היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 52
עבודה מס' 61893
יסודו של הקיבוץ הדתי כתנועה חברתית בארץ ישראל.
10,337 מילים (כ-32 עמ'), 27 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61860
מהי תפיסתן העצמית של נשות קיבוץ עובדות, לאור השינויים והתמורות שחלו לאחרונה במערכת הקיבוצית.
18,800 מילים (כ-58 עמ'), 90 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 61982
ניתוח אירוע שהתקיים בקיבוץ.
1,640 מילים (כ-5 עמ'), 5 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 66417
ניתוח הדוחות הכספיים לשנת 2006 של חברת "חופית- קיבוץ כינרת בע"מ".
5,716 מילים (כ-17.5 עמ'), 4 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 62274
השפעת ההפרטה על קיבוץ שער הגולן.
10,479 מילים (כ-32 עמ'), 39 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61730
דיון בתופעת האונס הקבוצתי על הרקע החברתי בקיבוץ וסקירת הפן התקשורתי של הפרשה.
8,006 מילים (כ-24.5 עמ'), 36 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 66060
תיירות כפרית באזור סובב כינרת (קיבוץ עין גב)
9,108 מילים (כ-28 עמ'), 24 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60921
בחינת השפעת ההסדרים הקיימים בקיבוץ על פעילות הנשים במנהיגות הקיבוצית ואיפיון של המנהיגה בקיבוץ.
7,815 מילים (כ-24 עמ'), 19 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60853
ניתוח זרימת המידע והקמת מערכת מידע לניהול צי רכב בקיבוץ, כולל מסמך יזום, איפיון ותרשימי . DFD
9,284 מילים (כ-28.5 עמ'), 0 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 52