היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 42
עבודה מס' 20082
סקירת בתי הבד בא"י באיזור הרי יהודה וסביביותיה תוך התייחסות לספרות המקראית התלמודית ולממצאים הארכיאולוגיים.
3,410 מילים (כ-10.5 עמ'), 6 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 41368
רקע היסטורי וחברתי, המקורות לתקופה, החלוקה למחוזות, המנהל, ממצאים ארכיאולוגיים ואפיגרפיים וכלכלת יהודה במאה ה-7 לפנה"ס.
10,504 מילים (כ-32.5 עמ'), 18 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 64606
בחינת המסורות המתארות את הקשרים המגוונים בין רבי יהודה הנשיא לבין אנטונינוס הקיסר הרומי.
2,121 מילים (כ-6.5 עמ'), 7 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 50411
עבודה זו סוקרת 11 מאמרים בכתב העת ובודקת מאילו בחינות הם מתייחסים לבן יהודה (שפה, בלשנות, היסטוריה וכו').
4,743 מילים (כ-14.5 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65687
סקירת תולדותיו ותקופתו של יהודה אריה ממודנה והערכת התייחסותו למושג אינלקטואליות על פי כתביו.
4,901 מילים (כ-15 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63046
הרקע ההיסטורי למותו של יאשיהו, הקרב במגידו - האם באמת התרחש? כיצד השפיע מותו של יאשיהו על ממלכת יהודה?
3,407 מילים (כ-10.5 עמ'), 7 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 63113
יחסי הגומלין שבין חכמים לבין רבי יהודה הנשיא, ובאופוזיציה שקמה לו.
12,634 מילים (כ-39 עמ'), 15 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 60212
ניתוח ארבע יצירות של ר' יהודה הלוי המופנות כלפי מקורביו המנסים לשכנעו שלא לעלות לארץ ישראל.
7,258 מילים (כ-22.5 עמ'), 23 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 40464
מקורות המחקר ההיסטוריוגרפי, גיאוגרפיה היסטורית, אדמיניסטרציה, יהוד,המדיניות הפרסית ותיאור שכנותיה של יהודה.
6,008 מילים (כ-18.5 עמ'), 18 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 42