היישום אינו מחובר לאינטרנט

העסקת עובדים על ידי חברות כוח אדם

עבודה מס' 064692

מחיר: 350.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הסיבות העיקריות להתפתחותן של חברות כוח אדם בישראל, פסיקה בנושא, עיקרי "חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם", התשנ"ו-1996 והתיקון לחוק.

9,105 מילים ,21 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

לעיל, הסיבה העיקרית שהביאה אותי לכתיבת עבודה סמינריונית בנושא זה, היא חוסר הצדק הקיים במצב של עובד זמני.
באותו ארגון עובדים שניים : האחד עובד חברה והשני עובד זמני - מבצעים אותה עבודה, תחת אותם נהלים, מול אותם אנשים, אותן שעות.
ובכל זאת, הראשון נהנה בד"כ ממשכורת גבוהה יותר, מתנאים טובים יותר, ביטוח פנסיוני, פיצויי פיטורים ובטחון תעסוקתי.
האחר, יקבל משכורת בניכוי אחוז מסוים לחברת כוח האדם, יעבוד ללא תנאים מעל למינימום הנדרש, יחשב כעובד ארעי, ואולי אף יועבר בין מעסיק בפועל למעסיק בפועל על פי הצורך.
להלן דברי השופטת ברק בעניין צבי שפיר - נתיב ביצוע תעשייתי : "שיטת ההעסקה באמצעות חברות כוח אדם או קבלנים לתקופת זמן ארוכה נראית בעיניי כמגמה שלילית ביחסי עבודה הפוגעת בהגנה שמשפט העבודה נותן לעובדים הן במישור האינדיבידואלי והן במישור הקיבוצי. העסקה באמצעות קבלני כוח אדם מטרתה להגן על עובדים זמניים העוברים ממשתמש למשתמש כאשר העסקתם אצל כל אחד מהמשתמשים היא לתקופה קצרה. אדם המועסק במשך תקופה ארוכה אצל משתמש אחד ראוי לו שיחשב כעובדו של המשתמש. אם לא תאמר כן ייווצרו במקום העבודה שני מעמדות של עובדים, העובדים המוגנים על ידי ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על המשתמש ועובדים הנחשבים לעובדי הקבלן אשר כל אותם הסכמים וצווי הרחבה החלים על המשתמש אינם חלים עליהם"(1).

אין תשובה חד משמעית באשר לתועלות שבתיקון לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם. נכון להיום, התיקון עדיין לא יושם ואין תאריך ודאי ליישומו.

בתחילת דרכי בעבודה זו, חשבתי כי יקרו מהלכים רבים, שישנו את פני הדברים בעבודה עוד בהתהוותה, אולם המצב לא השתנה.
עובדים שמועסקים באמצעות חברות לכוח אדם זמני, נקלטים לארגון המשתמש בפועל לאחר 3 שנים. ולא אחת שמעתי על עובדים המפוטרים לפני הגיעם ל-3 השנים הללו. ריבוי חברות ה"קש" וחברות הנעות על פני הרצף - אך אינן בדגם ה"אוטנטי", מותיר את העובדים ללא זכויות, ויותר חשוב מכך ללא ביטחון תעסוקתי ו/או כלכלי.
-------------------------------------------------------------------
1. דב"ע נז' 3-56 צבי שפיר - נתיב ביצוע תעשייתי, פד"ע ל"ב 241, 249.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון: הקדמה
הסיבות העיקריות להתפתחותן של חברות לכוח אדם זמני
פרק שני: החברות לכוח אדם זמני
2.1 תבניות העסקה מסורתיות ותבניות בלתי שגרתיות:מאפייני השוני
2.2 דגמים שונים של חברות לכוח אדם זמני
2.3 חברות לכוח אדם זמני בישראל
פרק שלישי: זרם הפסיקה החדש
3.1 כפר רות
3.2 קרן הפנסיה של פועלי הבניין בע"מ
3.3 דפנה לוין
3.4 חברת הבניה של הקיבוץ הארצי
פרק רביעי: "חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 1996"
4.1 כללי
4.2 ביקורת על החוק
4.3 משמעויות לגבי שוק העבודה
4.4 משמעויות לגבי העובדים
4.5 יחסי עבודה ארוכי טווח
4.6 טענות כנגד ההעסקה במסגרת חברות לכוח אדם זמני
4.7 שביעות רצון בקרב עובדי חברות לכוח אדם זמני
פרק חמישי: פסקי דין משמעותיים לפני התיקון לחוק
5.1 הכרה בקלדניות בתי המשפט כעובדות מדינה
5.2 אילנה לוינגר
פרק שישי: התיקון לחוק
6.1 כללי
6.2 השלכות אפשריות
נספחים

