היישום אינו מחובר לאינטרנט

רבי יהודה הלוי עולה לארץ ישראל

עבודה מס' 060212

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח ארבע יצירות של ר' יהודה הלוי המופנות כלפי מקורביו המנסים לשכנעו שלא לעלות לארץ ישראל.

7,258 מילים ,23 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. "היוכלו פגרים"
3. "דבריך במור עובר"
4. "למצרים עלי כל עיר"
5. "ספר הכוזרי"
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה

מבוא
לארץ ישראל יש במשנתו של יהודה הלוי ייחוד במקום, בדרגה ובזמן. בניגוד למרבית הוגי ימי הביניים, בין אלו שקדמו ליהודה הלוי ובין אלו שבאו אחריו, ארץ ישראל תופסת נדבך מרכזי בהגותו של יהודה הלוי.
החידוש ביצירתו של יהודה הלוי כלפי ארץ ישראל מתבטאת במספר אופנים:
א. עד יהודה הלוי אין ארץ ישראל ועם ישראל תופסים מקום מרכזי במחשבה היהודית.
ב. עד יהודה הלוי עוסקת המחשבה היהודית בנושאים תיאולוגיים "כלליים" יותר, כמצוות האל, תאריו, השגחתו וכו', ככל הנראה בהשפעת התיאולוגיה המוסלמית.
ג. הניתוק מארץ ישראל הפך להיות עובדת קבע שהתרגלו אליה וטראומת הגולה לא היתה בעיה תיאולוגית מהמעלה הראשונה. על רקע זה העמדת ארץ ישראל והגלות כנושאים מרכזיים ביצירתו של יהודה הלוי מהווה שינוי חריף במוקדי התייחסותו.
ד. מצבם הפיסי ההולך ומחמיר של היהודים במציאות של מסעי הצלב מהצד נוצרי ובפלישת המוראביטון מהצד המוסלמי הביא את יהודה הלוי לעיין מחדש בבעיות גורל עם ישראל בגלות ובזיקה לארץ ישראל.

בעבודה זו אתמקד בארבע מיצירותיו של יהודה הלוי, המתארות את דרך התמודדותו עם מקורביו המנסים לשכנעו לנטוש את רעיון העליה לארץ ישראל. העבודה תכלול שלושה שירים- "היוכלו פגרים", "דבריך במור עובר" ו"למצרים עלי כל עיר" ובנוסף אתמקד במספר חלקים מיצירתו "ספר הכוזרי", העוסקים בנושא.
על ידי ניתוח ארבעת היצירות הללו, נוכל לראות את תגובתו של יהודה הלוי לאותם אנשים שניסו להניא אותו מרעיון זה. בין אם תגובתו היתה שתיקה וחוסר תגובה ובין אם היתה כעס, יהודה הלוי לא נכנע לנסיונות השכנוע והתגבר על כל המכשולים בדרך למימוש חלומו- העליה לארץ ישראל.1
העבודה תכלול חמישה פרקים, כאשר כל פרק יעסוק ביצירה אחת וניתוחה בהקשר של נושא העבודה. הפרק האחרון יהווה סיכום ויכלול אינטרגציה של כל הפרקים הקודמים, השוואה ומסקנות הנובעות מניתוח ארבע היצירות.
--------------------------------------------------------------------------------
1. מימון הכהן, י.ל. "שירי ציון לר' יהודה הלוי", בתוך: זמורה, י. (עורך). רבי יהודה הלוי- קובץ מחקרים והערכות, עמ' 272-274.

מקורות:

אורבאך, ש. עמודי המחשבה הישראלית- חמש דמויות בפילוסופיה, ירושלים, תשט"ו, 1955.
בורלא, י. רבי יהודה הלוי- ציונים מנתיב חייו, הקף שירתו, תמצית משנתי הפילוסופית ומסעו לארץ ישראל, 1960.
בלא"א, י. ספר הכוזרי לרבינו יהודה הלוי, ירושלים, תשכ"ה.
בער, י. "המצב הפוליטי של יהודי ספרד בדורו של ר' יהודה הלוי", ציון א', תרצ"ו, 1935, עמ' 6-23.
בראדי, ח. (מהדיר), דיואן יהודה בן שמואל הלוי, שירי החול, ברלין, תרנ"ד-תר"ץ.
גוטמן, י. הפילוסופיה של היהדות, ירושלים, תשכ"ג, 1963.
גויטיין, ש"ד. "הפרשה האחרונה בחיי רבנו יהודה הלוי לאור כתבי הגניזה", תרביץ כד (תשט"ו), עמ' 21-47.
גויטיין, ש"ד. "מכתב אל רבנו יהודה הלוי על אסופת שיריו והביקורת שמתחה עליהם", תרביץ כח' (תשי"ט), עמ' 343-361.
דובנוב, ש. דברי ימי עולם, כרך ד', תל-אביב, תשל"ב.
דורון, א. (עורכת), יהודה הלוי- מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, תל-אביב, 1988.
זמורה, י. (עורך), רבי יהודה הלוי- קובץ מחקרים והערכות, תל-אביב, תשכ"ד, 1964.
חלמיש, מ.; רביצקי, א.(עורכים), ארץ-ישראל בהגות היהודית בימי הביניים, ירושלים, 1991.
יהודה הלוי, ספר הכוזרי, מהדורת יהודה אבן-שמואל, תל-אביב, תשל"ג, 1972.
ירדן, ד. (מהדיר), שירי הקודש לרבי יהודה הלוי, כרך רביעי, ירושלים, תשמ"ו.
סילמן, י. בין פילוסוף לנביא- התפתחות הגותו של ר' יהודה הלוי בספר הכוזרי, 1985.
סיראט, ק. הגות-פילוסופית בימי-הביניים, ירושלים, 1975.
פליישר, ע. "'תמצית ארצנו ומשמעותה' לדיוקנו של רבנו יהודה הלוי על פי ממצאי הגניזה", פעמים 68 (תשנ"ו).
קויפמן, ד. מחקרים בספרות העברית של ימי הביניים, ירושלים, תשנ"ב.
רצהבי, י. "עליית יהודה הלוי לארץ ישראל בפיוטיו", סיני קה' (כסלו-טבת) תש"ן, עמ' צז-קח.
שבייד, . טעם והקשה- פרקי יון בספרות המחשבה היהודית בימי-הביניים, רמת-גן, 1970.
שירמן, ח. השירה העברית בספרד ובפרובאנס, ספר ראשון, חלק ב', תל-אביב, תשכ"א, 1961.
שירמן, ח.; פליישר, ע. תולדות השירה העברית בספרד המוסלמית, ירושלים, תשנ"ו.

תגים:

גלות · ספרות · יהודית · במור · דבריך · היוכלו · הכוזרי · למצרים · עובר · עיר · עלי · פגרים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "רבי יהודה הלוי עולה לארץ ישראל", סמינריון אודות "רבי יהודה הלוי עולה לארץ ישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.