היישום אינו מחובר לאינטרנט

בתוך המעבדה - מה מגלה לנו תוכידידס על שיטות העבודה שלו

עבודה מס' 068023

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מה מספר לנו תוכידידס על שיטות העבודה שלו ועל הדרך שבה הגיע אל העובדות שהציג בפנינו בספרו היחיד "תולדות מלחמת פילופוניס".

14,598 מילים ,39 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

השאלה הנשאלת בעבודה זו היא מה מספר לנו תוכידידס על שיטות העבודה שלו ועל הדרך שבה הגיע אל העובדות שהציג בפנינו בספרו היחיד "תולדות מלחמת פילופוניס". משך דורות רבים נחשב תוכידידס למחבר מהימן מאין כמותו, וכמי שהקדיש מאמץ רב לחקר העובדות הנכונות, אי לכך מעניין לנסות ולהתחקות על הכלים בהם השתמש.
תוכידידס, על דעת הכל , היה מדען חוקר, אדם שהאמת היתה תכליתו ואותה ביקש להוכיח ולהראות במשך כמעט כל חייו הבוגרים. ניתן רק לחלום על דיאלוג אידיאלי בינו לבין אריסטו על אודות תפקיד ההיסטוריון ועל האופן בו ניתן או לא ניתן לממש אותו. אנו אין לנו אלא את מה שלפנינו, הספר וכל מה שנאמר עליו במהלך ההיסטוריה האנושית.
שלא כמו העולם העתיק, העולם המודרני עומד משתאה לנוכח הישגו של תוכידידס בספרו, יש המכתירים אותו בתואר "פלא טבע" , הפילוסוף הגל מכתיר את ספרו "כרווח מוחלט לאנושות מאותה מלחמה" ועוד רבים אחרים. מי שהכתיר את תוכידידס בתואר היסטוריון היו קוראיו ולא הוא עצמו, בימיו שלו היתה עדיין המילה היסטוריה בשימושה המקורי כפי שרואים אצל הרודוטוס, דהיינו חקירה. אבל תוכידידס כלל אינו משתמש במילה זו וקשה לדעת מדוע. מכל מקום, יש לזכור כי תוכידידס היה אדם שכתב על זמנו שלו, על ההוה שלו עצמו ובמשיכת מכחול אחת גם ייסד עקרונות מחקר וכתיבה היסטורית וגם את מדעי המדינה והסוציולוגיה. כפי שנראה, רבים מהכלים בהם הוא השתמש נוצלו לכתיבה על העבר ולא לחקר ההוה דהיינו - המלחמה עצמה. סיים מעיר כי שיטותיו טובות בעיקר לחקר ההוה. יש הטוענים כי הוא סבר שכלל אי אפשר לכתוב היסטוריה מהימנה של העבר .
עבודה זו אינה כוללת התייחסות נפרדת לביוגראפיה של תוכידידס או לגישות היסטוריוגראפיות ונושאים אחרים החשובים להבנת כתיבתו של תוכידידס, אם כי במהלך הדברים תהיה התייחסות אליהם ככל שהדבר נדרש להבנת נושא העבודה.
יצוין כי בכל הספרות הענפה שנסקרה לצורך כתיבת עבודה זו, ואשר חלקה מופיע ברשימת המקורות, לא נמצא אף כותב שייחד את דבריו אך ורק לניסיון לבדוק את מה שהתרחש "בתוך המעבדה" , דהיינו מה בדיוק הוא עשה בטרם החליט כי עובדה מסוימת ראויה להיות מועלית על הכתב ולהיות חלק מן ה"קניין לדורות" . הורנבלואר עומד על שתיקתו של תוכידידס בדבר האופן בו השיג את המידע, "אנו נתונים בידיו" הוא כותב, וסטלייק אף הוא מתלונן כי תוכידידס מצפה מקוראיו להאמין לו ואינו חושף את התהליכים שהביאו אותו למסקנות. את חלקם של החששות לגבי יכולתו של תוכידידס להגיע למסקנות נכונות ניתן להרגיע באמצעות ההוכחות הניצחות לכוחו האינטלקטואלי העצום. כוח זה בא לידי ביטוי בדברים גדולים כקטנים, כדוגמאות בלבד ניתן לראות את גילוי העובדה שהמחלה במגיפה היא גם מידבקת וגם מחסנת וכן זיהוי המקור לגלי הצונאמי מה שנתגלה רק בתקופה האחרונה. בנוסף לעצמה האינטלקטואלית האמורה לשכנע את קוראיו, השאיר תוכידידס גם עקבות וסימנים המאפשרים לנסות ולהתחקות אחר שיטותיו, וזו מטרת העבודה הנוכחית.
כתיבה על תוכידידס מציבה אתגרים רבים, את הקשה בהם (לטעמי) מבטא בייקר באמירתו המבריקה: "ספרו של תוכידידס 'קורות מלחמת האתונאים בפלופונסים' נכתב מחדש בכל פעם שאנחנו קוראים אותו". ואכן, בעבודה זו, יש לא מעט קטעים שבהם ניתן להבין את אותם הדברים בצורות שונות בכל פעם שחוזרים אליהם.

