היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין תמיכה ארגונית נתפסת וגיל העובד לבין מחוייבות ארגונית בקרב עובדי חברת "ידע ודעת" - הצעת מחקר

עבודה מס' 060643

מחיר: 300.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצעה למחקר באמצעות שאלונים.

4,250 מילים ,26 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

הקשר בין תמיכה ארגונית נתפסת וגיל העובד לבין מחוייבות
ארגונית בקרב עובדי חברת "ידע ודעת"
הצעת מחקר

תוכן העניינים
מבוא
סקירת ספרות
מחוייבות ארגונית
תמיכה ארגונית נתפסת
הקשר בין תמיכה ארגונית נתפסת לבין מחוייבות ארגונית
הקשר בין גיל העובד לבין מחוייבות ארגונית
הגדרת המשתנים והשערות המחקר
הגדרת המשתנים
השערות המחקר
מתודולוגיה
אוכלוסיית המחקר
מערך המחקר
הליך איסוף הנתונים
כלי המחקר
שיטה אלטרנטיבית
עיבוד הנתונים
מגבלות המחקר
רשימת מקורות
נספחים
נספח א': שאלון תמיכה ארגונית נתפסת
נספח ב': שאלון מחוייבות רגשית ומחוייבות להתמדה
נספח ג': שאלון דמוגרפי


עבודה בשיטות מחקר הכוללת את המשתנים הבאים:
- תמיכה ארגונית נתפסת
- מחוייבות ארגונית
- גיל

להלן פרק המבוא לעבודה:
תהליכי ההפרטה המתחוללים בעולם בשנים האחרונות, לא פסחו גם על חברת "ידע
ודעת". החברה, העוסקת בהדרכה מקצועית לארגונים ובייעוץ עסקי, עברה מחסות
ממשלתית לידיים פרטיות.
השינויים המבניים והפונקציונליים שהתחוללו בחברה במהלך החודשים שלאחר
מכירתה, הביאו את מנהלי החברה לנסות ולבחון מדדים רלוונטיים להמשך קיומו
של העסק, כאשר בתור התחלה נדרש החוקר לבחון האם רמת התמיכה הארגונית
הנתפסת בעיני העובדים משפיעה על מידת מחוייבותם הארגונית לחברה ?
בעיה נוספת שעמדה בפני החברה, נבעה מהעובדה שלאחר תהליך ההפרטה החל
תהליך של גיוס עובדים צעירים יותר לחברה והחלפת העובדים המבוגרים יותר.
החוקר התבקש לבדוק האם קיים קשר בין גיל העובדים לבין רמת מחוייבותם
הארגונית ?
מטרתו של המחקר הנוכחי כפולה. מבחינה יישומית, מענה על הבעיות שהוצגו לעיל
יתן בידי מקבלי ההחלטות בארגון כלים לביצוע שינויים (או לחילופין - להשארת
המצב הקיים) ברמות התמיכה שיוענקו לעובדים, וכן לגיבוש החלטות בדבר גיוס
עובדים צעירים לחברה. מבחינה מחקרית, יתרום המחקר הנוכחי לאישוש מחקרים
קודמים בתחום ולבחינתם על אוכלוסיה של עובדים במדינת ישראל בחברה שעברה
תהליך של הפרטה.

תגים:

אגונית · ארגון · גיל · התנהגות · מחוייבות · מחקר · נתפסת · עובדים · עמדות · שיטות · תמיכה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין תמיכה ארגונית נתפסת וגיל העובד לבין מחוייבות ארגונית בקרב עובדי חברת "ידע ודעת" - הצעת מחקר", סמינריון אודות "הקשר בין תמיכה ארגונית נתפסת וגיל העובד לבין מחוייבות ארגונית בקרב עובדי חברת "ידע ודעת" - הצעת מחקר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.