היישום אינו מחובר לאינטרנט

העסקת ילדים

עבודה מס' 050620

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הנושא של העסקת ילדים בארץ ובעולם תוך התייחסות לשאלה האם ניתן להצדיק את התופעה בתנאים מסוימים.

7,946 מילים ,13 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
הדילמה המוסרית והשאלה המחקרית
חלק ראשון : סקירת הנושא
רקע
מספר הילדים העובדים בארצות השונות
נתוני העסקת ילדים
הסיבות לאי-הדיוק בנתונים הרשמיים המדווחים
מי הם הילדים העובדים ?
באילו עבודות הם עובדים
הנזקים הפיזיים והנפשיים היכולים להיגרם לילדים בעבודה
מהן הסיבות שבעטיין מעדיפים להעסיק ילדים ?
התחיקה בנושא העסקת ילדים
האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילדים
המצב בישראל
הרקע לתעסוקת הילדים
לעבוד בשביל לחיות
תעסוקה במקום לימודים

חלק שני : הדיון התיאורטי
הדילמה המוסרית
האם מותר להתערב
רלטביזם מוסרי
תורות מוסר
תועלתנות
תועלתנות אקט
תועלתנות כלל
הצווי המוחלט לפי קאנט
הצדק כהוגנות לפי רולס

סיכום ומסקנות
הפן התאורטי
הפן המעשי

נספחים

ביבליוגרפיה

מבוא
בראשית שנות ה-80 אמד משרד העבודה הבין-לאומי ( ILO - International Labor rganization) את מספר הילדים החיים בסטטוס של 'עבודת ילדים' ב- 142 מליון.
בשנת 1998, על-פי אותו מקור, דובר על לפחות 250 מליון ילדים עובדים בין הגילאים 5-14 בארצות המתפתחות בלבד כשלמעשה, המספר אף גדול יותר מן הרשום בסטטיסטיקות רשמיות אלה. קרוב למחציתם מועסקים בניגוד לאמנה הבין-לאומית הקובעת רף של 15 שנים לגיל העובד, וכן קריטריונים לגבי סוגי העבודות המותרות לגילאים הנמוכים מ-15. בהודו בלבד רשומים למעלה מ-11 מליון ילדים עובדים מתחת לגיל 15 ומספרם גדל. שעות העבודה מגיעות לעתים ל-12 ואף ליותר מכך כשחלקם מועסקים בשכר נמוך מאוד. הם עובדים במטעים, במכרות, בבניין, בחרושת, בבתי-מלאכה, בתובלה, במחצבות ועוד. זוהי העבדות המקובלת ביותר במאה ה-20.
זכויות ילדים שאנו מקבלים כמובנות מאליהן, נרמסות לעתים קרובות בארצות אחרות. העסקת ילדים במדינות העולם השלישי היא תופעה רווחת.

