היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין סוג העסקת עובד, מחויבותו הארגונית ותפוקתו בארגון

עבודה מס' 066332

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר בין מחויבות ארגונית לבין רמת הביצוע בהתייחס לשתי אוכלוסיות המחקר, עובדי הארגון ועובדי חברות מיקור חוץ.

10,793 מילים ,60 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

ענף הבנקאות הינו למעשה הענף המוביל בתחום הכלכלי, במשק המקומי והעולמי.
ענף הבנקאות העכשווי בארצנו, עובר בשנים האחרונות תהפוכות שונות כתוצאה משינויים בינלאומיים בענף, שינויים טכנולוגיים, שינויים כלכליים הנובעים מסיבות חברתיות, סיבות כלכליות הנובעות מהשפעות פוליטיות וכו'.
על מנת לשרוד בתחרות הגוברת והולכת עושה הבנק, בו בוצע מחקר זה, שימוש בטכניקת הניהול הגמיש כאשר אחד המאפיינים של ניהול גמיש הינה הגמישות המספרית, גמישות זו מאפשרת לארגון להתאים את מספר העובדים לצרכים המשתנים של הארגון בהתאם לשינויים ברמת הביקוש.
אחד התחומים עתירי כוח אדם מקצועי בשרות הבנקאי, הינו תחום התכנות ובניית מערכות המחשב כולל מנתחי מערכות ותוכניתנים . בתחום זה נקט הבנק בשנים האחרונות במדיניות של העסקת כוח אדם זמני המסופק ע"י חברות לכוח אדם וכן שימוש במיקור-חוץ.
השימוש בכוח אדם זמני הינו אחד התחומים המתפתחים בנושא ניהול משאבי אנוש ובשנים האחרונות גובר השימוש באפשרות זו הן בחו"ל והן בארץ.
הן הניהול הגמיש והן שיטת מיקור החוץ הינם חלק מהכלים הניהוליים העומדים בפני המנהל בעידן של היפר תחרות, בעידן של גלובליזציה מתפתחת ובעידן של שינויים דינאמיים ביותר בכלכלה העולמית הנובעים מהתפתחויות בתחומי הטכנולוגיה, המחשוב וההתפתחויות בעולם התקשורת.
הלקוח המודרני, הינו לקוח מתוחכם יותר חשוף יותר לפרסומים שונים של בנקים מתחרים וכו'.
הלקוח המודרני אינו מהסס לעבור מסניף לסניף באותו בנק ואף לעבור מעבר לכביש לבנק מתחרה.
שמירת הנאמנות המסורתית בין הלקוח לסניף הולכת ודועכת.
המטרה היישומית של מחקר זה היא להציג בפני מקבלי ההחלטות בבנק את הקשר בין מחויבות ארגונית לבין רמת הביצוע בהתייחס לשתי אוכלוסיות המחקר, עובדי הארגון (ההתייחסות היא לעובדים של הארגון ללא הבחנה אם הנם קבועים או חיצוניים או על בסיס חוזה אישי מול הבנק) ועובדי חברות מיקור חוץ. קשר זה יהיה אחד המדדים על פיהם תישקל מדיניות הבנק לגבי העסקת כוח אדם באמצעות חברות לכוח אדם בסוג העסוק שנבדק במחקר זה. עפ"י תוצאות המחקר יוכלו מקבלי ההחלטות לשקול את מדיניות העסקת כוח אדם באמצעות חברות לכוח אדם וכן לבחון האם להרחיב השימוש בשיטת מיקור-חוץ או אולי לצמצם השימוש בשיטת העסקה זו.
המחקר מתייחס לשלושה אלמנטים מרכזיים: העסקת כוח אדם זמני בשיטת מיקור החוץ, נושא המחויבות הארגונית של העובדים עליהם מבוצע המחקר והן רמת הבצוע של העובדים הנ"ל. המחקר בוצע באחד הבנקים הגדולים בישראל.
המחקר בוצע באמצעות שאלון אנונימי שהופץ למשתתפים במחקר הכולל שאלות בתחום המחויבות הארגונית וכן דוחות מחשב המרכזים את ביצועי המתכנתים (כתיבת תוכניות ומספר הפעמים שהתוכנית חזרה לתיקונים).
תוצאות המחקר אוששו את השערת המחקר הראשונה שהוצגה.
כלומר נמצא הבדל בין מחויבות ארגונית של עובדי הארגון לבין המחויבות הארגונית של העובדים המועסקים ע"י חברות לכוח אדם.
כמו כן לא נמצא קשר בין מחויבות העובד לבין רמת הבצוע שלו, כלומר אין חובה בארגון שככל שמחויבות העובד לארגון תהייה גבוהה יותר כך יעלו תפוקותיו.
לא ניתן להסתמך על נתוני מחקר זה בלבד על מנת להסיק מסקנות וכי על הארגון לערוך מחקרים נוספים אשר יאפשרו לארגון לקבל נתונים נוספים על שני סוגי האוכלוסיות הנ"ל הן במדדים נוספים של רמת בצוע כגון הספקי עבודה, הן במדדים של התנהגות ארגונית כגון מה ניתן לעשות כדי להגביר את ההזדהות של העובדים עם הארגון והן במדדים של רמת השרות הניתנת ע"י אוכלוסייה זו ללקוחות הפנימיים בארגון.

