היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67384
כיצד באות לידי ביטוי עמדותיהם של מורים כלפי תפקיד המורה כמנהיג על סוגיו השונים ועל היבטיו השונים כיום.
9,872 מילים (כ-30.5 עמ'), 54 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65593
מחקר איכותי שנערך על אוכלוסיית מורים בבית הספר היסודי.
9,867 מילים (כ-30.5 עמ'), 19 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62181
מחקר בחינוך שמטרתו לבדוק האם המערכת הבית ספרית וידע המורים בחינוך מיוחד משפיעים על עמדות המורים כלפי השילוב .
22,102 מילים (כ-68 עמ'), 72 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68438
פיתוח של תכנית השתלמות ופירוט הפעילויות.
15,342 מילים (כ-47 עמ'), 39 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 64528
בדיקה כצד המורה המשלב (מורה בכיתה שבה משולבים ילדים חריגים) מעריך את תפקידו.
8,258 מילים (כ-25.5 עמ'), 12 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 64897
התייחסויות להבדלים בין שלושה סוגי המורים - מורים המלמדים תלמידים אנגלית כשפה זרה.
3,985 מילים (כ-12.5 עמ'), 25 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 64221
מאפייני השחיקה של המורים והאם שחיקת מורים גורמת לחוסר שביעות רצון של התלמידים (מהאינטרקציה עם המורה, מהלימודים עצמם וכו').
6,053 מילים (כ-18.5 עמ'), 25 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 32695
מחקר איכותי הבוחן את תרבותם המקצועית של מורים, באמצעות תצפיות על האינטראקציות המתרחשות בחדר המורים.
3,638 מילים (כ-11 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 40627
הסיבות לבחירה במקצוע, המורה האידיאלי,דימוי המורה בעיני עצמו,בעיני התלמיד ובעיני המנהל, דימוי המקצוע, שכר והמלצות לשיפור.
7,172 מילים (כ-22 עמ'), 8 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100