היישום אינו מחובר לאינטרנט

סטריאוטיפים מיניים בספרות הילדים אז והיום

עבודה מס' 062273

מחיר: 337.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הבדלים בין נשים וגברים מבחינת יצוג חיצוני ותפקידים חברתיים/משפחתיים, בין הספרות החדשה והספרות הישנה יותר ובין ספרות ילדים חילונית לדתית.

9,023 מילים ,28 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

לספרות הילדים שתי מטרות: האחת היא לחנך את הילד בשלבי התפתחותו והשניה היא לבדרו ולהעשיר את עולמו (לאור ומן, 2001). שתי מטרות אלו גם יחד חוברות על מנת ליצור ספרות ילדים עשירה ביותר, הכוללת אגדות, סיפורי עם, סיפורים בעלי מוסר השכל וסיפורים חינוכיים.
מעמד האישה ותפיסת תפקידה במארג המשפחתי השתנו עם השנים, ובתקופה הפוסט-מודרנית יש להניח כי רוב הסטריאוטיפים נעלמו. אי לכך מטרת העבודה הנוכחית היא לבחון האם קיימים בספרות הילדים מסרים לענייני מין והאם עדיין ישנם סטריאוטיפיים, גם בספרות המודרנית, המחנכים את הילדים לתפקידי מין (גוטרמן, 1998).
יש לציין כי האבחנה בין המושגים 'GENDER' ו-'SEX' מונח המסכם את המאפיינים הביולוגיים המשויכים לזכר או לנקבה, גם היא בעצם מאששת את ההנחה שיכול להתקיים מצב דיס-אסוציאטיבי בין השניים: עד כמה האינדיבידואל מרגיש זכר נקבה או מתנהג כפי שמצופה בחברה אינה בהכרח תואמת למאפיינים הביולוגיים המינים שלו או שלה. חוסר ההתאמה בין ה'מין האנטומי' ל'זהות המינית' מהווה קרקע פוריה לפתולוגיות פסיכודינמיות, כמו הטראנסקסואליזם (Kaplan1992).

אי לכך שאלות המחקר הן:
1. האם יש בספרות הילדים הבדלים בין נשים וגברים מבחינת יצוג חיצוני ותפקידים חברתיים/משפחתיים.
2. האם יש הבדל בין הספרות החדשה (התקופה הפוסטמודרנית) והספרות הישנה יותר.
3. האם יש הבדלים בין ספרות ילדים חילונית לדתית

השערות המחקר הן:
יש בספרות הילדים הבדלים בין נשים וגברים מבחינת הצגת הדמויות כדלקמן:
1. גיבורת הסיפור היא יפה ומושכת, וכך היא מצליחה להנצל. הגבר הוא הגיבור והחזק המציל את הנסיכה- על פי שמעיה (1998) ברוב סיפורי המעשיות קיימים סטריאוטיפיים מיניים כלפי האישה - היא היפה והמושכת ואילו הגבר הוא החזק.
2. הגברים הם הדואגים לנשים והנשים פאסיביות- על פי שמעיה (1998) ברוב המעשיות הנשים הם הדואגים לנשים המקבלות את הדין בהכנעה.
3. נשים מכוערות יהיו בדרך כלל רעות לב- על פי ליבס (2000) ברוב המעשיות היפה היא הטובה ואילו המכוערות הן הרעות. הטוב נתפס כיופי ואילו הרע מבוטא ע"י כיעור- וזאת על מנת ליצור הזדהות אצל הקורא.
יש מתאם בין רוח התקופה לבין ספרות הילדים- אי לכך ספרים שראו אור בשנים האחרונות יהיו יותר שוויוניים.
הספרות לילדים דתיים תהיה בעלת אוריאנטציה שמרנית יותר מאשר החילונית.

שיטת המחקר
על מנת לענות על שאלות המחקר נבחרו כ30 - סיפורי ילדים. חלק מהסיפורים הם סיפורים עתיקים וקלאסיים כדוגמת שלגיה, לכלוכית ועוד וחלקם מהתקופה האחרונה. לאחר מכן יובאו סיפורים לילדים דתיים.
לגבי הספרות הקלאסית נדגמו כלל המקרים שניתן היה למצוא בספריה העירונית. לגבי ספרות הילדים החדשה נדגמו באופן אקראי 10 ספרים.