תוכן העניינים:
1) מבוא
1.1) תודות
1.2) כללי
1.3) מטרות המחקר
1.4) שאלות המחקר
1.5) השערות המחקר.
1.6) שיטת המחקר
1.7) משתני המחקר.
1.8) רציונל המחקר.
2) סקירת ספרות
2.1) עבודה זמנית/ חברה לעבודה זמנית
2.2) מהו מיקור חוץ
2.3) הסיבות לשימוש במיקור חוץ
2.4) החסרונות בשיטת מיקור החוץ
2.5) מאפייני אוכלוסיית כוח אדם זמני
2.6) מחויבות ארגונית
2.9) הערכת רמת ביצוע
2.10) הקשר בין ביצוע לבין מחויבות
2.11) הקשר בין מחויבות לעובדי הארגון ועובדים וחיצוניים
2.12) משתנים מנבאים.
3) שיטת המחקר.
3.1) המדגם.
3.1.1) אוכלוסיית המחקר.
3.1.2) דגימת המחקר :
3.1.3) שיקולים בבחירת המדגם/שיטת הדגימה.
3.2) הכלים.
3.2.1) מקור ראשוני.
3.2.2) מקור משני.
3.3) ההליך.
3.4) שיטת הניתוח.
3.5) מגבלות המחקר
4) פרק הממצאים
4.1) הממצאים:
5) דיון וניתוח
5.1) רקע
5.2) המטרות
5.3) תרומת המחקר
5.4) הקשר בין השערות המחקר וממצאי המחקר
5.4.1) השערה ראשונה
5.4.2) השערה שניה
6) סיכום ומסקנות
7) ביבליוגרפיה
8) נספחים
8.1) שאלון לעובדים

הערת מערכת: שם הבנק אינו מופיע בעבודה.

קטע מהעבודה:

ענף הבנקאות הינו ענף אשר קשור מאוד לפעילות הבינלאומית.
עקב הקשר ההדוק הנ"ל, הענף מושפע רבות מהשינויים המתחוללים בעולם העסקי והתחרות המסורתית, שהייתה קיימת עד כה בענף הבנקאות בארץ מקבלת ממדים חדשים של מאבקים ואיומים עם כניסתם של בנקים מחו"ל לשוק המקומי ועם התפתחות הבנקאות הביתית המבוססת על טכנולוגיות מתקדמות בתחום המחשוב ובתחום התקשורת.
בעזרת ההתפתחות הטכנולוגיות, מתפתחת בנקאות "חדשה" המאפשרת לתת הן לקהל המקומי והן לציבור הלקוחות ברחבי העולם שירותי בנקאות באמצעות הטלפון האינטרנט ומכשירים לשרות עצמי (ATM) לסוגיהן.

תגים:

מועסק · תפוקת · עובד · העסקה · בנקאות · בנק

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין סוג העסקת עובד, מחויבותו הארגונית ותפוקתו בארגון", סמינריון אודות "הקשר בין סוג העסקת עובד, מחויבותו הארגונית ותפוקתו בארגון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.