היישום אינו מחובר לאינטרנט

סוד הצלחתו של רבי יהודה הנשיא

עבודה מס' 061594

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה העוסקת בשאלה בזכות מה יוחד מקומו של רבי בין שאר חכמים ונשיאים עד שתורתו הפכה שניה לתורת משה.

7,125 מילים ,20 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. ראשיתו של רבי יהודה הנשיא
2.1 ייחוסו
2.2 תורתו וחוכמתו
2.3 רבינו הקדוש
3. עושרו ומעמדו הכלכלי של רבי יהודה הנשיא
3.1 סיווג המקורות הדנים בעושרו של רבי
3.2 מקורות עושרו של רבי
3.3 התייחסותם של חז"ל לעושרו של רבי
4. תקופתו של רבי יהודה הנשיא
4.1 אפיון התקופה
4.2 אנטונינוס ורבי - קשריו של רבי עם המלכות
4.3 ראיית התקופה ופרשנותה ע"י בני הדור וע"י רבי
5. אופן הנהגתו של רבי
5.1 מוסד הנשיאות ותחומי סמכויותיו
5.2 גישתו החברתית-תרבותית של רבי
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה

מבוא
בין גדולי ישראל בכל הדורות ובשרשרת המפוארת של חכמי המשנה, תופס רבי יהודה הנשיא מקום בראש.
כל מי שלומד תורה שבע"פ - נפגש בשמו של מורה ההלכה הגדול, עורך המשנה. כל אדם העוסק בתולדות עמו וארצו - אינו יכול לפסוח על המנהיג והמדינאי, הנשיא רבי יהודה.
כל חוקר ארכיאולוג חייב ללכת בעקבותיו אל חפירות בית שערים, וכל הוגה דעות, המתעניין בתורת המוסר והמידות ביהדות, אינו פטור מעיון במאמריו ומלימוד לקח ממעשיו של האיש, המכונה "הקדוש".
מריבוי התארים - הנשיא, רבינו הקדוש ורבי - אנו למדים על ההערצה והכבוד בהם זכה כמנהיג היישוב בארץ ישראל בזמנו וכמורה כל הדורות.
במסורת היהודית מופיע רבי כמושיעם של ישראל, בשורה אחת עם שמעון הצדיק, מתתיהו החשמונאי, מרדכי ואסתר. (מגילה י"א, ע"א)
אחד מבני הדור אף הפליג באומרו: "מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד". (גיטין נ"ט ע"א)1
בנוסף לגדולתו הרוחנית ולסמכותו ההלכתית, רבי קיבל מעמד רשמי מוכר גם על ידי המלכות, כפי שמעידים מקורות חז"ל ומקורות חיצוניים.

בעבודה זו נעסוק בשאלה - מה היה סוד הצלחתו של רבי? בזכות מה יוחד מקומו של רבי בין שאר חכמים ונשיאים, עד שתורתו הפכה שניה לתורת משה?
נברר מהן הסיבות והגורמים שהעניקו לרבי מעמד של גדולה ללא עוררין, הן בקרב החברה היהודית בת זמנו והן כלפי חוץ - דהיינו בעיני מלכות רומי.
הנחתנו היא שמעמד, הכרה, קונצנזוס והערצה שכאלו, להם זכה רבי, נובעים הן מגורמים אישיותיים והן מגורמים חיצוניים - כנתוני התקופה.
אי לכך, נעמוד במהלך העבודה על גורמים אלו, נפרטם ובעיקר ננסה לראות במה הם קידמו ותרמו להצלחת רבי יהודה הנשיא.
את העבודה תלווה ספרות המחקר הרלבנטית לפרקי הדיון השונים, והן מקורות חז"ל המלוים תקופה זו.
--------------------------------------------------------------------------------
1. אפרים אלימלך, אורבך. "מעמד והנהגה בעולמם של חכמי ארץ ישראל". דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ב' (תשכ"ט): 51. (להלן: אורבך - מעמד).

מקורות:

אברבך, משה. "חזקיהו מלך יהודה - ורבי יהודה הנשיא - הקשרים משיחיים", בתוך: תרביץ, כרך נ"ג (1984), עמ' 371-353.
אופנהיימר, אהרון. "גותים - חיל המשמר של נשיאי ישראל". בתוך: עת-מול, כרך כ"א: 6 (1996), עמ' 5-3.
אופנהיימר, אהרון. הגליל בתקופת המשנה, ירושלים: מרכז זלמן שזר לתו"י, 1991.
אופנהיימר, אהרון. "נשיאי האוטונומיה". בתוך: עת-מול, כרך ד': 6 (1979), עמ' 5-3.
אורבך, אפרים אלימלך. חז"ל - פרקי אמונות ודעות, ירושלים: י.ל. מאגנס, תשכ"ט.
אורבך, אפרים אלימלך. "מיהודה לגליל". דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כרך ב' (תשכ"ט), עמ' 79-74.
אורבך, אפרים אלימלך. "מעמד והנהגה בעולמם של חכמי ארץ ישראל". בתוך: דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כרך ב': 4 (תשכ"ט), עמ' 54-31.
אלון, גדליה. תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד - חלק ב', תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשל"ו.
גוטמן, י. "אנטונינוס ורבי". האנציקלופדיה העברית, כרך ד', ת"א וירושלים: מסדה, תשכ"ה, עמ' 424-422.
אהרון, היימן. ספר תולדות תנאים ואמוראים, ירושלים: קריה נאמנה, תשכ"ד.
לוין, ישראל ל'. מעמד החכמים בא"י בתקופת התלמוד, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשמ"ו.
לוין, ישראל ל'. "תקופתו של רבי יהודה הנשיא", בתוך: ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי. ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 1982, עמ' 118-93.
מאיר, עופרה. "התרומה ההיסטורית של אגדות חז"ל, לאור אגדות רבי ואנטונינוס". בתוך: מחניים, כרך 7 (1994), עמ' 25-8.
מאיר, עופרה. "עושרו ומעמדו הכלכלי של רבי יהודה הנשיא", בתוך: מחניים, כרך ב' (תשנ"ב), עמ' 135-120.
מלר, אברהם. רבי יהודה הנשיא, ירושלים: ההסתדרות הציונית העולמית - המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים, 1974.
נאמן, יהודה. "מבית שערים לציפורי - על סיבת המעבר של ר' יהודה הנשיא מבית שערים לציפורי". בתוך: המעיין, כרך ל"ו: ג' (תשנ"ו), עמ' 42-38.
ספראי, שמואל. בימי הבית ובימי המשנה, ירושלים: י"ל מאגנס - האוניברסיטה העברית, תשנ"ד.
ספראי, שמואל. בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה, ירושלים: משרד החינוך והתרבות - המחלקה לתרבות תורנית, תשמ"א.
קנוביץ, ישראל. מערכות תנאים, ירושלים: מוסד הרב קוק, 1966.
שושן, ארי. "מחלותיו של רבי יהודה הנשיא". בתוך: קורות, ז': 6 (1977), עמ' 524-521.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סוד הצלחתו של רבי יהודה הנשיא", סמינריון אודות "סוד הצלחתו של רבי יהודה הנשיא" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.