היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין מחוייבות ארגונית לבין מוטיבצייה - שוטר וותיק מול שוטר חדש

עבודה מס' 060419

מחיר: 368.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקה באמצעות שאלונים של הגורמים המשפיעים על מוטיבציה של שוטרים ותיקים מול חדשים.

11,630 מילים ,35 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

עבודת המחקר התמקדה בבחינת הקשר בין מחוייבות ארגונית למוטיבציית שוטר וותיק מול שוטר חדש.
מחוז שי (שומרון ויהודה) הוקם בשנת 1994 וזאת עקב מאורעות מערת המכפלה וועדת שמגר שאחת ממסקנותיה היתה - הקמת מחוז נוסף במשטרת ישראל.
כוח האדם שהוקצה לטובת מחוז זה, הגיע ברובו ממחוז ירושלים, עקב הקרבה הגיאוגרפית בין המחוזות. לצורך הנושא נערך גיוס מסיבי לאיוש המחוז (שוטרים וותיקים וחדשים).
כיום עומד המחוז על כ1200,- תקנים לערך הפזורים מחברון בדרום ועד ג'נין בצפון.
תחום המחוז הינו הגדול ביותר במשטרת ישראל מבחינה טריטוריאלית, ועבודת השוטרים מתמקדת בשטח B ו- C בתחום עבירות הרכב למיניהן, סכסוכי קרקעות בין יהודים לפלסטינאים, הפרות סדר ופשיעה רגילה במחוז.
שטח A הינו בתחום אחריות פלסטינאית, מבחינה בטחונית והן מבחינה פלילית, דבר המקשה לעיתים קרובות את הטיפול בפשיעה, עקב בריחת עבריינים לתחום שיפוט זה המהווה עיר מקלט לעבריינים.
על אגף החקירות במחוז שי להתמודד עם בעיות אלו ועוד רבות, תוך התחשבות מתמדת ברגשיות המצב המדיני, מאחר וטיפול אגרסיבי מדי יכול לגרום לתסיסה מיידית בקרב האוכלוסיה הערבית ומאידך טיפול לוקה בחסר מחזק את השליטה הפלסטינאית הבלתי חוקית בשטח B ו- C.
בראש אגף החקירות עומד קצין אח"ק מחוזי ולצידו סגנו. בכל תחנה אזורית (חברון ושומרון) ישנו קצין אח"ק מרחבי ובכל תחנה ישנו רמ"ח (ראש משרד חקירות) ומספר חוקרים, על פי גודל התחנה.

הבעיה העיסקית בה התמקדה העבודה היתה:
קיימת ירידה של כ-15% במשך שלוש השנים האחרונות בכמות השוטרים החדשים המתגייסים ליחידה, דבר הפוגע בתפוקות היחידה.

מטרת המחקר היתה:
לזהות, לנתח ולהבין את הסיבות והגורמים אשר משפיעים באופן בולט על המוטיבציה ועל המחוייבות הארגונית של המגוייסים החדשים לעומת השוטרים הוותיקים.

שאלות המחקר
1. מה מניע את השוטר החדש להמשיך ולשרת ביחידה?
2. האם קיימת השפעה של השוטרים הוותיקים על החדשים?
3. האם קיים הבדל בין מוטיבציית השוטר החדש לוותיק בקיום התפקיד?
4. מהי רמת המחוייבות של השוטר החדש מול השוטר הוותיק?

היקף המחקר כלל:
אוכלוסיית המחקר כללה את כלל שוטרי היחידה (כ-1200 שוטרים) כאשר מדגם המחקר כלל 70 שוטרים וותיקים ו-42 שוטרים חדשים.

תוכן העניינים:
פרק 1 - מבוא
1.1 - רקע
1.2 - הבעיה העיסקית
1.3 - מטרת המחקר וחשיבותו
1.4 - רציונל המחקר
1.5 - משתני ומודל המחקר
פרק 2 - סקירת ספרות
2.1 - רמת מעורבות בעבודה
2.2 - מוטיבציה
פרק 3 - שיטות מחקר
3.1 - הגדרת אוכלוסיית המחקר
3.2 - מדגם המחקר
3.3 - תאור שיטת הדגימה
3.4 - כלי המחקר
3.5 - הגדרת המשתנים
3.6 - הליך המחקר
3.7 - עיבוד הנתונים
פרק 4 - ממצאים
פרק 5 - ניתוח ודיון
פרק 6 - סיכום, מסקנות והמלצות
6.1 - סיכום
6.2 - מסקנות
6.3 - המלצות
פרק 7 - ביבליוגרפיה
נספחים
נספח 1 - דוגמת שאלון