הדילמה המוסרית והשאלה המחקרית
לכאורה, ולאור הצגת הנושא, יטען מי שיטען כי אין כאן למעשה שום דילמה מוסרית. ברי לו, לאותו אדם החי בחברה מערבית של סוף המאה ה-20 ומגדיר את עצמו "נאור מתקדם ומוסרי" - כי העסקת ילדים, וודאי בתנאים אלו, היא פשע כלפיהם וכלפי החברה בכלל.
במדינת ישראל קיימת מדיניות רווחה סוציאלית. אחוז העניים הוא נמוך יחסית, וגם עוני אין פירושו כליה. כמו כן העזרה ההדדית ופעילויות גמילות החסדים הנפוצות במדינה מאפשרות לאוכלוסיות החלשות לחיות בתנאי קיום סבירים.
בבואנו לשפוט חברה המאפשרת העסקת ילדים, עלינו לזכור כי המצב בארצות בהם התופעה רווחת אינו דומה כלל ועיקר למצב בארצנו.
ברחבי הודו למשל, ישנם עשרות מיליוני ילדים המופקרים לגורלם ע"י משפחותיהם. ילדים אלה מגיעים לרחוב מסיבות שונות : הורים שאין באפשרותם לכלכל את ילדיהם, הורים מסוממים, שיכורים, פושעים, חולי רוח וכן ילדים שבאים לעולם שלא בתכנון ונזרקים לרחוב כמעט מגיל אפס. מצד שני, מקום תעסוקה לילדים אלה (גם אם התנאים בו מחפירים), מספק להם את צורכי הקיום הבסיסיים ומאפשר להם לחוש שייכות למסגרת מסוימת ואף הופכם לאנשים יצרניים התורמים לחברה. כמו כן, מסגרת העבודה מרחיקה אותם מן הפשע ומן השוטטות חסרת המעש ברחובות. חוסר הרצון של החברה להגן על הילדים נובע מהעובדה שתעסוקתם משרתת צורך חברתי מסוים, ולעיתים היא עדיפה מהמצב הקיים.
השאלה המחקרית עמה אתמודד בעבודה היא : האם העסקת ילדים בעבודות האסורות על-פי אמות המידה הבינלאומיות, היא תופעה לא מוסרית ככלל או שמא הדבר תלוי בנסיבות, במקום ובחברה אליה ילדים אלו משתייכים ? במלים אחרות - האם תיתכן לגיטימציה מוסרית לתופעה זו והאם נוכל להצדיקה בנסיבות מסוימות?
בעבודה זו גם אציג את הנושא תוך התייחסות לפן החברתי ולדילמה המוסרית המשתקפת ממנו.
בנוסף, אתייחס לתחום החקיקה הבין-לאומי בנושא זכויות הילד, ולמצב בישראל. לבסוף אשלב מספר תיאוריות מוסר רלבנטיות.

ביבליוגרפיה
סטטמן, דניאל "דילמות מוסריות", מגנס - האוניברסיטה העברית, 1991
אלון, יונה "המוסר החברתי מול המוסר הקיומי", אל"ף, 1984
רינג, ישראל "מוסר לשם מה ? " , ספרית פועלים, 1994
דסקל, מרסלו "הצודק והבלתי צודק" , הפקולטה למדעי הרוח-אונ' ת"א, 1977
וינריב, ד"ר אלעזר "בעיות בפילוסופיה של המוסר", האונ' הפתוחה, 1980
טצה, גיא "האגודה הבין לאומית לזכויות הילד", הוצ' האגודה- י-ם, 1998
אלמוג, שולמית "זכויות של ילדים" הוצאת שוקן , 1997
גבע, אביבה "מוסר ועסקים" האוניברסיטה הפתוחה 1997

.Challis, James and Alliman, David, "child workers today" quartermaine house ltd. 1979
.Bequele, assefa and Boyden, jo, "combating child labour", international labour office 1988
Rodgers, gerry and Standing, guy, "child work, poverty and underdevelopment", international
. labour office 1981

http://www.dol.gov/dol/ilab/public/media/reports/iclp/sweat5.htm
http://www.unicefusa.org/issues97/jan97/labor.htm
http://www.unicef.org/about/abtright.htm
http://www.geocities.com/collegePark/library/9175/inquiry1.htm
http://www.site-effect.co.il/shlom.html
http://www.ilo.org

מקורות:

סטטמן, דניאל "דילמות מוסריות", מגנס - האוניברסיטה העברית, 1991
אלון, יונה "המוסר החברתי מול המוסר הקיומי", אל"ף, 1984
רינג, ישראל "מוסר לשם מה ? " , ספרית פועלים, 1994
דסקל, מרסלו "הצודק והבלתי צודק" , הפקולטה למדעי הרוח-אונ' ת"א, 1977
וינריב, ד"ר אלעזר "בעיות בפילוסופיה של המוסר", האונ' הפתוחה, 1980
טצה, גיא "האגודה הבין לאומית לזכויות הילד", הוצ' האגודה- י-ם, 1998
אלמוג, שולמית "זכויות של ילדים" הוצאת שוקן , 1997
גבע, אביבה " מוסר ועסקים " האוניברסיטה הפתוחה 1997
CHALLIS, JAMES AND ALLIMAN, DAVID "child workers today" quartermaine house ltd. 1979
Bequele, assefa and boyden, jo " combating child labour" international labour office 1988
Rodgers, gerry and standing, guy "child work, poverty and underdevelopment" international labour office 1981

תגים:

העסקת ילדים · מוסר רולס

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "העסקת ילדים", סמינריון אודות "העסקת ילדים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.