קטע מהעבודה:

אז מה מניע אדם לעבוד כעובד זמני? מתברר שישנם מצבים שהעובד יעדיף להיות עובד זמני.
הסיבות העיקריות להתפתחותן של חברות לכוח אדם זמני מתחלקות לשלוש קטגוריות עיקריות: הקטגוריה הראשונה נובעת מצורכי המערכות הארגוניות הפועלות בסביבה תחרותית דינאמית.
הקטגוריה השנייה נובעת מרצונם של ארגונים להשתחרר ממגבלות שמוטלות עליהם - מגבלות ביורוקרטיות, חוקיות וכדומה.
הקטגוריה השלישית, היא זו שתענה על השאלה שמוצגת בתחילת הפרק, נובעת מצורכיהם של העובדים עצמם.

מקורות:

ספרות:
רות בן ישראל, העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם: הלכה ומציאות. מתוך: "מתמקרים החוצה: העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם"/ רות בן ישראל, ספר ברנזון.
עובדים באמצעות קבלני כ"א בישראל: ניתוח תוצאות סקר עובדים באמצעות קבלני כ"א 1999-2000.
השפעת חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם על הענף. אגוד לשכות המסחר בישראל. ינואר 2001.
מרציאנו יוסי, יו"ר האגף לדמוקרטיה תעשייתית וחב' כ"א. הסתדרות העובדים הכללית חדשה. מכתב מתאריך ה-.20.3.2002
גלין, אמירה. "על התיקון לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם - האם יצא שכרנו בהפסדנו?". עבודה, חברה ומשפט ח : 103-126. תשס"א.
צ'רלס הנדי, "עידן הפרדוקס" 1995
מרגליות, יורם; רבין מרגליות, שרון.: "עבודה ורווחה: על הקשר בין דפוסי ההעסקה המשתנים לבין זכויות הרווחה של העובדים". עיוני משפט כ"ח, תשס"ב.
בן ישראל רות, "דיני עבודה", כרך ב', האוניברסיטה הפתוחה.
בן ישראל רות, "העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם : שאלות של יחידת מיקוח ויציגות - הרהורים ראשוניים בעקבות התיקון לחוק". מאזני משפט ב, תשס"ב.
"שוק עבדים" בישראל, 6 יולי 2004 / י"ז בתמוז תשס"ד.
חיים ביאור, "דחיפה לחברות כוח האדם - מכה לעובדים".
בן ישראל, רות, "מיקור חוץ 'מתמקרים' החוצה - העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם - פרשנות אחרת - המרת העסקה הפורמלית בעסקה האוטנטית". שנתון משפט העבודה ז: 4-52, תשנ"ט.
אילן מרסיאנו, "50% מעובדי חברות כוח אדם משתכרים שכר מינימום", פורסם ב"ידיעות אחרונות" 09/02/04.
פסיקה:
דב"ע נז' 3-56 צבי שפיר - נתיב ביצוע תעשייתי, פד"ע ל"ב 241, 249
חסן עליאה אלהרינת נ' כפר רות ואח' דב"ע נב 3-142 , פד"ע כד, 535
הרשקוביץ נ' מדינת ישראל,דב"ע 3-129, פד"ע י"ב 255
תב"ע מט 6-16 קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבניין ועבודות ציבוריות, אגודה שיתופית בע"מ נ' זמיר שירותי כוח אדם בע"מ, פד"ע ד 24.
דב"ע נה/2-109 לוין נ' המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כט 326
דב"ע נד 3-96 מחלקת הבניה של הקיבוץ הארצי בע"מ נ' עבד אל רחמן עאבד, פד"ע כט 151.
חני אבני - כהן ואח' נ' מד"י הנהלת בתי המשפט ואח'. עב 911583/99 (ניתן ביום 29.7.01).
ע"ע 1189/00 אילנה לוינגר נגד מדינת ישראל ואח'

תגים:

דיני · זמניים · עבודה · עובדים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "העסקת עובדים על ידי חברות כוח אדם", סמינריון אודות "העסקת עובדים על ידי חברות כוח אדם" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.