היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 41
עבודה מס' 70244
בדיקת ההשערה כי לתמיכה וועדית נתפסת ישנה השפעה רבה יותר על ביצועי העובד, שביעות הרצון של העובד מהארגון ועל רמת האזרחות הארגונית שלו מאשר תמיכה ארגונית נתפסת.
8,027 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64457
הקמת מערכת תמיכה לוגיסיטית במערכת השירות ללקוחות, תוך התאמתה לשימוש קל ונוח, מצד אחד של הלקוחות ומצד שני של אנשי הארגון (השיווק, התפעול ונותני השרות).
4,783 מילים (כ-14.5 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70285
מחקר איכותני הבודק את השפעת התמיכה כמאפיין תרבותי על המוטיבציה של אמהות עובדות.
2,220 מילים (כ-7 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60741
בחינת רשתות התמיכה אותן מהוות המסגרת החינוכית ושירותי הייעוץ השונים בעבור המתבגר העולה מברית המועצות לשעבר.
13,347 מילים (כ-41 עמ'), 31 מקורות, 458.95 ₪
עבודה מס' 60864
סקירת המפלגות החרדיות השונות והסיבות לתמיכתן בנתניהו.
4,142 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 67638
תיאור קבוצת תמיכה ודיון בשימוש הנעשה בקבוצה באלמנטים של עזרה עצמית כחלק מהטיפול בהורדה במשקל.
3,290 מילים (כ-10 עמ'), 13 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 67174
תמיכה חברתית ויעילות הורית כגורמים ממתנים באינטראקציה שבין הורים לילדיהם בעלי הפרעות סוציואמוציונליות .
9,589 מילים (כ-29.5 עמ'), 42 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66087
המניעים, האירועים והסיבות אשר הובילו והולידו את תמיכתה של ארה"ב בהקמתה של מדינת ישראל.
5,852 מילים (כ-18 עמ'), 10 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62373
20,075 מילים (כ-62 עמ'), 114 מקורות, 603.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 41