הביקורת והניתוח שיובא להלן הוא בעיקר על פי הקריטריונים שהבחינה שמעיה (1998). היא בודקת כיצד מוצגות דמויות הנשים במעשיות המסורתיות ורואה אילו מאפיינים בסיסיים של דמותה המעשייה מדגישה- וכיצד הללו תומכים בחיזוק ערכים חברתיים סקסיסטיים, בהתייחס לקריטריונים כמו מימד הפאסיביות, מי מבצע את הפעולות ומקבל את ההחלטות, מימד היופי, לבוש, תכונות אופי, תושיה ועוד.

אנו נתמקד בספרי וסרטי ילדים, ובהדרכה שהם נותנים לנושאי מין.

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 הצגת הנושא
1.2 שיטת המחקר
2. רקע תאורטי
2.1 החברה כמשפיעה על הילד
2.2 מעמד האישה בתקופה הטרום-מודרנית
2.3 מעמד האישה בתקופה הפוסטמודרנית
2.4 סטריאוטיפים בתפיסה המינית
3. תוצאות המחקר
3.1 המדגם
3.2 ניתוח
3.3 סיפורים מהתקופה האחרונה
3.4 ספרות דתית
4. סיכום העבודה
5. ביבליוגרפיה

מקורות:

אריקסון, א. (1950), ילדות וחברה, תל-אביב.
ברוך,מירי (תשנ"א), ילד אז ילד עכשיו, תל-אביב, ספריית הפועלים.
גוטרמן, רחל (1998), "צפייה בסרטים ככלי טיפולי: המודל הסינו-תרפויטי האינטגרטיבי", חברה ורווחה,י"ח, 3.
גיליגן, ק' (1995) בקול שונה. התאוריה הפסיכולוגית והתפתחות האשה (מאנגלית: נעמי בן-חיים) תל-אביב: ספריית הפועלים
גנור, י' וקאהן, ס' (1991) הבדלים בין המינים ביכולת הקוגניטיבית בקרב ילדים. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
גת, דורית (1998), שינוי סטריאוטיפים של ילדים ואקלים כיתה תוך ניצול התקשורות: תכנית התערבות חינוכית, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, החוג לפסיכולוגיה.
דו"ח ועדת גרא , הועדה לבדיקת סטריאוטיפים מגדריים בספרי הלימוד "סטריאוטיפים מגדריים בספרי הלימוד במערכת החינוך בישראל"אוקטובר, ‏2001 עמודים 10-11
הירשפלד, נ' , וייס, ח', סגן, נ', וגריסק, ר' (1998) פרוייקט שוויון 2000 - דו"ח הערכה. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט, הממונה על שוויון בין המינים בחינוך.
ויימן, גבריאל (1996), "להתחבר לכבלים": מחקר מעקב על משמעויותיו של המעבר לטלוויזיה רב-ערוצית בישראל", מגמות, לז' עמודים 493-704
חנקין, ג. טלר, ד. יגר, ע., רוזנטל, ק. תשס"א הוא והיא הוצאת קרן תל"י פרויקט נערות אורט ל - 121
יזרעאלי, ד. , פרידמן, א., ואחרות (1999) מין מגדר פוליטיקה הוצאת הקיבוץ המאוחד
לאור, ר', מן, ד' (עורכות) (2001) מגדר וחינוך, הקתדרה לחינוך לערכים, לסובלנות ולשלום, אוניברסיטת בר-אילן
ליבס, ת. "הסינדרלות החדשות איך משפיעה הטלויזיה על תודעת הפמיניזם של נערות" פנים, מס 12, חורף 2000. עמ' 26 - 38
מאור, ע' (עורכת). (1998) נשים הכוח העולה, קידום הנשים בעבודה תל-אביב: ספריית הפועלים
מלר, צ. (1995 ) "סטריאוטיפים מגדריים בספרי לימוד במערכת החינוך בישראל" החינוך וסביבו, שנתון סמינר הקיבוצים
מרקוס אליעזר (1992), ילדים וטלויזיה, ירושלים.
סגן, נ' וקצוביץ א', |(עורכות) מצא מין את שוויונו, (מקראה לעובדי הוראה) ירושלים: , הוצאת משרד החינוך האגף לתוכניות לימודים, הממונה על שוויון בין המינים בחינוך
פרויד, א. (1992) תקינות ופתולוגיה בילדות. תל-אביב: דביר.
שלסקי, ש. (עורך)2000 מיניות ומגדר בחינוך הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב
