמחות של "פרחי הוראה" ובין השימוש במחשב

עבודה מס' 050614

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר זה בודק באמצעות שאלון את ההבדל בשימוש במחשב בין פרחי ההוראה לפי התמחותם.

5,335 מילים ,15 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

עבודת סיכום בשיטות מחקר
מחשבים בחינוך :
הקשר בין סוג ההתמחות של "פרחי הוראה" לשימוש במחשב

ראשי פרקים: hg0614
סקירת הספרות
המחקר:
בעיית המחקר
חשיבות המחקר
שאלות והשערות המחקר
משתני המחקר
מערך המחקר
כלי המחקר
אוכלוסית המחקר
עיבוד הנתונים
ניתוח נתונים מתוך הלוחות
דיון ומסקנות
ביבליוגרפיהנושא המחקר
הקשר בין סוג ההתמחות של "פרחי הוראה" (ספרות, תרבות ישראל, מתמטיקה ומדעים)
ולתדירות השימוש במחשב ( לימוד או תרגול , חיפוש במאגרי מידע ותקשורת מחשבים).

בעיית המחקר
לאור נתונים שהתגלו במחקרים שונים , מצאנו לנכון לחקור ולבדוק האם יש קשר בין שימוש
במחשב בהוראה ובלמידה בקרב פרחי הוראה המתמחים בתחומי המדעים, לעומת פרחי הוראה
המתמחים במקצועות ההומניים, כגון : ספרות ותרבות עם ישראל .

חשיבות המחקר
חשיבות המחקר ותרומתו לקהילת המורים לעתיד ולמורים הוותיקים, היא להעלות את רמת
המודעות לשימוש במחשב בדיסיפלינות שונות ולאו דווקא ככלי תרגול, אלא ככלי למידה והוראה
משמעותית הן למורים והן לתלמידים , כמו כן מחקר זה יחשוף כלים רבים ומגוונים שמציעה
מערכת התקשוב לציבור הרחב ככלל ולפרחי הוראה, מורים ותלמידים בפרט. וידגיש את העובדה
ששימוש במעבד תמלילים להדפסת עבודות אינו בבחינת עשייה חינוכית, אלא פעולה טכנית בלבד.

שאלות והשערות המחקר
- האם יש קשר בין סוג ההתמחות (ספרות, תרבות ישראל, מתמטיקה ומדעים ) לתדירות השימוש
במחשב ?
- האם יש קשר בין סוג ההתמחות (ספרות, תרבות ישראל, מתמטיקה ומדעים) לבין מטרת השימוש
במחשב, דהיינו, חיפוש במאגרי מידע ושימוש בתוכנות הפעלה מגוונות, כגון: , power point,excel
ועוד ?
- האם יש קשר בין סוג ההתמחות של פרח ההוראה לשימוש במחשב במספר תחומים, כגון : תרגול
או לימוד , חיפוש במאגרי מידע ותקשורת מחשבים ?
פרחי הוראה המתמחים בהתמחות מדעים ומתמטיקה נוהגים להשתמש במחשב בתדירות גבוהה
יותר מפרחי ההוראה המתמחים בתרבות ישראל וספרות .
מטרת השימוש במחשב בקרב מתמחי מדעים ומתמטיקה היא בעיקר בתחום ההתמחות, להבדיל
מהמתמחים בספרות ותרבות ישראל.


