היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין סוג כוח אדם לבין איכות השירות (הצעת מחקר)

עבודה מס' 064044

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: העסקת סוג כח אדם משתנה והשפעתו על איכות השירות בשירותי המשק של האוניברסיטה העברית.

5,227 מילים ,21 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

מחלקת בינוי ותשתיות בקמפוס עין כרם ביה"ס לרפואה הינה ארגון שכישורי הליבה שלו הם:
שירותי תחזוקה שוטפת הכוללים: חשמל, מיזוג אויר, אינסטלציה, חזות וניקיון, תכנון/פיקוח וליווי לשיפוצים במבנים קיימים הכולל: מחלקות, קומות או מבנים בשלמות.
לקוחות הארגון הפורמאליים הם מחלקות אגד בתי הספר הרפואיים הכולל: ביה"ס לרפואה, ביה"ס לרוקחות, ביה"ס לרפואת שיניים ומעונות סטודנטים ,מאחר ולקוח הוא למעשה כל עובד בקמפוס, מספר הלקוחות הממשי מונה כ- 750 איש.
הארגון מעסיק כיום 35 עובדים, בסטאטוס של קביעות, במשרות מלאות, כאשר מספר זה הולך וקטן בהתמדה עם השנים, נושאי התפקידים והפונקציות התפעוליות בארגון: מהנדסים, הנדסאים, טכנאים, מוקד תקלות, חשבות ואנשי צוות. הארגון נעזר ביועצי חוץ, אדריכלים ומהנדסים, כ- 10 משרדים, ו- OUTSOURCING בהסכם שנתי ע"י קבלני משנה, המפעילים כ- 100 עובדים בתחומים: חשמל ,מיזוג אויר ,אינסטלציה, ניקיון ובנוסף קבלנים ייעודיים למשימות חד- פעמיות.
הארגון פועל במתכונת מלאה חמישה ימים בשבוע ובצורה חלקית בימי שישי ושבת, עקב מחויבותו לפעילות מחקרית ואספקת שירותים לבית החולים,הנפרסת על פני כל השנה.
פעילות הארגון הינה יזומה ומתוכננת שנתית בבסיסה אך נתונה לשינוי במהותה ונפחה ביוזמת הלקוחות כאשר העברת המידע ותיעודו הממוחשב מתבצעת ע"י מוקד התקלות.
הארגון פועל בהתאם לדרישות אוכלוסיות שונות בהתנהגות ובצרכים ,הוא מוגדר כמרכז רווח, כלומר מתוקצב בבסיסו השוטף מתקציב האוניברסיטה השנתי אך מוסיף על חלק ניכר מפעילותו הקשור לשיפוץ חידוש והרחבה (ולא באחזקה), רווח כמקובל בשוק הקבלני אך תחת פיקוח ממשלתי, זאת ע"י שימוש בבסיס נתוני המחירים המבוקר "המאגר המשולב" ובפיקוח והשגחה של מטה בינוי ותשתיות.

הבעיה העסקית בה תתמקד העבודה.
בשנה האחרונה חוזרות ונשנות תלונות מצד לקוחותיו של הארגון,לדיקן המשנה ומנכ"ל האוניברסיטה, על כך שהשרות וההתייחסות הניתנת להם אינן מספקים מבחינת מהירות התגובה ומשך הזמן הדרוש לתקון או להתקנה.התלונות מגיעות השנה להנהלה בע"פ ובכתב בתדירות ממוצעת של לפחות אחת לשבוע, לאחר שבשנה שעברה הגיעו בתדירות ממוצעת של אחת לשבועיים. ההנהלה מודעת לחלקם הפוטנציאלי של העובדים לשיפור היכולת הארגונית ולכן מעוניינת במציאת פתרון לבעיה, בתהליך מסודר של חקירתה והגשת המלצות ליצירת יתרון תחרותי .
השערת החוקר הינה שקימת שחיקה וירידה ברמת המוטיווציה בקרב העובדים הקבועים.
הדבר משפיע בפועל על רמת איכות השירות וגורם לירידה במספר הלקוחות החוזרים, בגומחת עבודות השיפוץ וההתקנות בהיקפים קטנים עד ל כ- 50,000 ש"ח, לטובת התקשרות קבלנית ישירה (כ- 20% מנפח העבודות), שעליה הלקוחות מיידעים את הארגון בהתאם לתקנות האוניברסיטה ובכך נפגעת איתנות הארגון והוא ואינו מגיע למיצוי פוטנציאל המכירות והרווח. על-פי בדיקת מאזנים תקופתיים, ניתן לראות ירידה ברווחיותו של הארגון ב- 15% בשנת 2002 בהשוואה לשנת 2001.

