היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 11
עבודה מס' 68652
בדיקת השאלה האם הזדהות יהודית גבוהה ותפיסת ישותיות יהודית גבוהה גורמת ליהודים דתיים להעריך פחות את היהודי החילוני.
8,867 מילים (כ-27.5 עמ'), 34 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67908
סקירה כללית, סקירת שביתת האהדה למען עובדי "ויטה פרי גליל" והשוואה בין מס' מדינות ביחסן לשביתת אהדה.
7,891 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 70096
מחקר שבוצע באמצעות ראיונות עם הנהלה והעובדים של מפעל 'ריאון'.
16,492 מילים (כ-50.5 עמ'), 12 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 68312
בדיקת הקשר בין המשתנים בקרב עובדי מינהל הכספים בעיריית XXXXX.
13,630 מילים (כ-42 עמ'), 40 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 70236
סקירה תיאורטית וראיונות עם הנהלה והעובדים של מפעל 'ריאון'.
16,526 מילים (כ-51 עמ'), 16 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60906
האם היתה מדיניות זו תוצר של צרכים פוליטיים\דומסטים או האם היתה מענה לרדיפה אחר הגשמת האינטרס הלאומי?
9,495 מילים (כ-29 עמ'), 40 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 64407
סיבת ההתנדבות לפעילות בעמותה, ניתוח של האוכלוסייה הפונה לקבלת שירותים מן העמותה, תחומי הפעילות העיקריים שלה ורמת המחויבות של המתנדבים בה כלפי ערכיה ומטרותיה.
8,677 מילים (כ-26.5 עמ'), 25 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64923
הקשר בין שביעות רצון של עובדים שעברו תהליך רכישה/מיזוג לבין מידת הזדהותם עם התרבות הארגונית החדשה ומידת מחויבותם הארגונית- הצעת מחקר
11,070 מילים (כ-34 עמ'), 62 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64794
האם יש קשר בין שביעות רצון של עובדים שחברתם עברה תהליך רכישה לבין מידת הזדהותם עם התרבות הארגונית החדשה ? הצעת מחקר.
4,752 מילים (כ-14.5 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 11