היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50546
סקירת הספרות, משתני המחקר והצעה למחקר באמצעות שאלון.
2,346 מילים (כ-7 עמ'), 19 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50918
ניתוח והשוואת מחקרים בנושא הצלחתם של בני הקיבוצים בצה"ל.
6,952 מילים (כ-21.5 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50799
עבודה זו היא הצעה למחקר בנושא הקשר בין הכוונה להחליף משקיעים בחברה לבין ירידת מוטיבציה של העובדים בחברת הייטק.
1,783 מילים (כ-5.5 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 50471
עבודה זו מציעה מחקר בנוגע לחרדה ממחשבים בארגון הסוכנות היהודית.
2,413 מילים (כ-7.5 עמ'), 11 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50981
הצגת מחקר באמצעות שאלון לבחינת הקשר בין שכר ומוטיבציה בחברת נסיעות.
6,765 מילים (כ-21 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50614
מחקר זה בודק באמצעות שאלון את ההבדל בשימוש במחשב בין פרחי ההוראה לפי התמחותם.
5,335 מילים (כ-16.5 עמ'), 15 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 32536
קביעת המשתנים, ההשערות ומערכי המחקר.
1,544 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 68763
סקירת מספר מחקרים בנושא.
1,437 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68466
מחקר שביעות רצון שבוצע באמצעות שאלונים.
2,766 מילים (כ-8.5 עמ'), 2 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100