היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68023
מה מספר לנו תוכידידס על שיטות העבודה שלו ועל הדרך שבה הגיע אל העובדות שהציג בפנינו בספרו היחיד "תולדות מלחמת פילופוניס".
14,598 מילים (כ-45 עמ'), 39 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 50660
סקירה של שיטות המסחר בבורסה והתמקדות בשיטת הרצף.
14,587 מילים (כ-45 עמ'), 3 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 67669
תיאור העבודה הנעשית בארגון באמצעות שיטות ניהול MBO, תכנון ותקצוב ולפי שיטת TQM.
6,691 מילים (כ-20.5 עמ'), 23 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68291
סקירה של שתי שיטות.
3,072 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66113
בחינת איכותן של שתי שיטות הלימוד לכתות א': "שבילים" ו"פשוט חשבון", על מנת לספק למורים מידע על התוכניות הנ"ל ולנסות לקבוע האם, שיטה אחת עדיפה על פני השנייה.
10,941 מילים (כ-33.5 עמ'), 30 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50918
ניתוח והשוואת מחקרים בנושא הצלחתם של בני הקיבוצים בצה"ל.
6,952 מילים (כ-21.5 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50839
שיחזור ההצגה "ביקור הגברת הזקנה" מאת פרידריך דירנמאט.
1,874 מילים (כ-6 עמ'), 12 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 50799
עבודה זו היא הצעה למחקר בנושא הקשר בין הכוונה להחליף משקיעים בחברה לבין ירידת מוטיבציה של העובדים בחברת הייטק.
1,783 מילים (כ-5.5 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 50751
סקירה היסטורית של הנושא, טיפול בג"ץ ודיון בהחלטת בג"ץ האחרונה (.(12/98
3,535 מילים (כ-11 עמ'), 15 מקורות, 191.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100