היישום אינו מחובר לאינטרנט

מיתוס ופולחן דמות ארטמיס העתיקה

עבודה מס' 060851

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הסיפור המיתי והשלכותיו על החברה תוך התייחסות למחזותיו של אוריפידס.

11,286 מילים ,28 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

עבודה זו תעסוק בדמות האלה ארטמיס, מכמה זוויות. ראשית אבסס את טבע מושג המיתוס והשלכותיו הן על החברה והן על הפרט. זאת בכדי להבין כיצד מתרחשת היטמעותו של המיתוס בחברה והשתלבותו ברובדי התרבות.
אציג את הסיפור המיתי השלם של האלה ארטמיס, על כל גווניו וצורותיו, כגרעין מיתי - על פי עדויות היסטוריות וארכיאולוגיות, אשר נצברו בנושא.
בנוסף אחקור את הסיפור המיתי כפי שאוזכר במגוון יצירות ספרותיות אחרות - הן מהעת הקדומה והן מתקופות אחרות, ואספק עדויות נוספות לדמותה מאומנות העת העתיקה.
אמשיך בפרישת הפולחן האתונאי המקושר לאלה ארטמיס, מקדשיה ומזבחיה, המעניקים קווי איפיון חשובים לדמותה והלכיה.
לאחר מכן אתמקד בבדיקת השתנות המיתוס המוכר לטובת היצירה הדרמטית {"דה קונסטרוקציה"} - בהתמקדות במחזותיו היוונים העתיקים של אוריפידס, בהם האלה ארטמיס דומיננטית כדמות או כהשראה.
אחקור כיצד באים לידי ביטוי הן דמותה של האלה והן פולחניה ומהם השינויים והתוספות שהובאו לדמותה.

תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא
מיתוס האלה ארטמיס
עובדות ארכיאולוגיות, והיסטוריות אודות מיתוס ארטמיס:
פולחן ארטמיס
פסטיבלים לכבוד ארטמיס
מקדשי ארטמיס
אזכורי המיתוס ביצירות ספרות ואומנות:
ארטמיס ופולחנה ביצירות ספרות שונות
ארטמיס ופולחנה באומנות
אזכורי המיתוס במחזותיו של אוריפידס
"איפיגניה באוליס"
"היפוליטוס"
מסקנות וסיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אובידיוס, מטאמורפוזות, תירגום מיוונית- שלמה דיקמן, הוצאת מוסד ביאליק, 1965, ירושלים.
אוריפידס, איפיגניה באוליס, תירגום מיוונית -אהרן שבתאי, הוצאת שוקן,1991, תל -אביב.
אוריפידס, היפוליטוס, תירגום מיוונית - אהרן שבתאי, הוצאת שוקן, 1992 , תל -אביב .
הומרוס, אודיסיאה, תירגום מיוונית - שאול טשרניחובסקי, הוצאת עם עובד, 1995, תל -אביב.
הומרוס, איליאדה, תירגום מיוונית - שאול טשרניחובסקי, הוצאת עם עובד, 1995, תל -אביב
הסיודוס, תיאגוניה, תירגום מיוונית - שלמה שפאן , הוצאת מוסד ביאליק, 1956, ירושלים.
סופוקלס,7הטרגדיות,{"אלקטרה"}, תירגום מיוונית- שלמה דיקמן, הוצאת מוסד ביאליק, 1969, ירושלים.
Bulfinch, Thomas, Myths of Greece Rome, Penguin Books, 1979, U.S.A. England.
Burkert, Walter , Greek Religion, Harvard Uni. Press,1985, Cambridge, Massachusetts.3. Callimachus, Callimachus, {translated by: Lombardo,Stanly, Rayor,Diana}, John Hopkings Uni. Press, 1988, Baltimore London.
Campbell, Linda, Modern customs: Origin History, " Birthday Traditions", Dowey Publishing, 1991, New York.
Dowden, Ken, The Uses of Greek Mythology, Routledge Publishing, 1992, London New York.
Gantz, Timothy, Early Greek Myth, John Hopkings Uni. Press, 1993, Baltimore London.
Graf, Fritz, Greek Mythology, Johns Hopkins Uni. Press,1993 , Baltimore London.
Graves, Robert, The Greek Myths: vol. 1, Penguin Books, 1984, London.
Guerber ,Helene. Adeline , "The Myths of Greece and Rome", G.G. Harper Publishing, 1938, London.
Guthrie, W.K.C., Greeks and Their Gods, Beacon Press , 1950, London.
Hamilton, Edith, "mythology", Grosset Dunlap Publishing, 1940, U.S.A.
Helmute ,Berue , Gottfried, Gruben, Greek Temples, Theatres and Shrines, Thames Hudson Publishing, 1963, London.
Hooper, Finley, Greek Realities, Charles Scribner's Sons Publishing, 1998, N.Y.14. Lawson, John.Cuthbert, Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion, University Books Publishing, 1964, New York.15. Loharris, Stephen , Platzner Gloria, Classical Mythology, Mayfield Publishing, 1995,
Monaghan, Patricia, The New Book of Goddesses and Heroines, Llewellyn Publishing, {Copyright 1997},1990, England.
Morford, Mark , Lenardon, Robert, Classical Mythology, Longman Publishing, 1995, Virginia.
Murray, Alexander, S. ,Who's Who in Mythology, IN: "Manual Of Mythology - Greek and Roman" By: Klapp,William. Henry ,Tudorbu Co. Publishing, 1935, N.Y.
Nilsson, Martin. P, A History of Greek Religion, Norton Company Publishing, 1964, New York.
Nilsson, Martin. P, Cults, Myths, Oracles, And Politics In Ancient Greece, Cooper Square Publishing, 1972, New York.
Nilsson, Martin. P, Greek Popular Religion , Columbia Uni. Press, 1940, N.Y.
Paris, Ginette,"Pagan Meditations",Spring Publication,1986, Dallas,Texas ,U.S.A.
Rose, Herbert. Jennings , A Handbook of Greek Mythology, Methuen Publishing, 1953, London.
Rosenberg, Donna ,Folklore, Myth, and Legends: A World Perspective, Routledge Publishing, 1998, New York.
Shapiro, H.A, Myth into Art, Routledge Publishing, 1994, London New York.
Starr,Chester.G., Alfred A. Knopf, The Origins of Greek Civilization 1100-650 BC, J. Cape Publishing, 1962, London. 27. Stassinopoulos, Arianna, "The Gods of Greece", Weicenfeld Nicolson Publishing, 1983, London, Pp. 69 -75.
Greece and Rome Builders of our World, {Editor: Fredrick G. Vosburgh}, 1968, National Geographic Society, U.S.A.
Martin. P, Nilsson, Cults, Myths, Oracles, And Politics In Ancient Greece, Cooper Square Publishing, N.Y, 1972, P.10.
Stephen loharris , Gloria, Platzner, Classical Mythology, Mayfield Publishing, 1995, London Toronto. Pp.34.
Ken, Dowden, The Uses of Greek Mythology, Routledge, 1992, London, N.Y, P.102.
Donna, Rosenberg, ,Folklore, Myth, and Legends: A World Perspective, Routlredge Publishing, 1998, New York. Pp. 11.
Stephen, Loharris, Gloria, Platzner, Classical Mythology , Pp. 14 - 15.
Martin, P. Nilsson, Cults, Myths, Oracles, And Politics In Ancient Greece, P. 12.
Martin, P. Nilsson, A History of Greek Religion, Norton comp. Publishing, 1964, N.Y, Pp. 38-76.

תגים:

תיאטרון · מיתולוגיה · יוונית · רומא · אוריפידס

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מיתוס ופולחן דמות ארטמיס העתיקה", סמינריון אודות "מיתוס ופולחן דמות ארטמיס העתיקה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.