היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 42
עבודה מס' 62373
20,075 מילים (כ-62 עמ'), 114 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 62759
5,788 מילים (כ-18 עמ'), 37 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62771
ניתוח אמינות מערכת האנטנות בחברת פלאפון.
1,627 מילים (כ-5 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 63160
הגדרת נכות, תפיסת הנכות של האדם וסביבתו, תהליך עיבוד הנכות, מנגנוני הגנה ומשאבי התמודדות מערכות תמיכה ומערכת משפחתית.
3,962 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66362
בחינת כדאיותו של הוספת מרכיב השירות החדש, בעזרת 7 מודלים העוסקים במתן שירות.
7,376 מילים (כ-22.5 עמ'), 72 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61971
בדיקת ההבדלים בתפיסת השילוב בין אנשי חינוך והוראה (מורים), לבין אנשי מינהל (מנהלים ומפקחים) לאור הפעלת מרכזי תמיכה ישוביים ואזוריים (מתי"א).
43,427 מילים (כ-133.5 עמ'), 176 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 66087
המניעים, האירועים והסיבות אשר הובילו והולידו את תמיכתה של ארה"ב בהקמתה של מדינת ישראל.
5,852 מילים (כ-18 עמ'), 10 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61633
בחינתם של ארבעה ארגונים לשחרור לאומי באמצעות מודל המורכב משני משתנים- ייצוג פוליטי ותמיכה חיצונית.
6,601 מילים (כ-20.5 עמ'), 29 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 66216
בחינת מקורות עוצמ התנועה לפי שלושה פרמטרים: 1. תמיכה בינ"ל; 2. הון; 3. כוח אדם.
1,487 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 60.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 42