היישום אינו מחובר לאינטרנט

שיטות מחקר במדעי החברה

עבודה מס' 050918

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח והשוואת מחקרים בנושא הצלחתם של בני הקיבוצים בצה"ל.

6,952 מילים ,14 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

ניתוח והשוואת מחקרים בנושא הצלחתם של בני הקיבוצים בצה"ל:
1. יהודה אמיר - "בני הקיבוצים בצה"ל".
2. יואל ינון ונילי פרידמן "מדוע מצליחים בני הקיבוצים בצבא?

תוכן העניינים:
מבוא
1. שאלת המחקר ומטרתו, הרקע והעניין שבו
2. הגישות התיאורטיות המהוות בסיס למחקר
3. השערות המחקר הנגזרות מהגישה התיאורטית
4. המערך המחקרי המתואר במאמרים
5. משתני המחקר ברמה התיאורטית, נומינלית ואופרציונלית
6. השערות המחקר שאוששו או הופרכו
7. ההשלכות ו\או היישומים של המחקרים
8. ביקורת על המחקרים
9. ביבליוגרפיה

מבוא
בעבודתי זו בחרתי בשני מאמרים הקשורים להצלחתם של בני הקיבוצים, והשוואתם לשאר חלקי האוכלוסייה המגויסים לצה"ל.
המחקר הראשון הוא של יהודה אמיר ונקרא: "בני הקיבוצים בצה"ל". (מופיע בספר הקורס שיטות מחקר במדעי החברה של האוניברסיטה הפתוחה יחידות 1-3, נספח 1, עמ' 45-54, ונכתב ע"י ד"ר רות בייט-מרום (1986). אך במקור נלקח ממגמות, רבעון למדעי ההתנהגות, 1967-8, כרך ט"ו, עמודים 258-250 , בהוצאת מכון הנרייטה סאלד).
המאמר השני הוא של יואל ינון ונילי פרידמן ונקרא: "מדוע מצליחים בני הקיבוצים בצבא?" (גם מאמר זה מופיע בספר הקורס שיטות מחקר במדעי החברה,(1986) או"פ, נספח 2, עמ' 55-63. וכן נלקח ממגמות, רבעון למדעי ההתנהגות, 1977, כרך כ"ג, עמ' 118-110, בהוצאת מכון הנרייטה סאלד).

בעבודה זו אנסה ליישם את החומר שלמדתי בקורס, ואוכיח את הבנתי במטרות המחקר המדעי, בפירוש נתונים של תוצאות המחקרים וכן בניתוח והצגת תוצאות וממצאים של המחקרים שאותם בחרתי להציג.

בעבודתי זו התמודדתי עם קריאתם והבנתם של שני מחקרים העוסקים בנושא הצלחתם של בני הקיבוצים בצה"ל. תחילה התייחסתי למטרות המחקר וההשערות ו\או השאלות שהחוקרים שאלו. הבנתי מהם המשתנים התלויים והמשתנים הבלתי-תלויים. נתקלתי במונחים תיאורטיים והרחבתי את ידיעותיי בכל הקשור
לתיאוריות מדעיות שונות כגון: תיאוריית הדיסוננס הקוגניטיבית, תא' החליפין, התא' הכלכלית, התא' הפוליטית, התא' הגיאוגרפית , תא' המשאבים, התא' הפסיכולוגית, תא' ההזדהות ועוד.
הבנתי שבין התיאוריה וההשערה קיימת זיקת גומלין, בעקבות ממצאים אמפיריים ניתן לנסח מושגים תיאורטיים ולהפך - ניתן לגזור השערות מתיאוריה מסוימת.
בעבודה זו גם הבחנתי בהבדלים שבין סוגי ההגדרות השונות: הגדרה נומינלית והגדרה אופרציונלית. הצגתי את המערך המחקרי שהופיע בשני המאמרים. בדקתי אם השערות המחקר אוששו או הופרכו ונימקתי את הסיבות לכך. למדתי להבחין בשלבי המחקר, כלי המחקר שהשתמשו בהם לשם מדידת הנחקרים, והתייחסתי
להשלכות ו\או ליישומים של המחקרים. בסוף ניסיתי גם לבקר את המחקרים ולהעיר הערות שנראות לי רלוונטיות.

מקורות:

בייט מרום, רות (1986) "שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו". יח' 1-3, האונ' הפתוחה.
נחמיאס דוד, נחמיאס חוה (1992) "שיטות מחקר במדעי החברה", רשף.
אונ' הפתוחה (1991) "מבוא לפסיכולוגיה", יח' 1-3 .
אמיר, יהודה . (1967)" בני הקיבוצים בצה"ל " מגמות, ט"ו , עמ' 258-250.
ינון, יואל. פרידמן, נילי. (1977) "מדוע מצליחים בני הקיבוצים בצבא?" מגמות, רבעון למדעי ההתנהגות, כ"ג עמ' 118-110.
בר יוסף, ר., (1960) "דפוסי הסוציאליזציה בקיבוץ וזיקתם למבנה החברה הקיבוצית". מגמות, י"א, עמ' 32-23.
הנדל, ע., (1961) "מושג עצמו של המתבגר בן הקיבוץ" מגמות, י"א עמ' 159-142.
צדקיהו, ש., (1972) "השוואת צורך ההישג אצל ילדי העיר והקיבוץ", ת"א, עבודת מ.א.,
רוזנר, מ., כהן, נ., (1969) "מחקר הדור השני בקיבוץ", המכון לחקר החברה הקיבוצית, גבעת חביבה.
Atkinson, J. W., (1964) "An Introduction to Motivation", Princeton, Van Nostrand,
Crowne, D. P. Marlowe, d., (1964) "The Approval Motive: Studies in Evaluative Dependence", New York.
Mehrabian, A., (1968), "Male and female scales of the tendency to achieve" ,Educational and Psychological Measurement, 28, pp. 493-502.
Mehrabian, A., (1969) "Measures of achieving tendency", Educational and Psychological Measurement, 29, pp. 445-451.
Gough, H. G., mcClosky, H. Meehl, P. E., (1952) "A personality scale for social responsibility", Journal of Abnormal and Social Psychology, 47, pp. 73-80.

תגים:

אמיר · קיבוץ · גיוס · פרידמן · ינון · יואל · נילי · יהודה · צבא

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שיטות מחקר במדעי החברה", סמינריון אודות "שיטות מחקר במדעי החברה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.