ביבליוגרפיה
1. איזנברג , יהודה ( 1997 ) . להחזיר את השד לבקבוק , מחשבים בחינוך , גיליון 42 תשנ"ז.
2. איזנברג , יהודה ( 1997 ) .מאגרי מידע בלימוד יהדות , מחשבים בחינוך , גיליון 40 , תשנ"ז.
3. בר-קול, יאיר (1992). שילוב מחשבים בהוראה ובלמידה באמצעות המרכזים הפדגוגיים,
טכנולוגיה מתקדמת בחינוך, גיליון 22, תשנ"ב.
4. יהלום, יצחק (1997). הסביבה הלימודית במרחב המתוקשב - נקודת מבט של המשתמש,
מחשבים בחינוך, גיליון 41 , תשנ"ז.
5. יהלום, יצחק (1997). הסביבה הלימודית במרחב המתוקשב - נקודת מבט של המשתמש,
מחשבים בחינוך, גיליון 43 , תשנ"ח.
6. כהן, רימונה ; נוימן, מלי (1996). ספרות ותקשורת מחשבים, מחשבים בחינוך, גיליון 38, תשנ"ו
.
7. מינץ, רחל; נחמיאס רפי (1998). הוראת המדע בעידן הידע, מחשבים בחינוך, גיליון 45,-46
תשנ"ח.
8. מרקוזה-הס, עדי ; קרומהולץ , נירה ( 1998 ) . אז מה נעשה עם המחשבים בכיתה ? ההצעה
של " מדיה + " , מחשבים בחינוך , גיליון 45-46 , תשנ"ח.
9. רוסו , אנה ; לוי- נוימנד , אדית ; וולדמן ניצה ( 1999 ) . שילוב תקשוב בתהליכי למידה -
הוראה והשלכותיו על הכשרת מורים , מחשבים בחינוך , גיליון מס' 49 , תשנ"ט.
10. רביב, אהוד (1999). שילוב המחשב בהוראת מקצועות הלימוד, מחשבים בחינוך, גיליון מספר
49 , תשנ"ט.
11. רוטין , יהושע ( 1997 ) . מאגרי מידע מקוונים , אתגר חדש למערכת ההוראה , מחשבים
בחינוך , גיליון 41 , תשנ"ז .
12. רותם , אברום ( 1997 ) . הוראה , תרבות המידע ומה ש( אין ) בינהם , מחשבים בחינוך , גיליון
44 ,תשנ"ז.

מאמרים באנגלית
,Solomon, Gwen (1993). Making sense of the world, the computing teacher
page 39-40
/ Tierney, Robert (1992). Shortchanging technology, electronic learning, may
June page 10
,perzy, lesa (1993) . The application of multimedia CDROMS in school
British journal of ducational technology, vol.24, no3, page 191-197


מקורות:

איזנברג , יהודה ( 1997 ) . להחזיר את השד לבקבוק , מחשבים בחינוך , גיליון 42 תשנ"ז.
איזנברג , יהודה ( 1997 ) .מאגרי מידע בלימוד יהדות , מחשבים בחינוך , גיליון 40 , תשנ"ז.
בר-קול, יאיר (1992). שילוב מחשבים בהוראה ובלמידה באמצעות המרכזים הפדגוגיים, טכנולוגיה מתקדמת בחינוך, גיליון 22, תשנ"ב.
יהלום, יצחק (1997). הסביבה הלימודית במרחב המתוקשב - נקודת מבט של המשתמש, מחשבים בחינוך, גיליון 41 , תשנ"ז.
יהלום, יצחק (1997). הסביבה הלימודית במרחב המתוקשב - נקודת מבט של המשתמש, מחשבים בחינוך, גיליון 43 , תשנ"ח.
כהן , רימונה ; נוימן , מלי ( 1996 ) . ספרות ותקשורת מחשבים , מחשבים בחינוך , גיליון 38 , תשנ"ו .
מינץ, רחל; נחמיאס רפי (1998). הוראת המדע בעידן הידע , מחשבים בחינוך, גיליון 45-46 , תשנ"ח.
מרקוזה-הס, עדי ; קרומהולץ , נירה ( 1998 ) . אז מה נעשה עם המחשבים בכיתה ? ההצעה של " מדיה + " , מחשבים בחינוך , גיליון 45-46 , תשנ"ח.
רוסו , אנה ; לוי- נוימנד , אדית ; וולדמן ניצה ( 1999 ) . שילוב תקשוב בתהליכי למידה - הוראה והשלכותיו על הכשרת מורים , מחשבים בחינוך , גיליון מס' 49 , תשנ"ט.
רביב, אהוד (1999). שילוב המחשב בהוראת מקצועות הלימוד, מחשבים בחינוך, גיליון מספר 49 , תשנ"ט.
רוטין , יהושע ( 1997 ) . מאגרי מידע מקוונים , אתגר חדש למערכת ההוראה , מחשבים בחינוך , גיליון 41 , תשנ"ז .
רותם , אברום ( 1997 ) . הוראה , תרבות המידע ומה ש( אין ) בינהם , מחשבים בחינוך , גיליון 44 ,תשנ"ז.
Solomon, Gwen (1993). Making sense of the world, the computing teacher, page 39-40
Tierney, Robert (1992). Shortchanging technology, electronic learning, may \ June page 10
perzy, lesa (1993) . The application of multimedia CDROMS in school, British journal of educational technology, vol.24, no3, page 191-197

תגים:

מורים · מיחשוב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שיטות מחקר-הקשר בין סוג ההתמחות של "פרחי הוראה" ובין השימוש במחשב", סמינריון אודות "שיטות מחקר-הקשר בין סוג ההתמחות של "פרחי הוראה" ובין השימוש במחשב" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.