היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין סטטוס העסקה לבין מוטיבציה מחוייבות ארגונית ושביעות רצון בעבודה בקרב עובדי חברת "בזק" חטיבת המרכז.

עבודה מס' 060363

מחיר: 344.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

12,170 מילים ,51 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

חברת בזק הוקמה בשנת 1980 כחברה ממשלתית ובחודש פברואר 1984 החלה לפעול במטרה להקים ולפתח תשתיות תקשורת ולספק שירותי תקשורת בישראל, בהתאם להוראות חוק בזק (התשמ"ב, 1982).
חברת בזק מעסיקה (נכון להיום) כ-1890 עובדים קבועים ועוד כ2870 - עובדי קבלן (לא כולל מנהלים ומנהלי שטח).
החברה הינה הספק העיקרי של שירותי התקשורת במדינת ישראל. החברה (ביחד עם חברות הבת שלה) מבצעת ומספקת מגוון רחב של פעולות בזק ושירותי בזק, לרבות שירותי טלפון פנים-ארציים ובין לאומיים, שירותי רדיו וטלפון נייד, הנחה, אחזקה ופיתוח של תשתיות, מתן שירותי תקשורת לספקי תקשורת אחרים, תקשורת נתונים, החכרת קווים, שירותי לווין, הפצת שירותי טלוויזיה ורדיו לציבור, אספקה ותחזוקה של ציוד ושירותים בבית הלקוח.
בחטיבת המרכז (חברת בזק מורכבת מארבעה מרחבים) עובדים כ-1030 עובדים המתחלקים ל-560 עובדים קבועים, 430 עובדי כוח-אדם זמניים ו-40 עובדי חוזה אישי.
לאור השינוי בסביבה הארגונית של חברת בזק, הכולל שינוי בתפיסת העסקת כוח-האדם מסיבות של תחרות ענפה בענף, שינוי בתנאי הרישיון, נוצר מצב של פרישה מרצון בקרב העובדים הקבועים (בשנת 1999 עזבו %14 מקרב העובדים הקבועים ובשנת 2000 עזבו עוד %19).5
כיום המדיניות של החברה הינה לא לשלב את העובדים הזמניים כעובדים קבועים בחברה, אלא לאחר ארבע שנים וזאת רק במקרים מיוחדים.
שינוי תמהיל כוח-האדם בחברה חוצה את כל החטיבות והאגפים והשפעתו עדיין אינה ברורה דייה.
כתוצאה מכך, נוצר מצב שקיימת כמות של עובדים מקצועיים מצומצמת, דבר הפוגע ביכולות הארגון לעמוד בלוח הזמנים המוקצב לו ולהתמודד בשוק התחרותי הקיים כיום.

עבודת המחקר בחנה האם קיים קשר בין סטטוס העסקה לבין מוטיבציה, מחוייבות ארגונית ושביעות רצון בעבודה בקרב עובדים קבועים, עובדים זמניים ועובדי חוזה אישי המועסקים על ידי חברת "בזק".
מטרת המחקר היתה בדיקת הקשר בין סטטוס העסקה לבין מחוייבות ארגונית, מוטיבציית העובדים, ושביעות הרצון בעבודה בקרב שלושת סוגי אוכלוסיות המחקר.

שיטת המחקר היתה באמצעות שאלון אשר הופץ בקרב שלושת סוגי האוכלוסיה (עובדים קבועים, עובדים זמניים ועובדי חוזה אישי) כאשר מדגם המחקר היה 70 עובדים מכלל עובדי חברת "בזק". הנושא נבחן באמצעות שאלון סגור כאשר השאלון הכיל שאלות רלוונטיות בנושאי המחקר.

