היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65443
תאור שיטת עבודתה של מירה, מנהלת "מרכז קובו", דרך השוואה בין שתי גישות בספרות
5,767 מילים (כ-17.5 עמ'), 4 מקורות, 211.95 ₪
עבודה מס' 65449
סקירת ספרות ובדיקת מניות הנסחרות בבורסה בתל-אביב.
8,517 מילים (כ-26 עמ'), 41 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60837
על ההבדלים בדינמיקה, בדפוסי המשולשים הרומנטיים, בדמויות וכן בחלל ובזמן.
7,877 מילים (כ-24 עמ'), 20 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 66156
באיזו מידה מאדירה את שמו ספרות הילדים וכיצד הוא מתואר יחסית לתקופה המתוארת.
4,558 מילים (כ-14 עמ'), 21 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60788
סקירת הספרות בנושא והצעה למחקר.
3,899 מילים (כ-12 עמ'), 20 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 68691
סקירת ספרות ומחקר כמותי (שאלון עמדות).
3,218 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 68315
ניתוח הסיפור 'בבדידות'/נחמה פוחצבסקי
4,963 מילים (כ-15.5 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60887
סקירת הספרות בנושא וחקר מקרה באמצעות מבחן ה-D2.
6,962 מילים (כ-21.5 עמ'), 26 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70077
שינויים בדפוסי המנהיגות של גננות בחינוך לגיל הרך משנות ה-80 ועד ימינו (סקירת ספרות).
5,578 מילים (כ-17 עמ'), 28 מקורות, 277.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100