היישום אינו מחובר לאינטרנט

רבי יהודה ממודינה-קווים לדמותו של איש הרנסנס האופייני

עבודה מס' 050664

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: המעבר מספרות ימה"ב לספרות הרנסנס, כתביו של הריא"ם ותיאור דמותו הרב גונית של הרב.

5,961 מילים ,26 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

עבודה זו מטרתה לחשוף באופן מרחיב את קווי דמותו של רבי יהודה אריה ממודינה (הריא"ם), שנחשב לאיש הרנסנס היהודי הטיפוסי, למרות היותו אישיות דתית. העבודה לא תתרכז בהיסטוריה של הרב כי אם בחותם שהטביע על האופי הספרותי היהודי של ספרות הרנסנס.
ראשית אקדים ואסקור בקצרה את ספרות ימי הביניים ועל המעבר לספרות הרנסנס; מעבר שיש בו משום היפוך מוחלט בין סוגי הספרות השונים ובגיוון הנושאים, במושאים הספרותיים הנפוצים ובאופי המחברים.
לאחר מכן אעבור לסקירה, קצרה אך הכרחית, אודות כמה מן המאפיינים של ספרות הרנסנס ואת ביטויה אצל הרב. סקירה זה תהיה כהקדמה לחלק העיקרי של העבודה והוא: הטיעון אודות קווי דמותו הפרדוכסליים של הריא"ם, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בכתביו השונים, תוך הסברים על האפיון הרנסנסי של התופעה.
ברצוני להציג את הריא"ם לא רק כרב, כדרשן מעולה, כאיש פיקח ומציאותי, אלא גם כאדם פשוט, הנכנע ליצרו להימורים והמאמין באמונות תפלות באופן שמכתיב לו את חייו. כמובן, הדגש לא יושם על 'פיצול אישיות' פסיכולוגי, כי אם על רב גוניות של אדם יהודי-דתי, המאפיין, בדרך אחת, שלעיתים מנוגדת לאחרת, את התקופה; תקופה שהיא לא רק זוהר, תחייה והשלכה, אלא תקופה של פשע, רשע וקנאות.

תוכן העניינים:
הקדמה אישית
פרק א': המעבר הספרותי בין התקופות-ימי הביניים והרנסנס
פרק ב': סקירת המגמות הספרותיות של התקופה בראי כתביו של הריא"ם
1. אינדיבידואליזם-"חיי יהודה"
2. שירה
3. ספרות הדת והמוסר
4. חיפוש אחר השלמה עצמית ואושר
5. התקשטות חיצונית
6. כשרון התיאור וההבעה
7. השיחה - דיאלוגיקה
8. ההשכלה והפולמוסים
א. עם הנצרות
ב. עם היהדות
פרק ג': הזהו אותו אדם? ויכוח הרב עם עצמו
1. רקע כללי-הקוטביות של הרנסנס
2. כנותו של הריא"ם כמאפיין התקופה
3. הריא"ם: איש הרנסנס ה'פרדוכסלי'
א. נאורות מול אמונות תפלות
ב. שכלתנות ובקיאות למול פשטות
ג. ויכוח הרב עם עצמו
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

לורנס בסרמן, אנתולוגיה של ספרות ימי הביניים, הוצאת דביר, (תל אביב, תשנ"א).
ד"ר בצלאל (ססיל) רות, תולדות היהודים באיטליה, הוצאת מסדה בע"מ, (תל אביב, תשכ"ב).
בצלאל רות, היהודים בתרבות הרנסנס באיטליה, תרגם: י. מרחביה, מוסד ביאליק (ירושלים, תשכ"ב).
משה אביגדור שולוואס, חיי היהודים באיטליה בתקופת הרנסנס, הוצאת עגן (ניו יורק 1955).
ספר חיי יהודה לר' יהודה אריה ממודינא, מהדורת דניאל קארפי, אוניברסיטת תל אביב, תשמ"ה.
Natalie Zemon Davis, The Autobiography of a Seventeenth Century Venetian trans. by Mark R. Cohen, Princeton University (New Jersey, 19 ). Rabbi,
Jacob Burckhardt , The Civilization of the Renaissance in Italy, trans. S.G.C. Middlemore (Oxford, 1945).
ד"ר שמעון ברנשטיין, דיואן לר' יהודה אריה ממודינה, הוצאת הדפוס העברי של חברת ההוצאה היהודית באמריקה (פילדלפיה, תרצ"ב).
Hermann Vogelstein, History of Jews in Rome, Trans. By Moses Hadas, Press of the Jewish Publication Societies (Philadelphia, U.S.A 1941).
צמח צדיק, ש. סימונסון, מהדורה חדשה (תל אביב, תש"ט).
י. ריבקינד, ספר היובל לכבוד לוי גינצבורג, חלק עברי (ניו יורק, תש"ו).
זקני יהודה: שאלות ותשובות, מהדורת ש. סימונסון (ירושלים, 1956).
אפרים שמואלי, בין אמונה לכפירה, הוצאת מסדה בע"מ (תל אביב 1962).
תולדות מנהגי היהודים (פאריש, 1637), תורגם לעברית על ידי ש. ראבין תחת השם שולחן ערוך (וינה, תרכ"ז).
Riccardo Calimani, The Ghetto of Venice, trans. by Kathrine Silberblatt Wolfthal, M. Evans and Company Inc. (New York, 1987).
יעקב בוקסנבוים, אגרות הריא"ם, אוניברסיטת תל אביב, תשמ"ד.
מגן וחרב: חיבור נגד הנצרות, ש. סימונסון (ירושלים, תש"ך).
ישראל רוזנצווייג, הוגה יהודי מקץ הרנסנס, ספריית פועלים בע"מ (תל אביב 1972).
Cecil Ruth, History of Jews in Venice, The Jewish Publication Society of America (Philadelphia, 1930).
ארי נוהם, מהדורת נ. ש. ליובאוויטש (ירושלים, תרפ"ט ).
מכתבים, הוצאת ז. ל. בלאו (בודפשט, תרמ"ו).
בן דוד: נגד האמונה בגלגול נשמות, מהדורת א. אשכנזי (פראנקפורט, 1854).
תפילת ישרים: בקשות אסטרולוגיות (וינציה, 1596).
קול סכל: בחינת הקבלה, חיבור כולל שאגת אריה, במהדורת רגיו יצחק שמואל (ירושלים, 1968).
סור מרע, הוצאת בלוי (וונציה, 1595).
ליקוטי ההיסטוריה של ימי הביניים נעשו באמצעות ספרו של לורנס בסרמן, אנתולוגיה של ספרות ימי הביניים, הוצאת דביר, (תל אביב, תשנ"א).
ד"ר בצלאל (ססיל) רות, תולדות היהודים באיטליה, הוצאת מסדה בע"מ, (תל אביב, תשכ"ב), עמוד 128.

תגים:

יהדות · תרבות · רנסאנס · הביניים · ימי · יהודי · איטליה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "רבי יהודה ממודינה-קווים לדמותו של איש הרנסנס האופייני", סמינריון אודות "רבי יהודה ממודינה-קווים לדמותו של איש הרנסנס האופייני" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.