מקורות:

רפפורט, ע. (2000), "במאבק נגד "בריחת מוחות" : רכב צמוד למהנדסי צה"ל, ידיעות אחרונות, 17.8.2000.
Arthur, P.D. (1982) - Organizational structure, attitudes and behavior - In: Staw, B.M. (Ed.) ,Research in Organizational behavior, Vol. 1. Jai Press.
Arnold, A.D. Feldman, P.L. (1982) - The historical background of modern social psychology - In: G. Lindzen (Ed.) ,Handbook of Social Psychology, Campridge MA: Addision-Wesle.
Bluedorm, S.N. (1982), Rewarding with status, Executive Excellence 9, pp. 3-5.
Becker, P. (1994) ,"Temporary flexibility: some recent developments and some unanswered questions", The work flexibility review (1), pp. 5-10.
Buchanan, B. (1994) ,"Building organizational commitment, the socialization of managers in work organizations", Administrative science quarterly 19, pp. 533-546.
Cotton, A.P. Tuttle, C. (1986), "Terms of empowerment" - In: R.Zemke, C.R. Bell, Service wisdom, Minneapolis, MN: Lakwood Books.
Dubin, R. Galin, A. (1991) , "Attachment to work: Russians in Israel", Work and occupation.
Galin, A. (1997),Restructuring employee - employer relations: comparison of traditional and flexible models, Working paper 6/97, Tel-Aviv University.
Grant, E.T. Bashaw, G.E. (1994) , "Keys for Successful Implementation of Total Quality Management in Hospitals", Health Care Management Review, 21 (1), pp. 48-60.
Herebiniack, F.D. Alutto, C. - (1993), Why the theories satisfaction doesn't work - Harvard Business Review
Krecker, F.R. (1994), Organizational behavior and leadership, San-Francisco: Jossey-Bass.
Kallebery, R. (1987) "Internal Service Quality and Job Satisfaction: Linkages and Implications for Management", Human Resource Planning 19 (2), pp. 20-31.
Kohn, J. Schooler, P.T. ( 1993), "High performance work system and firm performance", Monthly labor review 118, pp. 29-36.
Lawler, M. Hall, P.L. (1990), Managerial behavior, performance and effectiveness, N.Y. McGraw-Hill.
Miller, H.E. Terborg, J.R. (1997), "Job attitudes of part and full time employees", Journal of applied psychology 64, pp. 380-386.
Morris, A.N. Sherman, T. (1991) - Managing temporary workers: a permanent HRM challenge, Organizational Dynamics, 23, pp. 49-63.
Modway, R.T. Porter, L.W. Steers, R.M. (1992), Employee organizational linkages the psychology of commitment, absenteeism and turnover, N.Y. Academic Press.
Mueller, J.E. (1991), "Organizational behavior and management", Handbook of industrial and organizational psychology 17, pp. 1281-1297.
Mullins, J.M. (1999), Management and organizational behavior, 5th Ed. Financial Times, Pitman Pub. London.
Mobley, W.H. (1982), Employee Turnover: Causes, and Control, N.Y. Adisionwesley.
Nicholson, K.B. (1997), Behavior and satisfaction at work, Management Review.
Price, J.L. et al (1991-1996), "Employee commitment: Resolving some issues forthcoming", Work and occupations 19, pp. 211-236.
Salanick, P.H. (1997), Principles of Advertising, Chicago: A.W. Shaw Co., pp. 273.
Smith, F.L. (1996), "The impact of job experience and ability on job knowledge, work sample performance and supervisory ratings of job performance", Journal of applied psychology 71, pp. 432-439.
Weisberg, N. Kirschenbaum, L. (1990), A guide to job analysis, Bacia London.
Welch, R.B. (1996), Show Me More Than The Money, H.R. Focus, N.Y.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין מחוייבות ארגונית לבין מוטיבצייה - שוטר וותיק מול שוטר חדש", סמינריון אודות "הקשר בין מחוייבות ארגונית לבין מוטיבצייה - שוטר וותיק מול שוטר חדש" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.