שיטה ומבנה העבודה
חילוץ "כלי העבודה" של תוכידידס מתוך הטכסט ולאחר מכן, איתור עדויות לשמוש בשיטות העבודה הללו במהלך כתיבת הספר מתבסס על הערות ואמירות אישיות מפורשות של המחבר או על ציטוטים ברורים שהוא מביא מתוך מקורות מזוהים.
הערות המחבר, (או כפי שמכנה אותן גריבל - "התערבויות המספר" ), הן כמובן אחד הנושאים המרכזיים ביותר שמעסיקים את החוקרים אם לא המרכזי שבהם. כפי שהגדיר אותן גריבל הרי שהערות המחבר מתאפיינות על ידי:
- הפניה ל "קורא כלשהו"
- קפיצות זמן קדימה ואחורה ואנאכרוניזם לסיפור
- שמוש בסופרלטיבים
- הערות על נכונותן או אי נכונותן של עובדות
- שמוש בגוף ראשון

רוב המלומדים, וגריבל ביניהם, חקרו את ההערות המרכזיות ואת הסיפורים הגדולים והעסיסיים, כגון סיפור המגיפה באתונה, ההקדמה המתודולוגית בפרקים 20-22 של החלק הראשון, "ההקדמה השניה" בפרק כ"ו של החלק החמישי ועוד כיוצא באלו. לדבריו, הוא החוקר הראשון שמרכז את עבודתו בחקר הערות אלו והוא מסווג אותן ומסביר אותן בפרוטרוט.
גריבל מזכיר כי אמנם יש עוד מקרים רבים בהם תוכידידס מציץ מאחורי הקלעים ומזכיר לנו בנוכחותו כי יש כאן מחבר אחראי, אולם הוא מתייחס להערות אלו כאל "הערות אגב" ואינו ממצה את העושר העובדתי והמתודולוגי הצפון בהם.
בעבודה זו נקבע קריטריון חד משמעי ומדויק לשימוש במובאות - כולן הערות המחבר (כפי שעוד יודגם ויוסבר בהמשך). בהערות אלו, גדולות כקטנות, נעשה שמוש על מנת למצא את כלי המחקר ובמגמה לבדוק באילו מהם השתמש במהלך הכתיבה. כל מקרה של חריגה מהקריטריון מוסבר ומנומק בנפרד.
בפרק הראשון של העבודה מובאות השיטות ומובאים כלי המחקר והמקורות שעל השימוש בהם הצהיר תוכידידס במבוא המתודולוגי שלו בחלק הראשון.
בפרק השני נעשה מאמץ לאתר את כל המקומות בספר שבהם ניתן למצא הערת מחבר מפורשת המתייחסת לסוגיית הממצאים, המקורות, שיטות עבודה, שיטות היסק וכיוצא בהם. אלו הן הערות בהן תוכידידס אומר לקוראיו משהו שאינו נובע ישירות מסיפור המעשה, אלא הוא תוספת של המחבר "יודע הכל". בכל מקום כזה נעשה מאמץ להגדיר את האופן שבו הגיע המחבר אל המסקנות הכתובות והמוגשות לנו בספר.
בחלק השלישי יש דיון קצר על הממצאים ודברי סיכום.

תוכן העניינים:
מבוא כללי
שיטה ומבנה העבודה
פרק ראשון - שיטות כלים ומקורות, ארגז הכלים של תוכידידס
הכלים
"ארגז הכלים"
פרק שני - בתוך המעבדה
תנאי העבודה
סימני המחקר
מקורות שהוזכרו על ידי תוכידידס במבוא
עדויות ותחקורי עדים
נוכחות אישית
שמועות, מסורות וזכרונות קולקטיביים
הומרוס, פייטנים, משוררים ולוגוגראפים
המצב בהווה
ארכיאולוגיה
מקורות שלא הוזכרו על ידי תוכידידס במבוא
אוראקלים
מסמכים כתובים
אפיגרפיה
הערות וטכסטים הנוגעים לשיטות ומטרות הכתיבה של תוכידידס
פרק שלישי - סיכום ודיון
המקורות
עדויות אישיות
נוכחות אישית
שמועות
הומרוס ופייטנים
ארכיאולוגיה
השוואות להווה
אוראקלים
אפיגרפיה
מסמכים שונים
שיטות העבודה
הסתמכות על ראיות
שמוש בדוגמאות
חיפוש אקטיבי של רמזים
הפעלת שיקול דעת
מדידות וחישובים
חקירה יסודית של עדים
מיון עדויות וראיות
שימוש במקורות הניתנים לבדיקה
כללי האתיקה
חיפוש האמת
ויתור על פופולאריות
ניטרליות ובדיקות עצמיות
התחשבות בטבע האדם
סיכום
רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

החלק הראשון בספר הוא גם המניפסט של תוכידידס על השקפותיו ההיסטוריוסופיות, על כוונותיו ועל שיטותיו ומטרותיו. משכנעת מאד טענתו של הורנבלואר(18) כי הדעות שהוא מביא בחלק זה, ובייחוד אלו הנוגעות לחשיבותה ולמימדיה של המלחמה בפרסים, היו מן הסיבות להשתכחותו כהיסטוריון בעת העתיקה. גם פינלי(19) נוטה למחשבה זו באמירה כי תוכידידס הרבה לכתוב על דברים שאותם רצו היוונים לשכוח.
כאשר מביאים דברים מהחלק הראשון, אין מנוס ממחשבה גם על הנושא הבלתי אופנתי של שאלת מועד החיבור. השאלה הראשונה היא לגבי תאריך תחילת הכתיבה והשאלה השניה היא לגבי סדר הכתיבה במסגרת הספר השלם.

תגים:

תוכידידס · היסטוריוגרפיה · שיטות מחקר · יוון העתיקה · מלחמת הפלופונס · תוקידדס

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בתוך המעבדה - מה מגלה לנו תוכידידס על שיטות העבודה שלו", סמינריון אודות "בתוך המעבדה - מה מגלה לנו תוכידידס על שיטות העבודה שלו" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.