היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 67
עבודה מס' 20434
סקירת התופעה בה זוכים מנהלים לתשלומים רבים במקרה והחברה מחליפה בעלים (העסקה מובטחת).
3,187 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 21524
הצגת שוק הבניה, העובדים הזרים ודרכי העסקתם, סקירת מחקרי אפליה והגורמים לה והחלת חוקי העבודה על הזרים.
9,044 מילים (כ-28 עמ'), 19 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50210
החברה הישראלית, ההיבט המשפטי(חוקים וזכויות), ההיבט הכלכלי, הליקויים בנושא בשירות הממשלתי ומעמד האישה העובדת.
11,337 מילים (כ-35 עמ'), 23 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 50589
תיאור המפעל, תהליך תכנון משאבי אנוש ודרכים למימוש התכנון.
1,458 מילים (כ-4.5 עמ'), 3 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 50620
סקירת הנושא של העסקת ילדים בארץ ובעולם תוך התייחסות לשאלה האם ניתן להצדיק את התופעה בתנאים מסוימים.
7,946 מילים (כ-24.5 עמ'), 13 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60187
מהו הרקע ליצירת קשרי עובד\מעביד, העובד כסטטוס, הבעיתיות בהגדרת החוק לשאלה "מיהו עובד שכיר?", ומהן סוגי ההתקשרויות לביצוע עבודה.
3,539 מילים (כ-11 עמ'), 15 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 60278
ניתוח אירוע בחברת אנגלובנק.
1,978 מילים (כ-6 עמ'), 13 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 60282
סקירה קצרה של השינויים והמגמות שהתעוררו בעולם ההעסקה ב-30 השנים האחרונות.
1,516 מילים (כ-4.5 עמ'), 17 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 60363
12,170 מילים (כ-37.5 עמ'), 51 מקורות, 344.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 67