היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10119
מדיניות השקעות במשק, מדיניות פיזור התעשיה, תעסוקה, תעשיות בטחוניות,הפרטת מפעלים,תקציב 93 מול קודמיו.
4,985 מילים (כ-15.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 10154
סקירת יחסי השלטון בשנים 92-96 כלפי המיעוט הערבי בארץ ובדיקה מול שלטון הליכוד.
2,723 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 10191
ניתוח הנתונים אודות מאפייני כח העבודה אצל נשים מזווית כלכלית, פערי השכר מהאספקטים הכלכליים משפטיים.
9,291 מילים (כ-28.5 עמ'), 22 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 10195
הרקע לצמחיתה של רפ"י,המנהיגים והמנהיגות מקום המדינה,הסיבות להקמתה, האיחוד עם מפא"י ואחדות העבודה.
5,320 מילים (כ-16.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 10224
האם לאחר עלית העבודה לשלטון השתנתה מגמת הבניה, בדיקת הסטיות, בדיקת קבוצות אינטרס ולחץ שונות.
4,180 מילים (כ-13 עמ'), 15 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 10321
עבודה מקיפה המתארת את המצב המשפטי בדיני הביטוח.
7,190 מילים (כ-22 עמ'), 9 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 10331
סקירת מחקרים ומאמרים אודות הנושא ובדיקת הסיבות להבדלים בין נשים וגברים בלחץ בעבודה במהלך הקרירה.
7,435 מילים (כ-23 עמ'), 27 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 10347
ניתוח כרונולוגי, בן גוריון ורעיון א"י השלמה, תפיסתו של בן גוריון לעומת תנועת העבודה של ימינו.
3,507 מילים (כ-11 עמ'), 10 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 10429
השנים הראשונות בישוב, רכישת אדמות ועבודת קרקע, היחסים של המתיישבים עם תושבי המקום ועמדת השלטון כלפיהם.
6,115 מילים (כ-19 עמ'), 12 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100