היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 31
עבודה מס' 61022
סקירה כללית של תרבות יוון מאז המצאת הכתב: תרבות, ערי המדינה וכלכלה.
3,300 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 61906
מלחמה ושלום כפי שהן משתקפות ביצירותהם של אריסטופנס ואייסכילוס.
7,564 מילים (כ-23.5 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 21334
סקירת יהדות יוון בתקופה העתיקה, ימי הבניים והעת החדשה תוך הסתמכות על ספרות היסטורית.
5,479 מילים (כ-17 עמ'), 15 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64310
כיצד נתפסה בתרבות היוונית המשיכה המינית וכיצד קושרו הביטויים של משיכה זו לדפוסי השותפות שהיו נהוגים בחברה העתיקה.
4,682 מילים (כ-14.5 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65768
סקירת פיתוח התיירות בעכו בכלל ובעכו העתיקה בפרט, ובדיקה של דעות התושבים לגבי ההתפתחות.
4,771 מילים (כ-14.5 עמ'), 18 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65382
דו"ח הכולל תיאוריות מעולם התכנון בתיירות ובנוסף סיכום של ועדה שמונתה ע"י המדינה לצורך בדיקת תהליך תכנון מיזם תיירותי בעכו העתיקה. כולל הצגת אינטרסים של בעלי העניין השונים והקונפליקטים.
4,188 מילים (כ-13 עמ'), 9 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 60851
הסיפור המיתי והשלכותיו על החברה תוך התייחסות למחזותיו של אוריפידס.
11,286 מילים (כ-34.5 עמ'), 28 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69561
כיצד התפתח תיירותית הרובע היהודי בירושלים בהשוואה אל מול הרובע הנוצרי הארמני והמוסלמי מסוף מלה"ע השנייה ועד היום?
6,480 מילים (כ-20 עמ'), 19 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 63331
תיאור התהליך והמנהג.
4,096 מילים (כ-12.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 31