תוכן העניינים:
פרק 1 - מבוא
1.1 - רקע
1.2 - הבעיה העיסקית
1.3 - רציונל המחקר
1.4 - מטרת המחקר
1.5 - הגדרת המשתנים
פרק 2 - סקירת ספרות
2.1 - סטטוס העסקה
2.2 - מעורבות בעבודה
2.3 - מוטיבציה
2.4 - שביעות רצון
פרק 3 - שיטות מחקר
3.1 - הגדרת אוכלוסיית המחקר
3.2 - מדגם המחקר
3.3 - תאור שיטת הדגימה
3.4 - כלי המחקר
3.5 - הגדרת המשתנים
3.6 - הליך המחקר
3.7 - עיבוד הנתונים
3.8 - מגבלות המחקר
פרק 4 - ממצאים
פרק 5 - ניתוח ודיון
פרק 6 - סיכום, מסקנות והמלצות
6.1 - סיכום
6.2 - מסקנות
6.3 - המלצות
פרק 7 - ביבליוגרפיה

נספח

מקורות:

Galin, A. (1997) - Restructuring employee - employer relations : comparison of traditional and flexible models, Working paper 6/97, Tel-Aviv University.
Genon, T.C. (1975) - The Management of Peripheral Employees - Personal Journal - pp. 482-501.
Herebiniack, F.D. Alutto, C. - (1993) - Why the theories satisfaction doesn't work - Harvard Business Review.
Hall, M.M. (1994) - "Rater motivation in the performance appraisal context a theoretical framework", Journal of management 20, pp. 737-756.
Kallebery, R. (1987) - "Internal Service Quality and Job Satisfaction: Linkages and Implications for Management", Human Resource Planning 19 (2), pp. 20-31.
Kohn, J. Schooler, P.T. ( 1993) - "High performance work system and firm performance", Monthly labor review 118, pp. 29-36.
Lee, T.W. Johnson, D.K. (1991) - The effect of work schedule and employment status of the organizational commitment and job satisfaction of versus part time employees - Journal of vocational behavior 38, pp. 208-224.
Lawler, M. Hall, P.L. (1990) - Managerial behavior, performance and effectiveness, N.Y. McGraw-Hill.
Maslow, A.H. (1956) - Motivation Personality, New-York: Harper Row.
Modway, R.T. Porter, L.W. Steers, R.M. (1992), Employee organizational linkages the psychology of commitment, absenteeism and turnover, N.Y. Academic Press.
Miller, H.E. Terborg, J.R. (1997) - "Job attitudes of part and full time employees", Journal of applied psychology 64, pp. 380-386.
Morris, A.N. Sherman, T. (1991) - Managing temporary workers: a permanent HRM challenge, Organizational Dynamics, 23, pp. 49-63.
Mullins, J.M. (1999) - Management and organizational behavior, 5th Ed. Financial Times, Pitman Pub. London.
Meyer, P. Allen, A.D. (1991) - The Temporary Help industry: A Response to the Dual Internal Labor Market - Industrial and labor Relation Review 38 (4) - pp. 15-20.
Nicholson, K.B. (1997) - Behavior and satisfaction at work, Management Review.
Nelson, G. (1996) - The Commitment - Trust Theory of Relationship" - Journal Mareeting - Vol 58, July 1994, pp. 20-28.
Price, J.L. et al (1991) - Employee commitment: Resolving some issues forthcoming", Work and occupations 19, pp. 211-236.
Price, J.L. Mueller, J.E. (1991) - Organizational behavior and management" Handbook of industrial and organizational psychology 17, pp. 1281-1297.
Salanick, P.H. (1977) - Principles of Advertising, Chicago: A.W. Shaw Co., pp. 273.
Schwab, N.R. Cumming, C.L. (1992) - "Full-time wage employment", International Labor Review 125, pp. 641-657.
Smith, F.L. (1996) - "The impact of job experience and ability on job knowledge, work sample performance and supervisory ratings of job performance", Journal of applied psychology 71, pp. 432-439.
Segal, D.R Sollivan, P.R. (1995) - Congruence, Personality Patterns Satisfaction in college women - Journal of vocational behavior 42, pp. 253-264.

תגים:

שאלון · הנעה · טלפון · תקשורת · זמניים · כוח · אדם

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין סטטוס העסקה לבין מוטיבציה מחוייבות ארגונית ושביעות רצון בעבודה בקרב עובדי חברת "בזק" חטיבת המרכז.", סמינריון אודות "הקשר בין סטטוס העסקה לבין מוטיבציה מחוייבות ארגונית ושביעות רצון בעבודה בקרב עובדי חברת "בזק" חטיבת המרכז." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.