תוכן העניינים:
פרק ראשון
1. שם המחקר בעברית.
2. שם המחקר באנגלית.
3 . תחום / ענף / הצגת הארגון.
4. הבעיה העסקית בה תתמקד העבודה.
5. שאלות המחקר. בתחום התיאורטי ובתחום היישומי.
6. מטרות העבודה
7. הדיסציפלינה הרלוונטית.
פרק שני
8. סקירת ספרות ראשונית.
9. רציונל המחקר.
10. משתני המחקר,הגדרה נומינלית ואופרציונלית, מודל המחקר,השערות המחקר.
פרק שלישי - המתודולוגיה
11. שיטת הדגימה / גודל המדגם / אוכלוסיית המחקר.
12. תהליך המחקר.
13. עיבוד הנתונים.
14. נגישות לשדה המחקר.
פרק רביעי - לו"ז
15. לוח זמנים משוער למחקר.
ביבליוגרפיה
16. רשימת מקורות ראשונית
נספחים ושאלונים

מקורות:

כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
8. באיזו מידה אתה חש בשינוי בתפקודך לפני כניסתם של עובדי חברת כוח-אדם לארגון?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
9. באיזו מידה אתה חש בשינוי בתפקודך לאחר כניסתם של עובדי חברת כוח-אדם לארגון?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
שאלון דמוגראפי עבור אנשי הארגון ולקוחותיו
1. מין:
זכר
נקבה
2. השכלה:
תיכונית
על תיכונית
אקדמאית תואר ראשון
אקדמאית תואר שני
3. וותק בארגון:
עד שנה
4 - 2 שנים
8 - 6 שנים
מעל 8 שנים
שאלון מס' 2 - עבור לקוחות הארגון
1. באיזו מידה אתה חושב שהשירות הינו איכותי?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
2. באיזו מידה אתה חושב שהשירות הינו לקוי?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
3. באיזו מידה אתה חושב כלקוח לעזוב את החברה?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
4. באיזו מידה אתה חושב שהשירות הינו מקצועי?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
5. באיזו מידה הארגון מטפל ביעילות בתלונותיך?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
6. באיזו מידה אתה חושב שהעובדים הנותנים את השירות אינם מקצועיים?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
7. באיזו מידה אתה חושב שתדמיתו של הארגון נפגעה עקב שירות לקוי בזמן האחרון?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
8. לאחרונה בוצעו שינויים במצבת כוח האדם בארגון ונקלטו עובדי חברת כוח-אדם. באיזו מידה אתה חושב שעובדה זו משפיעה על רמת השירות הניתנת בארגון?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
9. באיזו מידה אינך חושב שיש צורך לשנות את אופי השירות הניתן בארגון?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
משתנה בלתי תלוי :
עובדים קבועים/עובדי קבלן
משתנה תלוי: איכות שירות

תגים:

אדם · בתי · הספר · הרפואיים · עובדים · איכות · שירות · אוניברסיטה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין סוג כוח אדם לבין איכות השירות (הצעת מחקר)", סמינריון אודות "הקשר בין סוג כוח אדם לבין איכות השירות (הצעת מחקר)" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.