שמעיה ציפי (1998), "ביקורת פמיניסטית על תפקידי המינים במעשיות המסורתיות", בתוך ברוך מירי (עורכת), אל תנשקי את הצפרדע, תל-אביב: משכל
Atkinson, R.L.,Atkinson,R.C.,Smith, E.E., Hilgard, E.R., (1992) Introduction To Psychology, Hartcourt Brace Jovanovich Publishers, 1992.
Bem, S.L.(1983) "Gender Schema Theory And Its Implication For Child Development". Journal Of Women In Culture And Society (8), Pp. 598-616.
Bem, S.L., (1981) "Gender Schema Theory: A Cognitive Account Of Sex Typing",Psychological Review, 1981;88;P 354-364.
Kaplan, H.I., Sadock, B.J. (1992) ,Modern Synopsis Of Comprehensive Textbook Psychiatry, Williams Wilkins.
Maccoby, E. (1996) Sex Difference In Intelectual Functioning Stanford University Press, Pp. 25-65.
Mary (1996), "Sex Roles And Soap Operas: What Adolescents Learnabout Single Motherhood". Journal of advertizing 45(1). Pp.458-459
Nossek, Hillel Adoni, Hanna (1996), Cable Television: Restructuring The Social Implications Of With Self And Social Groups Connections, Int. Journal Of Public Opinion Research.
Tompson Teresa L. (1992), "Gender Roles In Animated Cartoons: Has The Picture Change In 20 Years?",
אדר ת., ובהרב ח., 1980, עוד מעט יהיה לי אח או אחות,הוצאת יסוד בע"מ
אטלס י., (1997), סימן שאני גדול, הד ארצי שבא
אנדרי ס.א. מאין באים תינוקות לעולם? הוצאת מעריב
גרוסמן ד., (1997), אח חדש לגמרי, הוצאת עם עובד
הירשפלד ש. וד"ר הרפז מ., (1990), אטלס אנטומי של גוף האדם, הוצאת יבנה בע"מ
הלמן ע., ילדה מיוחדת (להילה יש ליקוי בשמיעה), עם עובד מיח"א , תל-אביב
וקסמן ס., (1977), מה זה בן? מה זה בת? הוצאת וייל
זלוף ש., (1996), ללירון נולדה אחות, הוצאת שמואל זימזון בע"מ, תל-אביב
מייל פ., (1977), מאין באתי?, הוצאת סדן
מילטון וזליגמן, תינוק בא לעולם, הוצאת הדר
מיקלני קרלו א. (עברית: דפנה לוי), בתוך הבטן של אמא, כתר הוצאה לאור מס, 928215
נאור ל,, (1985), אבל הבטן מסתירה, הוצאת שבא
סוונסון ת., (1998), בבטן של אמא, הוצ, קרן
סנדמן א., (1997), אנציקלופדיה חזותית לילדים, תינוק נולד, הוצאת יבנה בע"מ
פרסונס, א. (1992), מה יש בפנים? תינוקות, הוצאת כתר
קיצינגר ש., ( צילומים: נילסון ל.), (1986), להיוולד, הוצאת מידן
קינגסלי, (1983), דברים שאני יודע לעשות לבד (רח' סומסום), מט"ח
קנודס פר הולם, (1978), תינוק נולד לנו, הוצאת כתר
קלר ג,. ופלטשר ד., אני והמין, הוצאת תמוז מודן
רויסטון, (1992), מה יש בפנים? הגוף שלי, הוצאת כתר
שפ אנדרי וסטיבן, (1976), כיצד באים תינוקות לעולם, הוצאת מעריב
שפילד מ., מנין באים התינוקות?, הוצ, מסדה
שריר ד.,(1987), זה לא סוד, הוצאת רות סירקיס

תגים:

סיפורי ילדים · סיפורת קלאסית · זהות מינית · תפקידי מין · הזדהות · מעמד האישה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סטריאוטיפים מיניים בספרות הילדים אז והיום", סמינריון אודות "סטריאוטיפים מיניים בספרות הילדים אז והיום" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.