היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65791
תפיסת האדם מבחינה פילוסופית והשוואה בין הגישות של רוג'רס ושטיינר בנושא
2,305 מילים (כ-7 עמ'), 2 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68152
בחינת האחריות המוסרית של מנהלי ערוצי הטלוויזיה לנוכח המחקרים המצביעים על ההשפעות השליליות של תכניות אלו על ילדים ונוער.
7,267 מילים (כ-22.5 עמ'), 23 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 61184
סוגי מנהיגות אצל ילדים בסביבת הלימוד הכיתתית, הילד האלים-החריג כמנהיג.
7,182 מילים (כ-22 עמ'), 8 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61204
האם יש להפריד בין ילדים מפגרים (חריגים) מאלה הנחשבים רגילים כאשר החינוך רואה את טובת הילד או אולי מצב כזה רק מגביר ומבליט את ה"מיוחדות".
7,563 מילים (כ-23.5 עמ'), 17 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65297
השינויים בחלוקת התפקידים הקלאסיים והתכונות בין ההורים, לפי ארבעה ספרי ילדים משנות ה-80.
7,905 מילים (כ-24.5 עמ'), 6 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65811
סקירה תיאורטית ותצפית על שני ילדי גן.
4,886 מילים (כ-15 עמ'), 8 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 61104
הילדים החריגים, המאפיינים שלהם מבחינות גופניות ומנטליות והפעולות הנעשות בכדי לשלבם במסגרת חינוכית רגילה.
6,032 מילים (כ-18.5 עמ'), 11 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65822
התעללות מינית בילדה עם פיגור שכלי.
3,699 מילים (כ-11.5 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65810
ניתוח כולל של השיר סימנים, והיחס שבין שיר זה לשירת הפנאי העברית.
2,484 מילים (כ-7.5 עמ'), 1 מקורות, 144.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100